BORSA
1.124,170
0.4117 %
DOLAR
7,658
0.4301 %
EURO
8,907
0.0449 %
ALTIN (gr)
458,493
0.117 %
Kap Haberleri
26 Eylül Cumartesi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876850


BIST
26 Eylül Cumartesi ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 26.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
-Şirketimizin halen Merkez Yönetim Ofisi olarak kullanmakta olduğu İstanbul Tarabya adresindeki yol yalısı binasının, sahibi şirket tarafından, bedeli hâkim ortağımızca karşılanarak şirketimize bedelsiz surette mülkiyet devrinin şirket özsermayemizi daha da kuvvetlendirerek hisse senetlerimizin BİST Kotasyon Yönergesinde Yıldızlar Pazarında işlem görmesi için aranan özkaynak şartını sağlamak ve 30.09.2020 tarihli bilançomuzda yerine getirmiş olmak için gerçekleştirilmesine,
-Söz konusu gayrimenkulün 23.09.2020 tarihinde düzenlenen Değerleme Raporuna göre 92 milyon 650 bin TL olarak belirlenen değerinin bilançomuzda aktifimize ve aynı rakam ile değer artışları olarak özkaynak kalemleri arasına alınmasına ve bu suretle öz kaynaklarımızda 92 milyon 650bin TL artış sağlayan işlemin Eylül 2020 bilançomuzda gösterilmesi kararı alınmıştır.
 
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876849


BIST
26 Eylül Cumartesi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876848


BIST
25 Eylül Cuma ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Kervansaray Uludağ Otel
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kirazlı Mahallesi Uludağ Oteller Bölgesi ( 1. Gelişim) Küme Evler Kervansaray Otel N 17 – 10.100 m2
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.09.2020
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
2,80
Kira Bedeli ve Koşulları
25.09.2020 -25.09.2021 tarihlerini kapsayan ilk kira dönemi için kira ücreti 3.500.000 TL belirlenirken, müteakip kira dönemlerinde kira bedelinin yıllık %5 oranında arttırılacağı hususunda mutabık kalınmıştır.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
13,72
Karşı Taraf
Extension Sağlık Hizemtleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/09/2020
Kira Süresi
10 yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Karşı taraf ilişkili taraf olmadığından piyasa fiyatı üzerinden kiralama yapılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuzun 25.09.2020 Tarihli Kararı çerçevesinde  Kirazlı Mahallesi  Uludağ Oteller Bölgesi (1. Gelişim) Küme Evler Kervansaray Otel N 17 adresinde mülkim kullanım hakkı Şirketimize ait olan 10.100 m2 alan üzerine kurulu  163 oda ve 510 yatak kapasitesine sahip Kervansaray Uludağ Oteli ve otele ait olan telesiyej tesisi ile mekanik tesis  25.09.2020 Tarihinde Şirketimiz ile Extension Sağlık Hizemtleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti. arasında imzalanan kira sözleşmesi uyarınca Extension Sağlık Hizmetleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti. 10 yıl süre ile kiraya verilmiştir.  25.09.2020 Tarihli Kira sözleşmesinde 25.09.2020 -25.09.2021 tarihlerini kapsayan ilk kira dönemi için kira ücreti 3.500.000 TL belirlenirken,  müteakip kira dönemlerinde kira bedelinin yıllık %5 oranında arttırılacağı hususunda mutabık kalınmıştır. Şirket Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun  Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) gereğince kiralama işlemini değerlendirilmeye tabi tutarak, yapılan kiralama işleminin söz konusu tebliğin ilgili hükümleri uyarınca önemli nitelikte bir işlem olmadığına ve  bu nedenle AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞINA, karar vermiştir."
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876847


BIST
25 Eylül Cuma ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bedelli sermaye artìrìmì ile ilgili 14.09.2020 tarihli ve 287 sayìlì yönetim kurulu kararì ekinde yer alan Sermaye Piyasasì Kurulu'nun VII-128.1 sayìlì Pay Tebliºi'nin 33. maddesi uyarìnca hazìrlanan bedelli sermaye artìrìmìndan elde edilecek fonun kullanìm yerlerine iliƒkin rapor  ekte yer almaktadìr..
 
    
Saygìlarìmìzla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876846


BIST
25 Eylül Cuma ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2019, 25.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Actus") İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ("İstanbul Portföy") ile birleşmesine ilişkin 25.06.2020 tarihli özel durum aciklamamızı takiben birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısı 29.06.2020 tarihinde akdedilmiş, SPK mevzuatının fon kurucu değişikliklerine ilişkin bekleme süreleri tamamlanmış ve ticaret siciline yapılan tescil başvurusunun ardından birleşme işlemi 25.09.2020 tarihi itibariyle tescil edilerek süreç tamamlanmıştır.  Actus'un İstanbul Portföy bünyesinde birleşmesi sonrasında Actus'un mevcut hissedarları olan Şirketimiz ve Polsan Polis Bakım ve Yardım Sandığı birleşme sonrası İstanbul Portföy'de toplam %33,25 pay sahibi olmuştur. Şirketimizin İstanbul Portföy'ün sermayesinde sahip olduğu pay oranı %26,6 olup Şirketimizin İstanbul Portföy'ün ilave %40 hissesini satın almak üzere bir satın alma opsiyonu bulunmaktadır. 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876845


BIST
25 Eylül Cuma ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.1989 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 10.05.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ALİ ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 05.12.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
İBRAHİM TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.06.2016 İcrada Görevli Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği Hukuk İşleri Başkanı - Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AHMET MURAT YALNIZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi IELEV Eğitim Kurumları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Pruva Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Şirket Ortağı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852149 Değerlendirildi Hayır Risk Komitesi(Baskan) Denetim Komitesi(üye)
FATMA PINAR ILGAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.07.2020 İcrada Görevli Değil 1.Argüden Yönetişim Akademisi- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2.Özel Sektör Gönüllüleri Derneği- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 3.Yönetim Kurulunda Kadın Derneği? İşbirlikleri Komitesi Üyesi 4.TÜSİAD - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi 5.WEPS (WOMEN EMPOWERMENT PRINCIPLES UN WOMEN) Çalışma Grubu Üyesi 6. Sok Marketler- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 7.AR-GE Danısmanlık-Yönetici Ortak Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852149 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan
AHMET BAL 21.07.2020 İcrada Görevli Değil Sok Marketler ? Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852149 Değerlendirildi Denetim Komitesi Baskanı, Risk Komitesi (üye)
METE BUYURGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.07.2020 İcrada Görevli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET TÜTÜNCÜ Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
METE BUYURGAN Yönetim Kurulu Üyesi/CEO Üst Düzey Yönetici Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
CENKER UÇAN Grup CFO Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876844


BIST
25 Eylül Cuma ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MİNE TOZLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı MT MARKA PROJE DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır YOKTUR
FERHAN ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır YOKTUR
İBRAHİM İLHAMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil - - Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
CEYDA AKAYDIN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BİLAL KARAKOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Öğretmen İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
HÜSNÜ YÜŞA ÜNAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876843


BIST
25 Eylül Cuma ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin sermaye azaltimi ve es zamanli sermaye artirimi basvurusu halen Sermaye Piyasasi Kurulu (SPK) nezdinde incelemede olup İzahname'nin nihai halinin Sirketimizin 22.10.2020 tarihinde akdedilecek olagan genel kurul toplantisinda seçilecek Yönetim Kurulu tarafından imzalanabilmesi amaciyla SPK'ya yaptigimiz basvurumuz SPK tarafindan 25.09.2020 tarihli yazi ile uygun bulunmustur.
Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876842


BIST
25 Eylül Cuma ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

25.09.2020 tarihinde yapılan Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 07.11.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında onaylanan, İştirakimiz Toma Finance Ltd.' e ait Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları  Geliştirme Anonim Şirketi'nin hisselerinin 21.12.2018 tarihli sözleşmeyle Cevdet Taşçeken'e satılması kapsamında, Cevdet Taşçeken'den Tahsil edilmesi gereken 52.251.100,- TL. alacağın tahsili konusunda  bugüne kadar gerçekleştirilen idari girişimlerin sonuçsuz kaldığından gelinen noktada kanuni takip başlatılmasına karar verilmiştir.
Pay sahiplerine duyurulur.      

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876841


BIST
25 Eylül Cuma ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 25/09/2020 tarih ve BİAŞ-2-3943 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876840


BIST
25 Eylül Cuma ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu ve Bilgilendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.09.2020
Genel Kurul Tarihi 21.10.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25 ve 26. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması
6 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde hazırlanmış konsolide bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve onaylanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
8 - 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi Şirketimizce 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2020 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması
12 - 2019 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı hususunun ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Turkcell-Genel-Kurul-Bilgilendirme-Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Turkcell-Genel-Kurul-Davet-Duyurusu.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 21 Ekim 2020 günü saat 10.00'da "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul" adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876839


BIST
25 Eylül Cuma ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                       Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında  
1) Şirketimizin 10.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyeler görev taksimi yaparak,
Yönetim Kurulu Başkanlığına: Mine Tozlu SİNEREN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Ceyda AKAYDIN
Yönetim Kurulu Üyeliğine: Ferhan ARAL
Yönetim Kurulu Üyeliğine: İbrahim İlhami KOÇ
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına
Denetim Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Hüsnü Yüşa ÜNAY   (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Bilal KARAKOÇ
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Hüsnü Yüşa ÜNAY   (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Bilal KARAKOÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Hüsnü Yüşa ÜNAY   (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Bilal KARAKOÇ
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Direktörü/Özlem Nazlı ARIKAN 
Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876838


BIST
25 Eylül Cuma ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.09.2020 tarihli 2020-23 sayılı almış olduğu karar çerçevesinde
  10.07.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında seçilen  xxxxxxxxx TC. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Zeynep Aşkın KORKMAZ 'ın  istifa etmesi nedeniyle boşalan  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirmek üzere,   Kurumsal Yönetim Komitesi'nce önerilen xxxxxx TC. Kimlik Numaralı Sn. Ceyda AKAYDIN'ın  TTK' nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesine,
toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir. 
Bu karar neticesinde, Olağan Genel Kurul tescil ve ilan süresi beklenmiş olup,  22.09.2020 tarihinde tescil işlemi gerçekleşmiş,25.09.2020 tarihinde de Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876837


BIST
25 Eylül Cuma ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SELİM MURAT YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ YÖNETİCİSİ 20.11.2014 0212 3491330 [email protected] Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Düzey 3) 206546
SUNAY CAMBAZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ GÖREVLİSİ 20.11.2014 0212 3491180 [email protected] - -
MÜZEYYEN ZUHAL ETİSOY KELEŞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ GÖREVLİSİ 25.09.2020 02123491135 [email protected] - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876836


BIST
25 Eylül Cuma ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.08.2020 tarihli 2020-22 sayılı almış olduğu karar çerçevesinde
  10.07.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında seçilen  xxxxxxxxx TC. Kimlik Numaralı Sn. Nusret KOÇ 'un  istifa etmesi nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekteki bağımsızlık beyanını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nce önerilen xxxxxx TC. Kimlik Numaralı Sn. Bilal KARAKOÇ'un  TTK' nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesine,  
İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine,  
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir. 
Bu karar neticesinde, Olağan Genel Kurul tescil ve ilan süresi beklenmiş olup,  22.09.2020 tarihinde tescil işlemi gerçekleşmiş,25.09.2020 tarihinde de Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876835


BIST
25 Eylül Cuma ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul ili Besiktas ilçesi Dikilitas mahallesinde bulunan 1645 ada 55 parsel üzerinde geliştirilecek İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 20.10.2020 Salı günü saat 11:00'de yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgiler ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876834


BIST
25 Eylül Cuma ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/09/2020
Karar Sayısı
366
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 25.09.2020
KARAR SAYISI : 366
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a. 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin mali tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış mali tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararını dürüst bir biçimde yansıttığını, yönetim kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansı dahil olmak üzere işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst bir biçimde yansıttığını, kamuya saygılarımızla beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Tan EGELI    
Yönetim Kurulu Bsk   
Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık 
ve Destek Hizmetleri A.Ş.adına Ebru EGELİ
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili                     
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876833


BIST
25 Eylül Cuma ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait faaliyet raporu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876832


BIST
25 Eylül Cuma ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında, 1444 Ada 1 Parselde yer alan 42 adet konut ve 18 adet ticari üniteden oluşan toplam 60 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 24.09.2020 tarihinde alınmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876831


BIST
25 Eylül Cuma ***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2020 - 03.07.2020 - 27.07.2020 - 24.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermaye artırım ile halka açılma başvurusu SPK tarafından 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 24.000.000 adet paylar 8,50 TL'den olmak üzere 01.10.2020 – 02.10.2020 tarihleri arasında Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir.
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren dokümanları www.kap.org.tr ve www.esenbogaelektrik.com.tr adreslerinden ulaşmak mümkündür.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876830


BIST
25 Eylül Cuma ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 25.09.2020
Genel Kurul Tarihi 21.10.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2019 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
5 - 2019 Yılına Ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 21 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 14:00'da, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir.
Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, ekteki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde "EGKS" işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kaydi izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilgili diğer belgeler Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, EGKS'de ve Şirketimizin resmi internet sayfası olan www.mega-pol.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ile saatte aşağıda belirtilen adreste toplantıya katılmalarını rica ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876828


BIST
25 Eylül Cuma ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Merkez Ankara
Rapor Tarihi
22.09.2020
Açıklamalar

Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Merkez Ankara) projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876827


BIST
25 Eylül Cuma ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 -1.258 2.594.711 -40.309.503 -2.290.555 542.885 542.885
Transferler
-2.290.555 2.290.555 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.258 624.274 625.532 625.532
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 0 2.594.711 -42.600.058 624.274 1.168.417 1.168.417
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.594.711 -42.600.058 624.274 1.168.417 1.168.417
Transferler
-2.231.618 624.274 -624.274 -2.231.618 -2.231.618
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.728.874 6.728.874 6.728.874
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 363.093 -41.975.784 6.728.874 5.665.673 5.665.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.475 2.939
Dönem Karı (Zararı)
6.728.874 -182.378
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.728.874 -182.378
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.043.957 -135.255
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 48.929 58.315
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11 6.462 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.609 6.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-28 0 6.231
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 54.609 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.153.957 -199.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.674.694 320.572
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 17.509.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -90.026 47.322
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -11.661 1.851
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 16.462 -17.240.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -56.183 32.873
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.300.274 -63.473
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
33 -2.279.720 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 46.708 33.153
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -30.041 -7.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 76.749 40.712
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.223 2.939
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -2.748 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.448 -2.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.448 -2.051
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -7.448 -2.051
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
nullnullnullnullnullERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27 888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 829 2.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 856 2.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 856 829
Finansal Yatırımlar
37 26
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 37 26
Ticari Alacaklar
7 0 0
Diğer Alacaklar
460.421 370.395
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 452.635 367.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.786 3.272
Peşin Ödenmiş Giderler
10.879 1.062
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 10.879 1.062
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 2.762 14
Diğer Dönen Varlıklar
12 18.996 0
ARA TOPLAM
493.951 372.326
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
493.951 372.326
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.050.067 3.896.121
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 6.050.067 3.896.121
Maddi Duran Varlıklar
16 10.032 51.513
Diğer Duran Varlıklar
12 735.813 724.768
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.795.912 4.672.402
TOPLAM VARLIKLAR
7.289.863 5.044.728
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
217.727 201.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 217.727 201.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 490.445 546.628
Diğer Borçlar
181.123 190.552
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 154.014 163.443
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 27.109 27.109
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
118.014 2.397.734
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33 79.050 2.358.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 38.964 38.964
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 27.047 27.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 27.047 27.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 589.834 513.085
ARA TOPLAM
1.624.190 3.876.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.624.190 3.876.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.624.190 3.876.311
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.665.673 1.168.417
Ödenmiş Sermaye
23 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 251.880 251.880
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 363.093 2.594.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -41.975.784 -42.600.058
Net Dönem Karı veya Zararı
32 6.728.874 624.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.665.673 1.168.417
TOPLAM KAYNAKLAR
7.289.863 5.044.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
25 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
26 -231.822 -404.187 -71.799 -234.628
Pazarlama Giderleri
26 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 7.039.923 223.212 5.587.320 -500.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -79.227 -1.361 -63.523 -1.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.728.874 -182.336 5.451.998 -736.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.728.874 -182.336 5.451.998 -736.196
Finansman Gelirleri
30 0 0 0 0
Finansman Giderleri
30 0 -42 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.728.874 -182.378 5.451.998 -736.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.728.874 -182.378 5.451.998 -736.196
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.728.874 -182.378 5.451.998 -736.196
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.728.874 -182.378 5.451.998 -736.196
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,16800000 -0,00500000 0,13600000 -0,01800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -4.518 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 0 -4.518 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -4.518 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.728.874 -186.896 5.451.998 -736.196
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.728.874 -186.896 5.451.998 -736.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876826


BIST
25 Eylül Cuma ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALAİTTİN SILAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07.12.2011 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'de Yönetim kurulu üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
ONUR AKÇAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 15.11.2017 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Wowwo E-Ticaret Telekomikasyon ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşil İçmeler İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. İdari İşler Direktörü Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ERSİN BENGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 27.07.2016 İcrada Görevli Değil Grup Muhasebe Müdürü Kapital Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim kurulu üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
RESUL KURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.07.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği Yeşil GYO ve Yeşil Yapı Endüstiri A.Ş.'de Yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620960 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ERMAN KENDİBAŞINA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 28.11.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800828 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALAİTTİN SILAYDIN Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetici Gruba bağlı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik.
ONUR AKÇAY Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetici Gruba bağlı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876825


BIST
25 Eylül Cuma ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KAMİL ENGİN YEŞİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 29.09.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Gruba bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği ve yöneticilik Hayır Bağımsız Üye Değil
YAŞAR ALTIPARMAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 24.12.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yeşil GYO Yönetim kurulu başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
ALAİTTİN SILAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.11.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yeşil Yat.Hol.A.Ş.'de Yönetim Kurulu başkanlığı Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
METİN BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 10.11.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yeşil GYO'da Yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687703 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
RESUL KURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 08.11.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yeşil GYO'da Yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687703 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALAİTTİN SILAYDIN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim kurulu üyeliği ve Genel müdürlük Grup şirketlerinde yönetim kuruluüyeliği ve yöneticilik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876824


BIST
25 Eylül Cuma ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YAŞAR ALTIPARMAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Muhasebeci 04.11.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Gruba bağlı şirkette Y.K. üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
CENGİZ DİLLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 24.01.2019 İcrada Görevli Yönetim kurulu üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil
GÜNAY YAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.11.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
RESUL KURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 14.11.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği Gruba bağlı şirkette Y.K. üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
HACI BAYRAM GÖKHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 Yönetim kurulu üyeliği Yönetici Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
HAMDİ SELÇUK TUĞRUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 30.04.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Komite Üyesi/Başkanı Danışman Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
METİN BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 15.02.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740245 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşkn.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876823


BIST
25 Eylül Cuma ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFFKR92012 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 2. KUPON FAİZ ORANI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 180
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKR92012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
İhraç Fiyatı 0,95248
Kupon Sayısı 2
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.06.2020 29.06.2020 30.06.2020 2,2437 9,0994 1.346.220 Evet
2 28.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 2,4505 9,938
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 60.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876822


BIST
25 Eylül Cuma ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş., 25/09/2020 tarih ve BİAŞ-2-3941 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığına dair açıklama talep etmiştir.
Şirketimizin payları üzerindeki gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketliiği, şirketimiz dışında gelişmektedir.Hisse senedi fiyatlarına etki edebilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.
Kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. 
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876821


BIST
25 Eylül Cuma ***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [METRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

   25.09.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş  (METRO) payları ile ilgili olarak 2,45-2,48-TL fiyat aralığından 930.144 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 800.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş  (METRO)  sermayesindeki paylarımız 25.09.2020 tarihi itibariyle % 1,91 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/09/2020 930.144 800.000 130.144 5.588.214 5.718.358 % 1,86 % 1,86 % 1,91 % 1,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876820


BIST