Hava Durumu
°C
103.972,360
0.828 %
5,780
0.0969 %
6,365
-0.0957 %
270,993
0.3023 %
Kap Haberleri
12 Kasım Salı ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/11/2019
Karar Sayısı
28 / 1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar (II-14.1) Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı 30.09.2019 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların Bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Kabul ve beyan ederiz.  Hüseyin AYDIN Feyzi ÇUTUR Yusuf BİLMEZ Bilgehan KURU Neslihan ARAS
Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Finansal Yönetim
Genel Müdür Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Bölüm Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798547


BIST
12 Kasım Salı ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 0 0 0 52.906 17.388 29.660.259 7.940.121 0 47.009.828 47.009.828
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 5.521.279
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 5.521.279
Yeni Bakiye
5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 0 0 55.308 17.388 29.660.259 13.458.998 0 52.531.107 52.531.107
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -78.596 -25.636 0 0 -5.547.009 0 0 0 5.643.473 -7.768 -7.768
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -290 0 0 0 0 -1.143.986 0 77.722 1.071.894 0 5.340 5.340
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.940.121 -280.000 -280.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280.000 0 -280.000 -280.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.660.121 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.600.000 0 0 -542 3.780.292 -145.118 0 0 -6.635.687 17.388 37.398.102 6.590.771 5.643.473 52.248.679 52.248.679
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -161.889 0 237.046 0 3.354.468 0 0 0 3.844.174 7.273.799 7.273.799
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -102 188.940 0 0 0 0 0 143.700 117.434 0 449.972 449.972
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -585 3.787.789 -57.499 2.246.277 0 -3.075.441 0 52.110.376 170.074 3.844.174 65.125.165 65.125.165


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
144.272.396 295.462.429 439.734.825 95.217.645 212.317.845 307.535.490
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 38.763.553 78.251.923 117.015.476 38.147.431 83.037.589 121.185.020
Teminat Mektupları
38.503.135 51.640.823 90.143.958 37.852.640 56.901.700 94.754.340
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.040.176 11.529.151 12.569.327 1.545.763 12.362.178 13.907.941
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
33.065.054 39.078.988 72.144.042 31.771.450 43.373.060 75.144.510
Diğer Teminat Mektupları
4.397.905 1.032.684 5.430.589 4.535.427 1.166.462 5.701.889
Banka Kredileri
17.602 7.643.307 7.660.909 26.238 8.286.735 8.312.973
İthalat Kabul Kredileri
12.677 7.642.786 7.655.463 26.238 8.284.661 8.310.899
Diğer Banka Kabulleri
4.925 521 5.446 0 2.074 2.074
Akreditifler
242.816 18.099.185 18.342.001 268.553 17.647.062 17.915.615
Belgeli Akreditifler
242.816 18.084.411 18.327.227 268.553 17.590.326 17.858.879
Diğer Akreditifler
0 14.774 14.774 0 56.736 56.736
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 868.608 868.608 0 202.092 202.092
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 868.608 868.608 0 202.092 202.092
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 53.149.086 16.113.578 69.262.664 35.804.240 10.058.079 45.862.319
Cayılamaz Taahhütler
53.149.086 16.113.578 69.262.664 35.804.240 10.058.079 45.862.319
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.698.050 13.067.291 20.765.341 2.164.112 5.010.133 7.174.245
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
5.250 0 5.250 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
10.176.236 1.434 10.177.670 8.547.764 393 8.548.157
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.582.105 0 3.582.105 2.773.071 0 2.773.071
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
22.192.017 0 22.192.017 13.341.463 0 13.341.463
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
35.083 0 35.083 23.620 0 23.620
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
9.460.345 3.044.853 12.505.198 8.954.210 5.047.553 14.001.763
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
52.359.757 201.096.928 253.456.685 21.265.974 119.222.177 140.488.151
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
52.359.757 201.096.928 253.456.685 21.265.974 119.222.177 140.488.151
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.048.446 5.696.909 9.745.355 2.522.130 5.522.841 8.044.971
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.856.589 3.004.874 4.861.463 1.014.221 2.937.649 3.951.870
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.191.857 2.692.035 4.883.892 1.507.909 2.585.192 4.093.101
Para ve Faiz Swap İşlemleri
48.308.169 195.339.669 243.647.838 18.722.244 113.675.362 132.397.606
Swap Para Alım İşlemleri
1.118.340 99.117.336 100.235.676 6.779 51.842.375 51.849.154
Swap Para Satım İşlemleri
47.189.829 54.102.481 101.292.310 18.715.465 33.287.327 52.002.792
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 21.059.926 21.059.926 0 14.272.830 14.272.830
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 21.059.926 21.059.926 0 14.272.830 14.272.830
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.142 60.350 63.492 21.600 23.974 45.574
Para Alım Opsiyonları
1.571 30.175 31.746 10.800 11.987 22.787
Para Satım Opsiyonları
1.571 30.175 31.746 10.800 11.987 22.787
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.802.562.502 226.299.642 2.028.862.144 1.320.273.303 203.877.366 1.524.150.669
EMANET KIYMETLER
748.896.680 40.377.236 789.273.916 483.537.169 28.520.249 512.057.418
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
200 0 200 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.919.744 20.253.791 36.173.535 18.593.440 9.756.471 28.349.911
Tahsile Alınan Çekler
9.946.099 1.208.652 11.154.751 10.552.360 1.236.933 11.789.293
Tahsile Alınan Ticari Senetler
10.887.751 713.274 11.601.025 9.896.272 757.409 10.653.681
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
667.096.971 0 667.096.971 421.798.436 0 421.798.436
Diğer Emanet Kıymetler
45.035.450 18.201.519 63.236.969 22.686.196 16.769.436 39.455.632
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 0 1.649 1.649 0 1.649
REHİNLİ KIYMETLER
1.052.420.895 182.981.373 1.235.402.268 835.481.621 172.435.494 1.007.917.115
Menkul Kıymetler
2.813.923 1.065.731 3.879.654 1.499.608 996.893 2.496.501
Teminat Senetleri
15.689.711 1.847.761 17.537.472 16.636.075 1.778.629 18.414.704
Emtia
999.801 89.316 1.089.117 1.085.366 85.485 1.170.851
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
836.837.235 119.665.917 956.503.152 732.484.160 113.437.562 845.921.722
Diğer Rehinli Kıymetler
196.075.016 60.292.209 256.367.225 83.771.203 56.117.548 139.888.751
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 20.439 25.648 5.209 19.377 24.586
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.244.927 2.941.033 4.185.960 1.254.513 2.921.623 4.176.136
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.946.834.898 521.762.071 2.468.596.969 1.415.490.948 416.195.211 1.831.686.159


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-4.844.716 -2.244.050
Alınan Faizler
44.753.398 30.116.954
Ödenen Faizler
-31.437.625 -18.557.767
Alınan Temettüler
1.036.613 290.376
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.064.117 2.454.085
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.576.089 655.784
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.327.421 810.511
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.938.412 -2.410.842
Ödenen Vergiler
-2.002.374 -1.698.395
Diğer
-21.223.943 -13.904.756
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
12.454.342 22.508.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-703.007 -21.022
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-6.318.938 -3.055.102
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-45.475.208 -81.582.104
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
848.727 -6.207.665
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.060.158 33.978.483
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
66.668.067 58.817.047
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 1.515.897
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-495.325 15.214.906
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-7.130.132 3.848.140
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.609.626 20.264.530
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-16.247.574 -17.782.981
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-1.750 -770.211
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-674.223 -32.290
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
233.044 95.493
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-29.003.823 -22.752.644
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.231.468 8.338.322
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-10.131.426 -3.109.045
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.920.881 2.804.902
Diğer
5.178.255 -2.357.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.126.558 617.240
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.475.121 8.610.557
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.123.630 -7.993.072
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-224.933 -245
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
546.879 4.071.994
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.964.511 7.170.783
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.389.729 13.015.679
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
20.425.218 20.186.462


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.844.174 5.643.473
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.429.625 -5.651.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
75.157 -104.232
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-179.877 -86.456
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -30.763
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
296.308 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41.274 12.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.354.468 -5.547.009
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
4.300.600 -6.767.351
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-946.132 1.220.342
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.273.799 -7.768


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
73.072.525 82.478.532 155.551.057 63.165.314 70.226.928 133.392.242
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.007.958 44.960.449 48.968.407 5.688.933 40.547.786 46.236.719
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.979.719 42.494.849 45.474.568 4.824.521 35.667.113 40.491.634
Bankalar
(4) 976.543 2.465.744 3.442.287 865.081 4.881.130 5.746.211
Para Piyasalarından Alacaklar
55.001 0 55.001 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.305 -144 -3.449 -669 -457 -1.126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 864.668 6.570.805 7.435.473 501.172 6.230.452 6.731.624
Devlet Borçlanma Senetleri
864.668 6.208.526 7.073.194 501.172 5.892.281 6.393.453
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 362.279 362.279 0 338.171 338.171
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 67.142.900 29.753.577 96.896.477 55.426.682 22.960.841 78.387.523
Devlet Borçlanma Senetleri
66.489.963 29.218.499 95.708.462 55.241.367 22.570.485 77.811.852
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
123.369 357.119 480.488 120.095 249.956 370.051
Diğer Finansal Varlıklar
529.568 177.959 707.527 65.220 140.400 205.620
Türev Finansal Varlıklar
(3) 1.056.999 1.193.701 2.250.700 1.548.527 487.849 2.036.376
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.056.999 1.193.701 2.250.700 1.548.527 487.849 2.036.376
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
304.810.588 134.306.574 439.117.162 257.237.375 123.962.374 381.199.749
Krediler
(7) 309.836.807 122.318.112 432.154.919 260.187.307 119.143.769 379.331.076
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 5.535.276 12.023.164 17.558.440 5.404.610 4.850.029 10.254.639
Devlet Borçlanma Senetleri
5.450.839 12.021.832 17.472.671 5.207.791 4.848.753 10.056.544
Diğer Finansal Varlıklar
84.437 1.332 85.769 196.819 1.276 198.095
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.561.495 -34.702 -10.596.197 -8.354.542 -31.424 -8.385.966
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 2.455.394 0 2.455.394 1.225.389 0 1.225.389
Satış Amaçlı
2.455.394 0 2.455.394 1.225.389 0 1.225.389
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.385.012 3.260.503 7.645.515 4.380.385 3.222.928 7.603.313
İştirakler (Net)
(9) 99.539 0 99.539 94.912 0 94.912
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
99.539 0 99.539 94.912 0 94.912
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 4.285.473 3.152.747 7.438.220 4.285.473 3.115.172 7.400.645
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.279.236 3.152.747 7.431.983 4.279.236 3.115.172 7.394.408
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
6.237 0 6.237 6.237 0 6.237
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 107.756 107.756 0 107.756 107.756
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 107.756 107.756 0 107.756 107.756
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 5.509.146 16.839 5.525.985 5.032.628 12.574 5.045.202
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
697.789 9.326 707.115 597.576 11.817 609.393
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
697.789 9.326 707.115 597.576 11.817 609.393
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.715 0 1.715 52.297 0 52.297
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.518.463 0 1.518.463 1.545.993 0 1.545.993
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 3.691.281 2.014.641 5.705.922 3.490.657 2.991.892 6.482.549
VARLIKLAR TOPLAMI
396.141.913 222.086.415 618.228.328 336.727.614 200.428.513 537.156.127
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 214.866.912 188.640.257 403.507.169 178.236.637 152.829.846 331.066.483
ALINAN KREDİLER
(3) 3.875.277 29.846.827 33.722.104 2.668.613 31.503.040 34.171.653
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 41.280.266 19.854.225 61.134.491 55.960.316 12.390.480 68.350.796
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 3.418.093 9.425.553 12.843.646 2.817.528 12.612.940 15.430.468
Bonolar
2.407.403 314.617 2.722.020 1.806.838 106.896 1.913.734
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.010.690 9.110.936 10.121.626 1.010.690 12.506.044 13.516.734
FONLAR
6.132.940 0 6.132.940 6.073.748 0 6.073.748
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.132.940 0 6.132.940 6.073.748 0 6.073.748
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.090.922 1.862.267 2.953.189 1.156.322 487.170 1.643.492
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.090.922 1.862.267 2.953.189 1.156.322 487.170 1.643.492
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 530.101 58.890 588.991 0 221 221
KARŞILIKLAR
(9) 3.006.868 240.771 3.247.639 2.750.935 80.626 2.831.561
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.475.891 0 1.475.891 1.312.520 0 1.312.520
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.530.977 240.771 1.771.748 1.438.415 80.626 1.519.041
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.918.393 1.708 1.920.101 1.462.416 4.278 1.466.694
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 8.722.370 8.722.370 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 8.722.370 8.722.370 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 9.507.921 8.822.602 18.330.523 8.094.847 10.624.770 18.719.617
ÖZKAYNAKLAR
(13) 66.588.693 -1.463.528 65.125.165 59.987.459 -2.586.065 57.401.394
Ödenmiş Sermaye
6.100.000 0 6.100.000 6.100.000 0 6.100.000
Sermaye Yedekleri
-585 0 -585 -483 0 -483
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-585 0 -585 -483 0 -483
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.531.769 444.798 5.976.567 5.505.954 206.516 5.712.470
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.167.115 -1.908.326 -3.075.441 -3.637.328 -2.792.581 -6.429.909
Kar Yedekleri
52.110.376 0 52.110.376 37.320.380 0 37.320.380
Yasal Yedekler
4.750.183 0 4.750.183 4.026.361 0 4.026.361
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
47.360.193 0 47.360.193 31.732.384 0 31.732.384
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 1.561.635 0 1.561.635
Kar veya Zarar
4.014.248 0 4.014.248 14.698.936 0 nullıllar Kar veya Zararı
170.074 0 170.074 6.737.998 0 6.737.998
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.844.174 0 3.844.174 7.960.938 0 7.960.938
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
352.216.386 266.011.942 618.228.328 319.208.821 217.947.306 537.156.127


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 49.074.577 36.579.419 16.309.326 15.172.260
Kredilerden Alınan Faizler
39.403.638 29.197.826 13.747.015 11.537.333
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
405.358 442.787 116.253 187.433
Bankalardan Alınan Faizler
269.449 157.561 72.563 65.503
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
6.612 22.479 14 8
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.885.193 6.694.239 2.353.002 3.358.085
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.544 2.165 759 1.447
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
7.869.800 6.055.449 2.061.861 2.994.880
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.010.849 636.625 290.382 361.758
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
104.327 64.527 20.479 23.898
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -32.389.145 -20.107.690 -10.603.039 -8.462.438
Mevduata Verilen Faizler
-22.267.825 -12.719.927 -7.417.819 -5.169.433
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.261.811 -1.054.405 -406.007 -498.815
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7.597.044 -5.396.113 -2.370.861 -2.469.144
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-986.133 -814.848 -328.774 -312.023
Kiralama Faiz Giderleri
-70.940 -12 -26.522 -3
Diğer Faiz Giderleri
-205.392 -122.385 -53.056 -13.020
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
16.685.432 16.471.729 5.706.287 6.709.822
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.475.786 1.912.097 863.063 637.624
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.071.811 2.459.361 1.490.810 881.412
Gayri Nakdi Kredilerden
670.012 451.233 226.547 165.374
Diğer
3.401.799 2.008.128 1.264.263 716.038
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.596.025 -547.264 -627.747 -243.788
Gayri Nakdi Kredilere
-1.151 -589 -303 -366
Diğer
-1.594.874 -546.675 -627.444 -243.422
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.059.898 290.376 29.414 15.268
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -6.281.478 -3.212.705 -1.786.695 -1.550.235
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
62.435 3.735 32.028 584
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.723.469 -2.219.321 -2.151.558 -1.012.991
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
379.556 -997.119 332.835 -537.828
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 1.134.098 655.783 307.647 209.896
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.073.736 16.117.280 5.119.716 6.022.375
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -3.271.586 -3.164.521 -1.432.742 -1.852.688
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-4.364 -751 -1.336 9.075
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.575.877 -2.128.474 -850.335 -690.142
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -4.501.721 -3.563.798 -1.487.501 -1.260.988
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.720.188 7.259.736 1.347.802 2.227.632
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 4.720.188 7.259.736 1.347.802 2.227.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -876.014 -1.616.263 -319.229 -537.245
Cari Vergi Karşılığı
-1.830.518 -1.415.585 -1.165.847 -404.726
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.786.071 -2.266.116 -439.552 -1.413.322
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.740.575 2.065.438 1.286.170 1.280.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 3.844.174 5.643.473 1.028.573 1.690.387
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 3.844.174 5.643.473 1.028.573 1.690.387
Grubun Karı (Zararı)
3.844.174 5.643.473 1.028.573 1.690.387
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,63019249 1,00776309 0,16861859 0,30185480http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798546


BIST
12 Kasım Salı ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarında Yer Alan Borçları Hakkındaki Gelişmeler
1- 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere toplam 6.621.104 TL Banka kredi borçları nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler
a- 2.609.179 TL tutarındaki bölüm için ilgili Banka tarafından takip amacıyla Şirketimize tebligatta bulunulmuştur. Buna karşılık hukuki itiraz yapılmış olup, adli yargı nezdinde yapılan itiraz neticesi mahkeme süreci devam etmektedir.
b- 2.006.488 TL tutarındaki bölüm için ilgili Banka tarafından takip amacıyla Şirketimize tebligat ve adli tedbir işlemlerinde bulunulmuştur. Buna karşılık hukuki itiraz yapılmış olup, adli yargı nezdinde yapılan itiraz neticesi mahkeme süreci devam etmektedir.
c- 1.002.697 TL tutarındaki bölüm için ilgili Banka tarafından herhangi bir takibat olmayıp, Banka ile yapılandırma görüşmeleri devam etmektedir.
d- 902.740 TL tutarındaki bölüm için ilgili Banka tarafından herhangi bir takibat olmayıp, Banka ile yapılandırma görüşmeleri devam etmektedir.
e- 100.000 TL tutarındaki kredi için Banka tarafından herhangi bir takibat olmayıp, Banka ile yapılandırma görüşmeleri devam etmektedir.
Yukarıda açıklanan ve halen devam eden Banka kredilerimiz için , Türkiye Bankalar Birliği'nin 08.11.2019 tarihli "Küçük Ölçekli Şirketler İçin Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması" hakkındaki kamuoyu duyurusu nedeniyle Şirketimiz tarafından ilgili Bankalar nezdinde yapılandırma görüşmeleri için  başvuru hazırlıkları başlatılmıştır.
2- 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 2.330.397 TL  Vergi Dairesi ve SGK  borçları nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler
a- Vergi Dairesine olan dolaylı ve dolaysız vergiler kaynaklı toplam borç tutarı 2.307.151 TL'dir.
Söz konusu borç tutarının yapılandırılması amacıyla vergi dairesi nezdinde yapılandırma görüşme ve değerlendirmeleri devam etmektedir.
b- Şirketimizin SGK'ya olan borç tutarı 23.246 TL'dir. 
3- 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 4.637.091 TL  Ticari Borçlar nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler
a- Söz konusu borç tutarının 287.392 TL bölümü için muhatap ticari alacaklılar tarafından yasal takibe geçilmiş olup, adli yargıda tarafımızca yapılan itirazlar nedeniyle mahkeme süreçleri devam etmektedir.  
b- 327.935 TL bölüm için alacaklılar tarafından takipler başlatılmış fakat uzlaşma sağlanması nedeniyle adli takipler durdurulmuş haldedir.
c- 4.021.764 TL bölüm için herhangi bir bildirim veya adli takip Şirketimize iletilmemiş olup, muhatap alacaklılar Şirketimiz ile ticari ilişkilerini devam ettirmektedirler.
4- 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 1.401.616 TL  Personele olan borçlar (maaş ve yasal  tazminat borçları)  nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler
a- 264.730 TL bölüm için Şirketimiz aleyhine yasal takip başlatılmış olup, adli yargıda gerçekleştirdiğimiz itirazlar nedeniyle mahkeme süreçleri devam etmektedir.
b- 1.136.886 TL bölüm için muhatap personel tarafından herhangi bir tebligat veya adli takip işlemi mevcut değildir.
(Bağlı ortaklık personeli nedeni ile SGK'ya 612.251 TL ödenecek sosyal güvenlik kesintisi borcu ayrıca bulunmaktadır)
Şirketimiz olağan faaliyet programına mevcut iş hedefleri doğrultusunda devam etmekte olup, 31.12.2019 tarihli Konsolide Mali Tabloların yayınlanması akabinde iş bu KAP bildiriminde yer alan borç yapısı hakkında bilgiler de güncellenerek kamuoyu bilgisine sunulmaya devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798545


BIST
12 Kasım Salı ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yerel para ve uzun vadeli yabancı para notlarını "BB-" seviyelerinde teyit ederek bu notların görünümlerini negatiften durağana revize etmesine paralel olarak bugün (12 Kasım 2019) yayınlanan raporda Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerel para notunu "BB-" seviyesinde teyit ederek görünümünü negatiften durağana uzun vadeli yabancı para notunu ise "B+" seviyesinde teyit ederek görünümünü negatiften durağana revize etmiştir. Derecelendirme kuruluşu, Bankanın kısa vadeli yerel ve yabancı para notlarını "B" seviyesinde, destek notunu "4" seviyesinde, destek notu tabanını "B+" seviyesinde ve ulusal uzun vadeli kredi notunu "AAA(tur)" seviyesi ile görünümünü de durağan olarak teyit etmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798544


BIST
12 Kasım Salı ***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [METRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

   12.11.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş  (METRO) payları ile ilgili olarak 2,19-2,43 TL fiyat aralığından 4.907.831 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi  ve 2.525.144  TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  ortaklığımızca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş  (METRO)  sermayesindeki paylarımız 12.11.2019 tarihi itibariyle % 7,93 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/11/2019 4.907.831 2.525.144 2.382.687 21.412.360 23.795.047 % 7,14 % 7,14 % 7,93 % 7,93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798543


BIST
12 Kasım Salı ***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir. Buna takiben, 12 Kasım 2019 tarihinde 20 Türk Bankası ve iştiraklerinin derecelendirme not görünümlerini revize etmiştir.
Bu doğrultuda rating kuruluşu Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde güncellemiştir:
Uzun Vadeli Yabancı Para B+ /Negatif Görünüm seviyesinden B+/Durağan Görünüm seviyesine güncellemiştir.
Uzun Vadeli Yerel Para  BB-/Negatif Görünüm seviyesinden BB-/Durağan Görünüm seviyesine güncellemiştir.
Kısa Vadeli Yabancı Para B seviyesini teyit etmiştir.
Kısa Vadeli Yerel Para B seviyesini teyit etmiştir.
Ulusal Uzun Vadeli AA(tur)/Durağan seviyesini teyit etmiştir.
Desteklenme 4 seviyesini teyit etmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798542


BIST
12 Kasım Salı ***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [GYHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ile ilgili piyasa  yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki  tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
12.11.2019 3.530 25.597,00 3.295 24.042,85
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798541


BIST
12 Kasım Salı ***GEDIK* *HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***GEDIK******HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [HUBVC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Holding A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
12.11.2019 750 5.600,00 750 5.625,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798540


BIST
12 Kasım Salı ***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [EUYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş  adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR

12.11.2019
- - 250 247,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798539


BIST
12 Kasım Salı ***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş  adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
12.11.2019 - - 250 325,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798538


BIST
12 Kasım Salı ***QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

***QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [QNBFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, QNBFL.E paylarında 13/11/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/11/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.  VBTS kapsamında QNBFL.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 27/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798537


BIST
12 Kasım Salı ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmesini takiben, 12 Kasım 2019 tarihinde ana ortağımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin not görünümündeki değişikliğe bağlı olarak kurumumuz Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi teyit edip, görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir.    - Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir.
- Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notunu "BB-" seviyesinde teyit ederken, görünümü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir.
- Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notlarını "B" seviyesinde
- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "AA(tur)" Görünüm Durağan olarak
- Destek Notu "4" seviyesinde teyit edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798536


BIST
12 Kasım Salı ***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii  A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    12.11.2019
    Alım
    1.856,00
    13.985,07

    12.11.2019
    Satım
    1.586,00
    12.086,12

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798535


BIST
12 Kasım Salı ***MRGYO* *TURGG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

***MRGYO******TURGG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [MRGYO, TURGG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MRGYO.E ve TURGG.E payları 13/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 27/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.  Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798534


BIST
12 Kasım Salı ***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/11/2019
Karar Sayısı
19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

01.01.2019-30.09.2019 tarihli 3.çeyrek Ara Dönem Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798533


BIST
12 Kasım Salı ***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DenizBank AG Bankacılık 231.831.230,38 231.829.777,46 EUR 100 İştirak
JSC DenizBank Moscow Bankacılık 1.128.608.700,00 1.128.605.092,69 RUB 100 İştirak
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 317.000.000,00 316.998.734,51 TRY 100 İştirak
Deniz Faktoring A.Ş. Faktoring 137.600.000,00 137.599.989,25 TRY 100 İştirak
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Menkul Kıymetler 150.000.000,00 149.978.500,00 TRY 99,99 İştirak
Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 700.000,00 699.997,00 TRY 100 İştirak
Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 8.000.800,00 8.000.430,66 TRY 100 İştirak
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 5.000.000,00 4.998.445,44 TRY 99,97 İştirak
Deniz Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kültür Sanat Yayıncılık 1.000.000,00 999.997,00 TRY 100 İştirak
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 50.000.000,00 44.433.630,27 TRY 88,87 Dolaylı İştirak
Euro Deniz International Banking Unit Limited Kıyı Bankacılığı 3.500.000,00 3.497.000,00 USD 99,91 İştirak
Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret Sanayi 300.000,00 299.968,71 TRY 99,99 Dolaylı İştirak
Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş Kartlı Ödeme Sistemleri 10.000.000,00 10.000.000,00 TRY 100 İştirak
Deniz Immobilien Service GmbH Emlak Alım, Yönetim, Satım 35.000,00 34.999,78 EUR 100 Dolaylı İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798532


BIST
12 Kasım Salı ***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bankamızın %100 iştiraki olan "Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi"nin (Şirket) unvanı, amacı ve faaliyet konusu ile sermayesi, 1 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinin değişikliğinin onaylanması ve söz konusu Genel Kurul kararlarının 12 Kasım 2019 tarihinde tescil edilmesi suretiyle değişmiştir. Şirket'in yeni unvanı "Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi" olup, Şirket sermayesi 300.000 TL'den 10.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.
Şirketin ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilmesi için BDDK'ya faaliyet izin başvurusu yapılacaktır. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798531


BIST
12 Kasım Salı ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 1.000.000 -29.733 4.474.454 -82.151 264.763 -6.026.394 -3.386.470 4.112.701 4.112.701
Transferler
-3.386.470 3.386.470
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.955 -487.643 -513.598 -513.598
Sermaye Arttırımı
1.050.000 -1.050.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-703.500 703.500
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
753.500 753.500 753.500
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -108.106 264.763 -9.412.864 -487.643 4.352.603 4.352.603
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 1.263.142 -10.589.079 165.348 5.088.838 5.088.838
Transferler
165.348 -165.348
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-880.471
Dönem Karı (Zararı)
-2.088.928 -2.919.399 -2.919.399
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -992.260 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.038.928 2.169.439 2.169.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-840.361 -1.930.841
Dönem Karı (Zararı)
-2.038.928 -487.643
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.038.928 -487.643
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.609.256 -1.540.609
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.711 187.943
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-168.528 -6.126
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -172.079
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-168.528 165.953
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.004.937 -99.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.561.914 316.612
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -166.522
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-443.023 -200.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -49.681
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.060.092 19.674
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-949.492 24.908
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
47.616 136.295
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-158.216 -141.529
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 403.245
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.458
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
590.590 -337.106
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -1.626.477
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.311
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -75.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.375.076 97.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.500.557 3.982.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.521.918 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.978.639 3.982.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.100.000 2.487
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.100.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 2.487
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-793.281 -3.222.354
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-857.404 -1.422.188
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.206.538 285.384
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.000 20.608
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.223.538 264.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
125.995 155.895
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108.340 -115.541
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
108.340 -115.541
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
604.873 689.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.466 -258.048
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.466 -258.048
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.273.108 -1.930.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
432.747 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
46.750 -957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.750 20.968
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.750 20.968
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -21.925
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 1.049
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -22.974
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
533.475 237.495
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 753.500
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 753.500
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.937.366 6.714.780
Kredilerden Nakit Girişleri
5.937.366 6.714.780
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.403.891 -7.210.273
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.403.891 -7.210.273
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -20.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-260.136 -1.694.303
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-260.136 -1.694.303
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
578.340 1.875.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
318.204 181.128


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 318.204 578.340
Ticari Alacaklar
6 5.402.484 12.213.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 2.521.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.402.484 9.691.839
Diğer Alacaklar
7 1.128.163 10.700
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.100.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.163 10.700
Stoklar
9 4.149.815 2.574.815
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.161.221 82.156
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
45.941 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.115.280 82.156
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 55.933 51.678
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.119.828 266.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.119.828 266.444
ARA TOPLAM
13.335.648 15.777.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.335.648 15.777.890
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 7.279 16.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.279 16.369
Maddi Duran Varlıklar
11 939.202 74.182
Mobilya ve Demirbaşlar
765.178 28.666
Özel Maliyetler
174.024 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 45.516
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.798.125 0
Şerefiye
1.546.338 0
Bilgisayar Yazılımları
251.787 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 251
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 251
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.036.463 3.067.588
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.781.069 3.158.390
TOPLAM VARLIKLAR
19.116.717 18.936.280
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.816.199 2.098.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.816.199 2.098.521
Banka Kredileri
2.816.199 2.098.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.564.870 3.336.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.564.870 3.336.325
Banka Kredileri
3.564.870 3.336.325
Ticari Borçlar
6 4.637.091 3.608.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
36.723 19.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.600.368 3.589.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 2.013.867 652.146
Diğer Borçlar
7 22.892 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22.892 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.102.429 496.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.102.429 496.918
Kısa Vadeli Karşılıklar
122.157 243.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 31.357 152.655
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 90.800 90.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.330.397 1.495.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.330.397 1.495.612
ARA TOPLAM
16.609.902 11.931.833
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.609.902 11.931.833
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 240.035 1.602.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
240.035 1.602.275
Banka Kredileri
240.035 1.602.275
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 97.341 313.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
97.341 313.334
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
337.376 1.915.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.947.278 13.847.442
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.169.439 5.088.838
Ödenmiş Sermaye
15 7.750.000 7.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.198.232 1.198.232
Geri Alınmış Paylar (-)
-29.733 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.177.954 5.177.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -992.260 -111.789
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-992.260 -111.789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-992.260 -111.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 264.763 264.763
Yasal Yedekler
264.763 264.763
Diğer Yedekler
1.263.142 1.263.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-10.423.731 -10.589.079
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.038.928 165.348
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.169.439 5.088.838
TOPLAM KAYNAKLAR
19.116.717 18.936.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 7.291.557 16.328.326 764.016 4.868.296
Satışların Maliyeti
19 -6.107.512 -12.126.952 -504.158 -3.614.554
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.184.045 4.201.374 259.858 1.253.742
BRÜT KAR (ZARAR)
1.184.045 4.201.374 259.858 1.253.742
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.168.075 -3.165.062 -303.364 -1.029.730
Pazarlama Giderleri
20 -353.209 -1.546.874 -25.156 -489.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 545.195 2.739.927 -342.413 1.532.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -179.132 -1.887.490 1.548 -1.210.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.824 341.875 -409.527 56.638
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 96.972 34.988 96.972 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
125.796 376.863 -312.555 56.638
Finansman Gelirleri
23 -1.654.889 -1.280.895 -1.219.913 -481.635
Finansman Giderleri
23 80.755 86.604 80.434 68.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.448.338 -817.428 -1.452.034 -356.790
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-590.590 329.785 -84.534 255.087
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -590.590 329.785 -84.534 255.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.038.928 -487.643 -1.536.568 -101.703
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.038.928 -487.643 -1.536.568 -101.703
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.038.928 -487.643 -1.536.568 -101.703
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 -939.916 -25.955 -61.996 -15.285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.219.784 -33.276 -91.612 -19.597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
279.868 7.321 29.616 4.312
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
279.868 7.321 29.616 4.312
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-939.916 -25.955 -61.996 -15.285
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.978.844 -513.598 -1.598.564 -116.988
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.978.844 -513.598 -1.598.564 -116.988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798530


BIST
12 Kasım Salı ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/04/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2019 3.çeyrek sonuçlarıyla birlikte, otomotiv ve lastik güçlendirme sektörlerindeki daralma ve güçlü Türk Lirasının finansallarımızdaki etkilerini gösterebilmek amacıyla, 2019 yılı beklentileri revize edilmiştir. Güncellenen 2019 yılı beklentilerimizin içerisinde 24 Temmuz 2019 tarihinde satınalımı tamamlanan Axiom Materials Acquisition LLC'nin satınalma etkileri de yansıtılmıştır. Buna göre, Şirketimizin 2019 yılı için güncel beklentileri aşağıdaki gibidir:
TL Bazlı Beklentiler:
Konsolide Satış Artışı : 30%-40% (önceki beklenti 30%-40%)
Konsolide FAVÖK Artışı: 20%-25% (önceki beklenti 30%-40%)
USD Bazlı Beklentiler: 
Konsolide Satış Artışı : 10%-15% (önceki beklenti 10%-15%)
Konsolide FAVÖK Artışı: 2%-5% (önceki beklenti 10%-15%)
Kompozit iş birimi 2019 yılı ciro beklentisi: 130-135 milyon Amerikan Doları (önceki beklenti 105-115 milyon Amerikan Doları)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798529


BIST
12 Kasım Salı ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
09.05.2019 - 31.12.2019
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

GERİ ALINAN PAYLARIN KISMİ SATIŞ İŞLEMİ

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HATEK 12/11/2019 1.000 % 0 5,51 % 0 1.490 YOK
HATEK 12/11/2019 1.000 % 0 5,52 % 0 1.500 YOK
HATEK 12/11/2019 90 % 0 5,5 % 0 133,2 YOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798528


BIST
12 Kasım Salı ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-30.09.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Yenibosna Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/11/2019
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798527


BIST
12 Kasım Salı ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 24469702-401.02 sayılı yazısıyla, 11.04.2019 tarihli B135809 sayılı yatırım teşvik belgemizin tutarı 22.407.646- Türk Lirasından 26.345.000 TL'ye çıkarılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798526


BIST
12 Kasım Salı ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümlerini "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesinin ardından, 12 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin not görünümlerini de "Negatiften durağana revize etmiş ve notlarını teyit etmiştir.
 
Güncellemenin ardından Bankamız not görünümleri aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: ‘B+‘ Görünüm Durağan
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'BB-' Görünüm Durağan
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: 'B'
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'B'
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu: ‘AA(tur)' Görünüm Durağan
Finansal Kapasite Notu: ‘b+'
Destek Notu: ‘4'
Destek Derecelendirme Tabanı: 'B+'
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: 'B+'
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: ‘B'
Sermaye Benzeri Borç Notu: ‘B'

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798525


BIST
12 Kasım Salı ***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 425.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 185.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 370.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
AKSA, TRAAKSAW91E1 185.000.000 185.000.000,000 100,00000 AKSA, TRAAKSAW91E1 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 185.000.000 185.000.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 184.956.394,23
Diğer (TL) 43.605,77


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline, sermaye artışı ve esas sözleşme tadiline yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") başvurusunun yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798524


BIST
12 Kasım Salı ***MNDRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

***MNDRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [MNDRS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (MNDRS) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 13/11/2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası

Levent AĞAN 13923169
Tedbirin uygulanacağı son tarih 12/12/2019'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798523


BIST
12 Kasım Salı ***INFO* *SAYAS*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***INFO******SAYAS*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [SAYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir.     (Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
 
 
 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798522


BIST
12 Kasım Salı ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 170.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 350
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL82014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000
Kupon Sayısı 10

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 1,6982 2.886.940 Evet
2 13.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 1,5123
3 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019
4 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020
5 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020
6 01.04.2020 31.03.2020 01.04.2020
7 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020
8 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020
9 15.07.2020 14.07.2020 15.07.2020
10 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 03.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 350 gün vadeli, 170.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL82014 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Bononun ikinci kupon oranı %1,5123 olarak belirlenmiş olup, kupon ödemesi 13.11.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798521


BIST
12 Kasım Salı ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 480.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 175
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL22010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 480.000.000
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 1,6886 8.105.280 Evet
2 13.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 1,5027
3 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019
4 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020
5 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 04.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 175 gün vadeli, 480.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL22010 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Bononun ikinci kupon oranı %1,5027 olarak belirlenmiş olup, kupon ödemesi 13.11.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798520


BIST
12 Kasım Salı ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketin üretim tesisinin kiraya verilmesi hususunda alınan 11.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Üretim Tesisinin Kiraya verilmesi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2019
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Karar oy birliği ile alınmıştır.

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, VANGD, TREVNGS00015 1,5525

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 11.11.2019 tarihli kararı ile, Şirketin mülkiyetinde olan Van Gevaş ilçesi Edremit-Gürpınar adresinde bulunan üretim tesislerinin kiraya verilmesi hususunda 12.11.2019 tarihinde Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda (KAP) 'Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi' ana başlığıyla yapılan Özel Durum Açıklaması çerçevesinde,
Söz konusu kiraya verme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ‘Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği''nin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının b ve c bentleri uyarınca ayrılma hakkı doğuran bir işlem olması sebebiyle
Aynı Tebliğin 10.(1) Maddesi çerçevesinde hesaplanan ‘Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı'nın 1,5525.-TL olarak sayın pay sahiplerine duyurulmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798519


BIST
12 Kasım Salı ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Türk Parası İhraççı Notu'nun görünümünü Negatif'ten Durağan'a çevirirken, ilgili notu B+ olarak teyit etmiştir. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin Türkiye'nin derecelendirme notunun görünümünün 01.11.2019'da Negatif'ten Durağan'a çevrilmesini takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798518


BIST