Hava Durumu
°C
114.808,560
-0.8506 %
6,861
0.0014 %
7,761
0.1535 %
396,959
-0.248 %
Kap Haberleri
10 Temmuz Cuma ***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme

***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/07/2020
Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 44.000.000.-TL olduğunu gösteren şirket Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 03.07.2020 tarihinde tescil olup, 08.07.2020 tarih ve 10114 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde İlan olmuştur.
  
Son değişiklikleri içeren yürürlükteki Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
  
 
  
Kamuoyu ve paydaşlarımızın  bilgilerine sunarız.
  
Saygılarımızla,

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1-14 (Kuruluş) 22/09/2006 28/09/2006 6652
1,6,8,9 01/05/2007 07/05/2007 6802
6 14/10/2008 17/10/2008 7170
2,3 21/09/2011 27/09/2011 7908
2,3 07/05/2012 11/05/2012 8066
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 25/02/2015 03/03/2015 8770
Geçici Madde 1,2,3 - -
7 26/03/2015 01/04/2015 8791
6 29/12/2015 05/01/2016 8892
6 29/12/2017 05/01/2018 9488
2,3,6,7,9,11,14,15,16,17,18,21,22 21/12/2018 28/12/2018 9734
3,6,7,8,9,12,13,16,17,18,19 25/02/2019 01/03/2019 9778
4 27/03/2019 04/02/2019 9800
6,7,8,10,11,12,14,15,16,17 25/02/2019 06/05/2019 9822
6 08/07/2019 12/07/2019 9868
6 16/04/2020 20/04/2020 10062
6 03/07/2020 08/07/2020 10114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859135


BIST
10 Temmuz Cuma ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtım Kararının Genel Kurul'da onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 11.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 0 0
B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 0 0

Ek Açıklamalar
10.07.2020 tarihli Genel Kurul toplantımız sonucunda Şirket stratejilerimiz gereği global piyasalardaki olumsuz gelişmelerin süresinin belirsizliği nedeniyle nakit durumunda yaşanabilecek olası olumsuz gelişmelere binaen Şirketimizin mali yapısının korunması ve doğabilecek finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2019 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU MARKA (1).pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.990.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 136.112
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.014.601,65
4. Vergiler ( - ) 164.069 30.957,5
5. Net Dönem Kârı 4.013.182 2.045.559,15
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 7.307.889 6.583.120,01
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.013.182
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.013.182
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.013.182
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 136.112 136.112
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 3.980.414 960.447,11
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859134


BIST
10 Temmuz Cuma ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018-2019 YIILARI FAALİYET DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 11.06.2020
Genel Kurul Tarihi 10.07.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Arya Plaza, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi ,Keskin Kalem Sokak, No:17/2 Şişli /İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış.
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.01.2018–31.12.2018 ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2018 ve 2019 yıllarına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018-2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2018-2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
7 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.
8 - - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
9 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2018-2019 yıllarında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2019 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.
10 - Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti
13 - Şirketimizce açılacak hukuk - idari davalar/başvuru ve suç duyuruları buna müteakiben ceza davaları ve icra-i işlemler ve şirket haklarının yekünen korunması amacıyla uygun görülecek tüm işlerin yapılması , sonuçlandırılması, dava açılması , gerektiğinde yeniden dava açılması , gereken dilekçe ve belgelerin yazılıp imzalanmak suretiyle ilgili olunan daire kuruma verilmesi, ihtarname - proteste çekme hakkında Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel Kurul onayına sunulması
14 - 14-Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı ‘nın a) 07/11/2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı uyarınca, 30.961-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, b)19/12/2019 tarih ve 75/1650 sayılı Kurul Karar Organı ‘nın 76,616 TL İdari Para Cezasının ve c) Şirketi zarara uğratmaktan eski yönetim kurulu üyeleri hakkında Marka Holding ile ilgili olarak 6362 sayılı SPKn'nun 110 uncu maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Suça İştirak bölümünde yer alan suçlar ve 6362 sayılı SPKn'nun 112 nci maddesinin 2 nci fıkrası sebebiyle faiz hariç 5.880.000 TL ceza verilmiştir. Marka Holding ile ilgili olarak ayrıntıları verilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, suç teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususunun görüşülmesi,
15 - -Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Özel Durumlar Tebliğinde yer alan ''İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi' başlıklı 6. Maddede yer alan şartların mevcut olmamasına karşın 28.05.2018 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararının ertelenmesi nedeniyle verilen 30.961 TL lik cezanın ve SPK'nın II.14.1 sayılı ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11,12 ve 12/A maddelerine aykırılık sebebiyle verilen 76.616 TL'lik idari para cezaları ile ilgili işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
16 - Şirketin 31.12.2019 Bağımsız Denetim Raporunun Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından ''Görüş Bildirmekten Kaçınma '' olarak verilmesi nedeniyle 6102 sayılı T.T.K 403/5 hükmü gereği Genel Kurul da onaya sunulacak olan firma tarafından, yeniden denetimin yapılacak olmasının görüşülmesi
17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
18 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıklar İle çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
19 - - Dilek ve öneriler,
20 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MARKA YATIRIM HOLDİNG İLAN METNİ (002).pdf - İlan Metni
EK: 2 MARKA YATIRIM HOLDİNG BİLGİLENDİRME DÖKUMANI 2019 yeni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2018-2019 Faaliyet dönemlerine ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup ilan edilen ve yayımlanan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 MYH 10.07.2020 HAZİRUN CETVELİ 1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 MYH 10.07.2020 HAZİRUN CETVELİ 2.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 MYH 10.07.2020 GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
11/06/2020 Perşembe günü saat :14:30'da yapılacağı duyurulan, 2018-2019 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısının,yeterli toplantı nisabı sağlanamadığından ertelenmesi üzerine2018-2019 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantılarının 10/07/2020 Cuma günü saat :14:30'da Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 2018-2019 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,
2-10/07/2020 tarihinde yapılacak olan,2018-2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin şirketin internet sitesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve KAP ta ilanına,
3-İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne başvuruda bulunularak toplantıda hükümet komiseri bulundurulmasının istenmesine,
Mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859133


BIST
10 Temmuz Cuma ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 99.000.000 TL  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.221.450,25 TL  olan çıkarılmış  sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında  bedelli  olarak 13.221.450,25 TL artışla 26.442.900,50 TL'ye çıkarılması kapsamında,  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.07.2020 tarih ve 41/847 toplantısında  onaylanan izahname ekte yer almaktadır. 
Arttırılacak Sermayeyi temsilen tüm paylayların  satılması sonrasında,sermaye artırımı sonrasında oluşacak 0,50 TL tutarındaki küsüratın düzeltilmesi kapsamında,Şirket ortağı Eda ÖZHAN 0,50 TL'nin şahsına ait paylardan düşülmesini kabul etmekte ve bu kapsamda 0,50 TL'lik pay hakkından feragat etmektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859132


BIST
10 Temmuz Cuma ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
X Şirket yönetim kuruluna ilgili konuda herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.
X 06.02.2020 tarihinde Halka arz olan Şirketimizin, 2019 yılında yapılan Olağanüstü genel kurulu toplantısına sadece pay sahipleri katılmıştır.
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.
X 06.02.2020 tarihinde Halka arz olan Şirketimizin, 2019 yılında yapılan Olağanüstü genel kurulu toplantısında bağış ve yardımlara ayrı bir gündem maddesinde yer verilmemiştir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X 06.02.2020 tarihinde Halka arz olan Şirketimizin, 2019 yılında yapılan Olağanüstü genel kurulu toplantısına sadece pay sahipleri katılmıştır.
1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.
X A grubu imtiyazlı pay sahiplerine her bir pay 5 oy hakkına sahiptir.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Şirket esas sözleşmesinde bu konuda düzenleme yapılmamıştır.
1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X 06.02.2020 tarihinde halka arz olan Şirketimizin genel kurul tarafından onaylanan bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
X 06.02.2020 tarihinde halka arz olan Şirketimizin genel kurul tarafından onaylanan bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.
X Kar dağıtımı yapılmamıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.
X Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.
X Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X İlgili prosedürler yazılı olarak düzenlenmemiştir.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.
X
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunmamakla birlikte, şirket içi uygulamalarla çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.
X Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir. 2019 yılında böyle bir talep gelmemiştir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Şirket fırsat eşitliğine önem vermekle birlikte tüm kilit pozisyonlar için yazılı bir halefiyet planlaması hazırlamamıştır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine bildirilmektedir. Şirketimizde sendikalaşma yoktur.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.
X
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X Şirketin böyle bir uygulaması bulunmamaktadır.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X Şirketimizin yazılı etik kurallar politikası bulunmamaktadır.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.
X
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X Toplantı gündemi bulunmakla birlikte toplantı tutanakları bulunmamaktadır.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmemiştir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı ( genel müdür ) aynı kişi olup, görevleri yazılı olarak tanımlanmamıştır.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket yönetici sorumluluk sigortası yaptırmamıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
X Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik hedef ile ilgili politika bulunmamaktadır. Kadın üye sayımız 1 olup, kadın üye oranı % 10'dur.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.
X
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.
X
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X Toplantıya katılamayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görüşlerini yazılı olarak iletmesi durumunda, bu görüşlerin diğer üyelerin bilgisine sunulması esastır. Fakat, uygulamada görüşlerin yazılı olarak iletildiği durum olmamaktadır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmemiştir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
X Yönetim kurulu gündemi toplantı öncesi yazılı olarak üyelere verilmemektedir.
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Esas sözleşmede yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasının sınırlandırılmasıyla ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmamıştır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.
X Yönetim Kurulu üye sayımız itibariyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X 06.02.2020 tarihinde Halka arz olan Şirketimizin 2019 yılı içerisinde yönetim kurulu bünyesinde oluşturduğu komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmemiş ve görüş almamıştır.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Komite çalışmalarında dışarıdan danışmanlık hizmeti alınmamıştır. Böyle bir hizmet alınma durumunda faaliyet raporlarında konuyla ilgili gerekli açıklama yapılacaktır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X 06.02.2020 tarihinde Halka arz olan Şirketimizin 2019 yılı içerisinde yönetim kurulu bünyesinde oluşturduğu komiteler, toplantı düzenlememiştir.
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında değil toplu olarak gösterilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859131


BIST
10 Temmuz Cuma ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
06.02.2020 tarihinde Halka arz olan Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı Kap'ta duyurulmamıştır.
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
İngilizce olarak sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
06.02.2020 tarihinde Halka arz olan Şirketimizin ilişkili taraf işlemleriyle ilgili 2019 yılı bağımsız denetim raporunun 27 sayılı dipnotunda bilgi bulunmaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
06.02.2020 tarihinde Halka arz olan Şirketimizin Kurumsal Yönetim Tebliği 10. maddesi kapsamında gerçekleştirdiği yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili kap duyurusu bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
06.02.2020 tarihinde halka arz olan Şirketimizin 2019 yılında onaylanmış bağış ve yardım politikası bulunmamaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağı bulunmamaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Menfaat sahiplerinin genel kurula katılımı Esas Sözleşmemizin 10. maddesinde düzenlenmiştir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
06.02.2020 tarihinde halka arz olan Şirketimizin ilk Genel Kurulu 2019 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısıdır. 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
İmtiyazlı Pay Miktarı: 3.000.000 TL- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: A grubu imtiyazlı pay sahiplerine her bir pay 5 oy hakkına sahiptir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 60,73
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Azlık haklarının içerik ve oran bakımından genişletilmesiyle ilgili esas sözleşmemizde madde bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
06.02.2020 tarihinde halka arz olan Şirketimizin 2019 yılında onaylanmış kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kar dağıtımı yapılmamıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Kar dağıtımı yapılmamıştır.
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
04/10/2019 0 % 100 % 0 % 100 - - - 0 -


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
6. Komiteler / 17. Sayfa
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
6. Komiteler / 18. Sayfa
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
6. Komiteler / 18. Sayfa
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
6. Komiteler / 18. Sayfa
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
6. Komiteler / 18. Sayfa
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketimiz tarafından kamuoyuna açıklanan operasyonel ve finansal performans hedefleri bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
06.02.2020 tarihinde halka arz olan Şirketimizin 2019 yılında onaylanmış ücretlendirme politikası bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 66 - -
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 33 % 33 - -
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 66 % 33 - -


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Şirketimiz yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Arda ÖDEMİŞ ( Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür ), Doğan ÖDEMİŞ ( Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ), Gürkan BİLGİN ( Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı ), Sabri Çağrı ÇAKIR ( Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı ), Aytekin DOĞAN ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Nükhet DOĞAN ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Yönetim Kurulu Başkanı Arda ÖDEMİŞ münferit imza yetkisiyle, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan ÖDEMİŞ, Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Gürkan BİLGİN, Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Sabri Çağrı ÇAKIR şirketimizi sınırlı yetkiyle temsil etmektedir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Şirketimiz bünyesinde iç kontrol birimi bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirme bölümü bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
ARD Grup Holding A.Ş. adına temsilen Arda ÖDEMİŞ
İcra başkanı / genel müdürün adı
ARD Grup Holding A.Ş. adına temsilen Arda ÖDEMİŞ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin KAP duyurusu bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluklarına ilişkin sigorta yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik politikamız bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Sayı: 1, Oran:% 10
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
ARDA ÖDEMİŞ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/10/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
DOĞAN ÖDEMİŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/10/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
GÜRKAN BİLGİN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/10/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
SABRİ ÇAĞRI ÇAKIR İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/10/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
AYTEKİN DOĞAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/10/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
NÜKHET DOĞAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/10/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirketimizin Tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Bulunmamaktadır.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Bulunmamaktadır.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
İnsan Kaynakları Departmanı
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyat planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
www.ardbilisim.com.tr - İletişim/ İK Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Bulunmamaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirketimizin yazılı etik kurallar politikası bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Bulunmamaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
www.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Şirket Politikaları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
www.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Temel Bilgiler-Genel Bilgiler
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe / İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
6. Komiteler / 17.18 Sayfalar
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu Sayfa: 23
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet almamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sermaye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirakleri bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
13
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Toplantıdan 7 gün öncesinde sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
www.ardbilisim.com.tr-Yatırımcı İlişkileri/ Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politikası bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
6. Komiteler / 17.18 Sayfalar
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu Kap duyurusu bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - NÜKHET DOĞAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - AYTEKİN DOĞAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - DOĞAN ÖDEMİŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - NÜKHET DOĞAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - SABRİ ÇAĞRI ÇAKIR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - GÜRKAN BİLGİN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - NÜKHET DOĞAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - DOĞAN ÖDEMİŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - GÜRKAN BİLGİN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859130


BIST
10 Temmuz Cuma ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 99.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.221.450,25 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında bedelli olarak 13.221.450,25 TL artışla 26.442.900,50 TL'ye çıkarılması kapsamında,  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.07.2020 tarih ve 41/847 toplantısında  onaylanan izahname ekte yer almaktadır. 
Arttırılacak Sermayeyi temsilen tüm paylayların satılması sonrasında,sermaye artırımı sonrasında oluşacak 0,50 TL tutarındaki küsüratın düzeltilmesi kapsamında,Şirket ortağı Eda ÖZHAN 0,50 TL'nin şahsına ait paylardan düşülmesini kabul etmekte ve bu kapsamda 0,50 TL'lik pay hakkından feragat etmektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859129


BIST
10 Temmuz Cuma ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 10.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.08.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 Peşin 0,0648933 6,48933 15 0,0551593 5,51593
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 Peşin 0,0649255 6,49255 15 0,0551866 5,51866

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 01.09.2020 03.09.2020 02.09.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 0 0
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi ve Şirketimizin Kar dağıtım politikası çerçevesinde ekli Kar Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 01.09.2020 tarihinden itibaren başlanması hususlarının 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve yazılı gündemin görüşülüp karara bağlanacağı şirketimiz olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 23.875.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.340.005,96
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 26.355.973 26.845.920,28
4. Vergiler ( - ) -51.787 33.786,28
5. Net Dönem Kârı 26.407.760 26.812.134
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 12.014,88
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.340.005,96 1.340.005,96
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 25.067.754,04 25.460.113,16
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 25.067.754,04 25.460.113,16
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.550.000 0
* Nakit 1.550.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 35.625 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 23.482.129,04 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 165.478 0 0,66 0,0552 5,52
B Grubu 1.152.022 0 4,6 0,0552 5,52
TOPLAM 1.317.500 0 5,26 0,0552 5,52

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859128


BIST
10 Temmuz Cuma ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 10.07.2020
Genel Kurul Tarihi 06.08.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergeye ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
9 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın okunması ve pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında hazırlanan Şirketin Ücretlendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 - 2019 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2020 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
14 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton)'nin genel kurulun onayına sunulması,
16 - 2019 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
18 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Ek-1 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Ek-2 Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 5 Ek-3 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Ek-4 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 Ek-5 Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 Ek-6 Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9 Ek-7 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.08.2020 Perşembe günü saat 14:00'de, ek'de yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859127


BIST
10 Temmuz Cuma ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca şirketimizin bağış ve yardım politikasının Ek'de yer aldığı şekilde belirlenmesine ve bu politikanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.ardbilisim.com.tr adresli kurumsal web sitesinde yayınlanmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859126


BIST
10 Temmuz Cuma ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca şirketimizin ücretlendirme politikasının Ek'de yer aldığı şekilde belirlenmesine ve bu politikanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.ardbilisim.com.tr adresli kurumsal web sitesinde yayınlanmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859125


BIST
10 Temmuz Cuma ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca şirketimizin bilgilendirme politikasının Ek'de yer aldığı şekilde belirlenmesine ve bu politikanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.ardbilisim.com.tr adresli kurumsal web sitesinde yayınlanmasına ve genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesine
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859124


BIST
10 Temmuz Cuma ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca şirketimizin kar dağıtım politikasının Ek'de yer aldığı şekilde belirlenmesine ve bu politikanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.ardbilisim.com.tr adresli kurumsal web sitesinde yayınlanmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859123


BIST
10 Temmuz Cuma ***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İç Yönerge

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İç Yönerge )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İç Yönerge

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak  Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca şirketimizin genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi'nin Ek'de yer aldığı şekilde belirlenmesine ve bu iç yönerge'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.ardbilisim.com.tr adresli kurumsal web sitesinde yayınlanmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859122


BIST
10 Temmuz Cuma ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulunca esas sözleşme değişikliği ile ilgili tadil metninin onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 02.07.2020
Genel Kurul Tarihi 05.08.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.
3 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 4 ŞEKERBANK T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 Amendment Text of The Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 Invitation Letter.pdf - İlan Metni
EK: 7 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 9 Esas Sözleşme Tadil Metni (SPK Onaylı).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.7045 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmış olup, ilgili onay yazısı bugün tarafımıza ulaşmıştır. Onaylı esas sözleşme tadil metnine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacaktır. Onaylar sonrasında tadil metni 05 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan Bankamız Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859121


BIST
10 Temmuz Cuma ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 17.03.2020 tarihli pay geri alım kararı uyarınca 10.07.2020 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 34.542 0,001 5,71 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
146.777 0,006 5,72 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
130.191
0,005 5,74 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
411.946 0,017 5,75 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
344.071 0,014 5,76 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
83.001 0,003 5,84 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
204.723 0,008 5,85 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
57.896 0,002 5,88 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
456.649 0,018 5,89 -

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859120


BIST
10 Temmuz Cuma ***GMSTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***GMSTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GMSTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

10.07.2020 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemlerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859119


BIST
10 Temmuz Cuma ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN BAŞVURU SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.221.450,25
Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.442.900,5

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 1.317.500 1.317.500,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 Nâma
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 11.903.950,25 11.903.950,250 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 13.221.450,25 13.221.450,250 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların, 3 (üç) iş günü içerisinde, tam ve nakden EDA ÖZHAN tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 22.04.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 09.07.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 99.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.221.450,25 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve %100 oranında olmak üzere 13.221.450,25 TL artışla 26.442.900,50 TL 'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.07.2020 tarih ve 41/847 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.
Arttırılacak sermayeyi temsilen tüm payların satılması sonrasında,sermaye artırımı sonrasında oluşacak 0,50 TL tutarındaki küsüratın düzeltilmesi kapsamında,Şirket ortağı Eda ÖZHAN 0,50 TL'nin şahsına ait paylardan düşülmesini kabul etmekte ve bu kapsamda 0,50 TL'lik pay hakkında feragat etmektedir.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859118


BIST
10 Temmuz Cuma ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı işlemleri çerçevesinde yapılacak Bankamız esas sözleşme tadiline ilişkin BDDK ve SPK'dan gerekli izinler alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik tarihi esas sözleşme tadil metninde güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.08.2020

Ek Açıklamalar
İlgi: 06.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamız kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, tavan geçerlilik süresinin uzatımı ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapıldığı ilgide kayıtlı açıklamamızda ile duyurulmuştu.
Bankamız esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'dan gerekli izinler alınmıştır. SPK tarafından tadil edilerek onaylanan değişiklik tasarısı ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of 8 of AoA.pdf
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni (SPK Onaylı).pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859117


BIST
10 Temmuz Cuma ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet Ayhan ÇEVİK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) İsmail KAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İsmail KAYA Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İdris Yakup AŞKIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nuriddin Mehmet ÖZKUR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ahmet Ayhan ÇEVİK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) İdris Yakup AŞKIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859116


BIST
10 Temmuz Cuma ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuzun 10/07/2020  tarihli toplantısında    Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğleri uyarınca      Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturulmasına,    1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Denetime İlişkin Tebliği uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına bağımsız üye *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Numan Öztürk'ün, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğe bağımsız üye  *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı  Yusuf Çalkavur'un seçilmesine,  
2- Kurumsal   Yönetim   Komitesi   Başkanlığı'na bağımsız üye  *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Yusuf Çalkavur'un, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Burak Erdoğan'ın seçilmesine, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı  Alper Korkmaz'ın  Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,    3- Risk   Komitesi   Başkanlığı'na bağımsız üye   ***********  T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Şule İsmet'in  Risk Komitesi Üyeliğine *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Burak Erdoğan'ın seçilmelerine  karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859115


BIST
10 Temmuz Cuma ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Yönetim  Kurulumuzun 10/07/2020 tarihli  toplantısında  Şirketimizin, 09/07/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda Yönetim Kuruluna  3 Yıl için seçilen Yönetim Kurulu üyelerin görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
 
1- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin  görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,    YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : 
    Mahmut Erdoğan
    : Yönetim Kurulu Başkanı

    Aziz Erdoğan
    : Yönetim Kurulu Başkan  Vekili ve Genel Müdür

    Sıddık Durdu
    : Yönetim Kurulu Üyesi Mali  İşlerden Sorumlu Murahhas Aza

    Burak Erdoğan
    : Yönetim Kurulu Üyesi

 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : 
    Numan Öztürk
    : Yönetim Kurulu  Üyesi-Bağımsız

    Şule İsmet
    : Yönetim Kurulu  Üyesi-Bağımsız

    Yusuf Çalkavur
    : Yönetim Kurulu  Üyesi-Bağımsız

 
Seçilmelerine,
 
İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.  
Saygılarımızla, 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859114


BIST
10 Temmuz Cuma ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nuriddin Mehmet ÖZKUR Genel Müdür 09.06.2020 2166318936 [email protected] S.P.F. Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme/Kredi Derecelendirme 202476/702586/602491
Hülya BAL Müdür Yrd. 15.11.2014 2166318936 [email protected] S.P.F.Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme/Türev Araçlar/Kredi Derecelendirme 212768/703020/303643/603642

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 30000000 TRY 100 imtiyaz yoktur İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURİDDİN MEHMET ÖZKUR Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yrd.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859113


BIST
10 Temmuz Cuma ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya-ANKARA 444 99 11 (0312) 331 67 79

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Süleyman Alper İNCEÖZ Mali İşler Direktörü(CFO) 444 99 11/2000 [email protected]
Ömer EKER Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.10.2014 444 99 11/2150 [email protected] SPF İleri Düzey/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206113/701799
Ali ERTÜRK Mali İşler Görevlisi ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 09.05.2018 444 99 11/2138 [email protected]
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859112


BIST
10 Temmuz Cuma ***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kâr Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 11.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KLNMA, TRATKBNK91N6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KLNMA, TRATKBNK91N6 0 0

Ek Açıklamalar
Bankamız 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Bankamız bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı mali tablolarına göre oluşan ve yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 419.678.523,33 TL ile TFRS-9'a geçiş nedeniyle oluşan ve geçmiş yıl karları hesabında izlenen 132.282.260,20 TL'lik bakiyenin olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.
Kar dağıtımına ilişkin tablo ekte sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TKYB 2019 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 850.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 47.156.729,67

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 0 586.303.698,78
4. Vergiler ( - ) 0 139.198.242,11
5. Net Dönem Kârı 0 447.105.456,67
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 22.355.272,83
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 419.678.523,33
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 419.678.523,33
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 419.678.523,33
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 419.678.523,33
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 132.282.260,2

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
BDDK'nın 08.12.2004 tarih ve 2004/3 Sayılı Genelgesi gereği , ertelenmiş vergi geliri olan 5.071.660,51TL kâr dağıtımına konu edilmemiştir.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar satırında yer alan tutar 01.01.2019 tarihinde TFRS-9'a geçiş nedeniyle oluşan ve geçmiş yıl karları hesabında izlenen 132.282.260,20 TL'lik bakiye olup olağanüstü yedeklere aktarılacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859111


BIST
10 Temmuz Cuma ***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    10.07.2020
    Alım
    1.250,00
    8.215,00

    10.07.2020
    Satım
    1.250,00
    8.262,50

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859110


BIST
10 Temmuz Cuma ***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii  A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    10.07.2020
    Alım
    500,00
    9.372,50

    10.07.2020
    Satım
    500,00
    9.455,00

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859109


BIST
10 Temmuz Cuma ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Genel Müdür Vekili/Genel Müdür Yardımcısı Sayın Barış HAMALOĞLU 10.07.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup, Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Sayın Nuriddin Mehmet ÖZKUR 10.07.2020 tarihinde Genel Müdür olarak atanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859108


BIST
10 Temmuz Cuma ***AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

***AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [AKMGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, AKMGY.E payları 13/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/07/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 27/07/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.  Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 02/03/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859107


BIST
10 Temmuz Cuma ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz tarafından Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. aleyhine portföy tazminatı talebi ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile açılmış bulunan 10.000 TL lık Belirsiz alacak davasına ilişkin,, İstanbul 14.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/254 E. sayılı dava dosyasından alınan bilirkişi ek raporu doğrultusunda  dava değerinin 10.000,00.TL.'den 7.216.549,50.TL.'sına çıkartılmasına ve bu konuda gerekli yargı harçlarının yatırılmasına karar verilmiş  olup, davanın yargılaması devam etmektedir. Kamuoyuna duyulur.
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859106


BIST