Hava Durumu
°C
97.149,040
1.8395 %
5,759
-0.1923 %
6,417
0.2703 %
282,791
1.7416 %
Kap Haberleri
24 Ağustos Cumartesi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783963


BIST
23 Ağustos Cuma ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin üyesi olduğu tekstil iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikasından (TTSİS) alınan 23.08.2019 tarihli yazıda,  TTSİS ile Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, TEKSİF tarafından, görüşme kapsamındaki TTSİS üyesi işverenliğe bağlı işyeri/işletmelerin tamamı için grev kararı alındığı ve alınan kararın anlaşma sağlanamaması halinde, üye işverenliğe bağlı işyerlerinde 10.09.2019 tarihinde uygulanacağı Şirketimize bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla süreç halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783962


BIST
23 Ağustos Cuma ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 237.141.848 -1.330.183 88.859.552 15.190.838 5.611.290 -92.286.649 254.098.379 613.657.475 613.657.475
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-229.103 -229.103 -229.103
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
254.098.379 -254.098.379 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
44.490.939 44.490.939 44.490.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.869.667 -2.525.324 38.429.236 31.034.245 31.034.245
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232.272.181 0 -3.855.507 0 0 0 0 0 0 0 0 127.288.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.190.838 0 5.611.290 0 161.582.627 44.490.939 0 688.953.556 688.953.556
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
81.066.013 -81.066.013 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
109.931.292 109.931.292 109.931.292
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.253.840 23.865.057 21.611.217 21.611.217
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.152.961 0 -22.312.201 0 0 0 0 0 0 0 0 187.448.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.190.838 0 5.611.290 0 242.648.641 109.931.292 0 863.043.506 863.043.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.628.427 226.685.846
Dönem Karı (Zararı)
109.931.292 44.490.939
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
109.931.292 44.490.939
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
190.170.019 150.443.123
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
88.435.948 67.310.810
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.239.274 3.936.196
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.241.104 144.414
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.480.378 54.834
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.736.948
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.247.762 4.062.713
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.277.659 24.745.094
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.526.948 -4.279.605
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37.804.607 29.024.699
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
310.880 854.741
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23.865.057 38.429.236
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.542.508 11.044.670
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.270.521 59.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-103.203.860 45.257.925
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 39.510.526
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.839.012 -60.274.768
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.443.207 85.545.181
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.948.248 51.276.542
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.505.350 1.750.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.090.769 7.357.819
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-184.932 209.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.729.624 -80.116.906
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-737.572 -41.281.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18.467.196 -38.835.463
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
196.897.451 240.191.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.514.045 -4.233.097
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.754.979 -9.273.044
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-98.856.508 -51.050.649
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.213.362 101.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.553.051 -11.719.260
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
836.122.955 640.288.012
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-929.166.722 -684.000.668
Alınan Faiz
7.526.948 4.279.605
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.175.315 -9.301.628
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.000.000 125.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-140.276.140 -109.778.117
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.420.772
Ödenen Faiz
-20.478.403 -24.523.511
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.596.604 166.333.569
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.452.123 -1.545.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.144.481 164.787.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
134.658.492 16.105.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
215.802.973 180.893.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
257.176.396 170.526.565
Ticari Alacaklar
6 398.407.058 291.809.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 31.216.953 20.431.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
367.190.105 271.377.996
Diğer Alacaklar
1.067.999 11.092.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.067.999 11.092.943
Stoklar
7 276.340.026 250.416.441
Canlı Varlıklar
8 190.203.933 157.205.269
Peşin Ödenmiş Giderler
49.910.111 19.757.877
Diğer Dönen Varlıklar
14.998.965 33.324.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.998.965 33.324.156
ARA TOPLAM
1.188.104.488 934.132.401
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 41.329.224 52.828.770
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.229.433.712 986.961.171
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.222.624 296.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.222.624 296.473
Maddi Duran Varlıklar
10 514.353.685 513.704.531
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.566.508 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.516.069 4.442.492
Peşin Ödenmiş Giderler
5.107.932 9.046.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39.001.098 30.553.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
588.767.916 558.043.658
TOPLAM VARLIKLAR
1.818.201.628 1.545.004.829
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
287.976.739 215.276.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
287.976.739 215.276.140
Banka Kredileri
4 278.657.167 215.276.140
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 9.319.572 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.081.597 960.069
Ticari Borçlar
428.587.424 421.097.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 396.071 681.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 428.191.353 420.416.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.591.873 15.602.496
Diğer Borçlar
1.240.726 1.782.389
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.240.726 1.782.389
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.454.150 11.875.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40.419.410 2.757.947
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.362.610 20.647.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20.560.722 14.093.076
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
28.801.888 6.554.126
ARA TOPLAM
839.714.529 689.999.088
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
839.714.529 689.999.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.420.339 49.039.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.420.339 49.039.931
Banka Kredileri
4 25.000.000 49.039.931
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 12.420.339 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
4.343.484 4.217.536
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
517.890 1.139.360
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.959.073 26.541.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30.959.073 26.541.024
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42.202.807 42.566.893
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.443.593 123.504.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
955.158.122 813.503.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
863.043.506 731.500.997
Ödenmiş Sermaye
12 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
195.840.760 198.094.600
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
195.840.760 198.094.600
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 218.152.961 218.152.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.312.201 -20.058.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
187.448.285 163.583.228
Yabancı Para Çevrim Farkları
187.448.285 163.583.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
242.648.641 161.582.628
Net Dönem Karı veya Zararı
109.931.292 81.066.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
863.043.506 731.500.997
TOPLAM KAYNAKLAR
1.818.201.628 1.545.004.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.791.177.842 1.328.745.728 1.018.533.441 736.346.642
Satışların Maliyeti
13 -1.437.614.363 -1.123.838.656 -753.482.782 -607.780.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
353.563.479 204.907.072 265.050.659 128.565.722
BRÜT KAR (ZARAR)
353.563.479 204.907.072 265.050.659 128.565.722
Genel Yönetim Giderleri
-44.968.828 -31.523.127 -22.542.972 -16.647.431
Pazarlama Giderleri
-93.851.042 -76.652.963 -48.987.695 -37.454.462
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-481.777 -344.120 -253.793 -189.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 79.812.735 40.756.101 42.739.979 30.991.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -104.106.966 -49.776.144 -48.059.706 -37.769.536
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
189.967.601 87.366.819 187.946.472 67.496.379
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 59.663 0 13.254
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.153.767 -3.736.948 -8.875.389 -3.736.948
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
183.813.834 83.689.534 179.071.083 63.772.685
Finansman Gelirleri
0 0 0 -938.195
Finansman Giderleri
-39.340.034 -28.153.925 -20.602.479 -15.209.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
144.473.800 55.535.609 158.468.604 47.624.820
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.542.508 -11.044.670 -34.923.935 -13.267.769
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -44.030.594 -14.161.120 -39.533.793 -9.069.042
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 9.488.086 3.116.450 4.609.858 -4.198.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
109.931.292 44.490.939 123.544.669 34.357.051
DÖNEM KARI (ZARARI)
109.931.292 44.490.939 123.544.669 34.357.051
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
109.931.292 44.490.939 123.544.669 34.357.051
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.253.840 -7.394.991 6.008.961 -1.046.590
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.670.318 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.817.300 -3.156.655 423.304 -1.308.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
563.460 -4.238.336 -84.661 261.648
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
563.460 -4.238.336 -84.661 261.648
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.865.057 38.429.236 13.578.232 22.248.017
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.865.057 38.429.236 13.578.232 22.248.017
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23.865.057 38.429.236 13.578.232 22.248.017
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.611.217 31.034.245 19.587.193 21.201.427
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.542.509 75.525.184 143.131.862 55.558.478
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
131.542.509 75.525.184 143.131.862 55.558.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783961


BIST
23 Ağustos Cuma ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Üyesi bulunduğumuz Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında sürdürülen XXV. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri sonucu anlaşma sağlanamamıştır.
  
Müzakereler halen devam etmektedir. 10 Eylül 2019 tarihine kadar anlaşma sağlanamadığı takdirde grev kararının uygulamaya konulacağı TEKSİF tarafından bildirilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımıza duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783960


BIST
23 Ağustos Cuma ***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ELİF ÇAPÇI Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Başkan Yardımcısı
ESRA TOKBAŞ Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783959


BIST
23 Ağustos Cuma ***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 30 Temmuz 2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesindeki esas sözleşme tadilleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve  Ticaret Bakanlığı tarafından ekteki şekliyle onaylanmıştır. 26 Ağustos 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
  

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783958


BIST
23 Ağustos Cuma ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz ile Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında 2019-2020 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli olmak üzere (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 1+1  futbol sezonu için reklam hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
Buna göre, Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Şirketimize, 2019-2020 futbol sezonu için 18.000.000 TL + KDV, 2020-2021 futbol sezonu için 20.000.000 TL + KDV olmak üzere toplam 38.000.000 TL + KDV ödeyecektir.
Bu sabit rakama ilave olarak birlikte yapılacak kampanyalar ile ek gelirler sağlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783957


BIST
23 Ağustos Cuma ***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Üyesi bulunduğumuz Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası ( TEKSİF) arasında sürdürülen XXV. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri sonucu anlaşma sağlanamamıştır.
Müzakereler halen devam etmektedir. 10 Eylül 2019 tarihine kadar anlaşma sağlanamadığı takdirde grev kararının uygulamaya konulacağı TEKSİF tarafından bildirilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımıza duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783956


BIST
23 Ağustos Cuma ***BMP* *AYK* *AAA* *BKR* *BZI* *BAA* *BKE*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

***BMP******AYK******AAA******BKR******BZI******BAA******BKE*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AAA, AYK, BAA, BKE, BKR, BZI]
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

FON TASFİYE DUYURUSU
Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu ve Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu ile Bizim Portföy Enerji Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), Bizim Portföy İnşaat Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), Bizim Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu, Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu, Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu ve Bizim Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'nun tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 07.03.2019 tarih ve 13/313 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu' ndan alınan 12.03.2019 tarih ve 3872 sayılı izin doğrultusunda, işbu duyuru metni tarihinden itibaren 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş günü olan 16.09.2019 tarihinde fonlar tasfiye edilecektir.
Tasfiye Duyurusu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783955


BIST
23 Ağustos Cuma ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 24.07.2019
Genel Kurul Tarihi 23.08.2019
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.08.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Caddebostan mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2018 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - Sermayenin üçte ikiden fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/2 uyarınca yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi
5 - Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - -Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - -Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması
9 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2018 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.
11 - -Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi.
13 - -Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
15 - -Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
16 - - Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ATSYHO İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ATSYH2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Atlantis Yatırım Holding A.Ş. nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.08.2019 tarihinde saat 14:30 da şirket merkez adresi olan Caddebostan Mh. Noter Sk . Taşkın Apt No.16-2 Kadıköy/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 22.08.2019 tarih ve 47012271 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmak üzere toplanıldı. Toplantıya ait çağrının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.08.2019 tarih ve 9882 sayılı nüshasında gündemi de ihtiva edecek şekilde yayınlanmış olduğu, ayrıca şirketin internet sitesi ve KAP ta da yayınlandığı görülmüştür .MKK' nın internet sitesinden alınmış olan Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 8.000.000 TL(sekiz Milyon) tekabül eden ortaklardan toplam 90 payın toplantıda asaleten hazır bulunduğu toplantının yapılabilmesi için yeterli asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı yönetim kurulu başkanı Necdet Deniz tarafından EGKS de de açıklanmış olup toplantı nisapsızlıktan ileri bir tarihe tehir edildi. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur. Saygılarımızla.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783954


BIST
23 Ağustos Cuma ***TKURU* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***TKURU******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [TKURU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz Taze Kuru Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. .ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    23.08.2019
    Alım
    1.967,00
    10.360,76

    23.08.2019
    Satım
    1.971,00
    10.432,53

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783953


BIST
23 Ağustos Cuma ***OYYAT* *OYA* *SNPAM*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***OYYAT******OYA******SNPAM*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [SNPAM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Piyasa yapıcısı olduğumuz Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    23.08.2019
    Alım
    1.275,00
    4.658,50

    23.08.2019
    Satım
    983,00
    3.596,81

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783952


BIST
23 Ağustos Cuma ***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    23.08.2019
    Alım
    500,00
    1.052,50

    23.08.2019
    Satım
    500,00
    1.065,00

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783951


BIST
23 Ağustos Cuma ***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii  A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    23.08.2019
    Alım
    810,00
    4.368,60

    23.08.2019
    Satım
    1.080,00
    5.826,60

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783950


BIST
23 Ağustos Cuma ***OYYAT* *BRMEN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***OYYAT******BRMEN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [BRMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz Birlik Mensucat Sanayii İşletmesi A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    23.08.2019
    Alım
    750,00
    590,00

    23.08.2019
    Satım
    500,00
    395,00

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783949


BIST
23 Ağustos Cuma ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan genel kurul tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 12.07.2019
Genel Kurul Tarihi 08.08.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.08.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent – Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2018 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço), sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalmış olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - 2018 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve Temenniler,
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EGCYO_Bilgilendirme_dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EGCYO 2018 GK Davet Gündem Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni 08 Ağustos 2019 tarihli Olağan Genel Kurul evrakları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne verilmiş, genel kurul kararları arasında tescile tabi hüküm bulunan bir karar olmadığından, genel kurul kararları tescil edilmemiş olup, genel kurul evraklarımız sicil müdürlüğünde muhafaza edilmek üzere alınmıştır.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EGCYO Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 EGCYO_ Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 EGCYO_Kar Dağıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783948


BIST
23 Ağustos Cuma ***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.01.2019-30.06.2019 dönemine ait Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara Dair Gerçekleşmeler Raporu ekte bulunmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783947


BIST
23 Ağustos Cuma ***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [GYHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ile ilgili piyasa  yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki  tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
23.08.2019 1.765 6.258,10 500 1.800,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783946


BIST
23 Ağustos Cuma ***GEDIK* *HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***GEDIK******HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [HUBVC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Holding A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
23.08.2019 - - 250 675,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783945


BIST
23 Ağustos Cuma ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Fenerbahçe Şube Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D:6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy İSTANBUL Yasemin Şebnem Aydınoğlu (216) 360 59 60 (pbx) (216) 368 66 10
Ankara/Çankaya Şube Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya ANKARA Zeynep Sefa Karayazıcı (312) 438 27 00 (312) 438 27 47
Ankara / Kızılay Şube Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe ANKARA Gürbüz Kaya Üstün (312) 232 09 49 (312) 231 46 27
Antalya Şube Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29?30 ANTALYA Osman Yıldıran (242) 248 35 20 (242) 244 29 10
Bakırköy Şube Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy İSTANBUL Neslihan Ayrancıoğlu (212) 660 85 25 (212) 570 03 03
Bursa Şube Fethiye Mah. Sanayı Cad. Corner Plus İş Merkezi No: 263 Kat:2 D: 22 Nilüfer BURSA Burak Dalkılıç (224) 220 51 50 (224) 220 50 99
Denizli Şube Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Cad. Kımıl İş Merkezi No: 24 Kat:4 D:8 DENİZLİ Ömer Seyfettin Paksoy (258) 263 80 15 (258) 241 91 01
Elazığ Şube Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3 ELAZIĞ Veysel Arpaca (424) 233 28 01/237 09 98 (424) 233 27 35
Eskişehir Şube Cumhuriyet Mah. Sakarya Cad. Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4 ESKİŞEHİR Ali Kavas (222) 230 09 08 (222) 220 37 02
Gebze Şube Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze KOCAELİ Muammer Akkanat (262) 642 34 00 (262) 641 82 01
İzmir Şube Kültür Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:139 Arpacıoğlu Apt. K:3 Konak /İZMİR Gediz Taylan (232) 465 10 20 (232) 464 66 22
Kapalıçarşı Şube Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalıçarşı İSTANBUL Eyüp Bülent Kavak (212) 513 40 01 (212) 527 16 86
Konya Şube Beyazıt Mahallesi Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Ebru Öçgüder (332) 238 59 60 (332) 238 59 75
Malatya Şube Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9 - 10 - 11 Battalgazi / MALATYA Atilla Umaç (422) 325 62 67 (422) 322 23 72
Maltepe Şube Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. Gedik İş Merkezi No: 414 K: 2 D:22 Maltepe İSTANBUL Zeynep Nuray Seyhan (216) 399 00 42 (216) 399 18 17
Manisa Şube Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No:34/1 MANİSA Nejat Arusan (236) 239 42 98 (236) 239 43 02
Mersin Şube Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / Mersin Mehmet Zihni Kafkas (324) 238 18 18 ( 324) 231 22 52 / 238 18 24
Gedik Private Bağdat Caddesi Şube Bağdat Cd. No: 351 / 5 Esen Ap. Şaşkınbakkal İSTANBUL Sibel Demirtaş (216) 411 13 67 (216) 411 31 59
Şişli Şube Esentepe Mahallesi Ecza Sokak N: 6 Safter İş Merkezi K:2 Şişli-İSTANBUL Ali Sunay Yetiş (212) 385 4200 (212) 283 9280
Tophane Şube Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24 80040 Tophane/Karaköy İSTANBUL Cem Arslan (212) 251 60 06 (212) 293 49 03
Uşak Şube İsmetpaşa Cad. No: 45 K:2 Mavi Plaza UŞAK Nevzat Özalp (276) 227 27 44 (276) 227 27 37
Ümraniye Şube İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. No: 2 Daire: 7 Ümraniye / İSTANBUL Hülya Usta (216) 461 33 90 (216) 461 33 92
Adana Şube Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 SEYHAN/ADANA Yusuf Durgun (0322) 355 03 50 (0322) 290 35 26
Kuşadası Şube Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/Aydın Orçun Demirsar (0256) 618 44 77 (0256) 618 44 91
Trabzon Şube Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/Trabzon Özer Gençosmanoğlu (0462) 326 09 97 (0462) 326 38 67
Edirne Şube Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/Edirne Kenan Başarangil (0284) 212 25 30 (0284) 213 37 78
Batı Ataşehir Şube Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Erdal Aydın (0216) 560 37 00 (0216) 688 67 86
Nazilli Şube Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Bahadır Atalay (0256) 314 15 98 (0256) 315 88 52
Bodrum Şube Yokuşbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Ataman İş Merkezi No: 19 Bodrum / Muğla Vural Polat (0252) 319 54 80-319 28 40
Bursa Nilüfer Şube Odunluk Mah. Liman Cad. No : 7 Nilüfer / BURSA Eyüp Topyürek (0224) 453 22 30 (0224) 451 79 66
Antalya Muratpaşa Şube Yenigün Mah. Mevlana Cad. No : 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat : 4 Ofis : 23 Muratpaşa / ANTALYA Servet İstek (0242) 329 31 00 (0242) 502 17 71
Bahçeşehir Şube Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Zeynep Kızıltan (0212) 669 84 70 (0212) 669 78 13
Fethiye Şube Babataşı Mah. 774. Sok. No.2 Fethiye / Muğla Süleyman Koca (0252) 612 07 60 (0252) 612 36 46
Samsun Şube Kale Mah. Kaptanağa Sok. No : 18 / 41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım - Samsun Nilüfer Aşık (0362 ) 431 63 43 (0362) 431 33 89
Çorum Şube Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat :4 D: 22 Çorum Aytuğ Şahin 0364 211 11 45 0364 201 05 63
Karadeniz Ereğli Şube Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak. No:2/1 Ay City İş Merkezi 7. Kat Ofis No:85 Karadeniz Ereğli / ZONGULDAK Emre Başkurt 0(372)3291000 0(372)3166630
Adapazarı Şube Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya Nursel Tezcan 0(264) 279 8389 0(264) 281 0388
Alanya Şube Şekerhane Mah. 1100 Sok. Dış Kapı No : 9 İç Kapı No : 206 Alanya - Antalya Murat Aktaş 0(242) 5192317 - 5139381
Kayseri Şube Hunat Mah. Postalar Geçidi Sok. Dış Kapı No :1 İç Kapı No : 206 Melikgazi - Kayseri Mustafa Varol 0(352) 2213629 - 2214827
Ordu Şube Düz Mah. Yıldırım Cad. Dış Kapı No : 4 İç Kapı No : 503 Altınordu / ORDU Dilek Temur 0452 2220749 / 0452 2220746 0452 2220750
Karabük Şube Bayır Mah. Menderes Cad. Çebioğlu Twin Towers B Blok Dış Kapı No :2 İç Kapı No : 107 Merkez / Karabük Orçun Kurt 0370 5021590 / 0370 5021600 0370 5021593
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783944


BIST
23 Ağustos Cuma ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2019 - 20.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz Marbaş Menkul Değerler A.Ş.' nin sermayesinin 10.000.000 TL'den 25.000.000 TL' ye yükseltilmesine ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü  tarafından 29.07.2019 tarihinde olumlu karşılanmıştı ve bunu 29.07.2019 tarihinde açıklamıştık. Sermaye artırımına  ilişkin 20.08.2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul 23.08.2019(bugün) tarihi itibariyle tescil edilmiştir. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783943


BIST
23 Ağustos Cuma ***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783942


BIST
23 Ağustos Cuma ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermayesinin tamamı 0609004347700011 MERSİS No.lu M.V. Holding A.Ş.'ye ait olan ve Sermayemizin %45.45'ine sahip olan 0728002583800014 MERSIS No.lu BYB Teknoloji Yatırımları ve Ticaret A.Ş.' nin tüm hisseleri  M.V. Holding A.Ş. tarafından devir alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783941


BIST
23 Ağustos Cuma ***AVHOL* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***AVHOL******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [AVHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz Avrupa Yatırım Holding A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir.     (Avrupa Yatırım Holding A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)  
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783940


BIST
23 Ağustos Cuma ***INFO* *IZTAR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***INFO******IZTAR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [IZTAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir.     (İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
    
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783939


BIST
23 Ağustos Cuma ***INFO* *SAYAS*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***INFO******SAYAS*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [SAYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir.     (Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
 
 
 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783938


BIST
23 Ağustos Cuma ***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
  
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atanan Sayın İlyas AVCI'nın Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi üyesi olarak görev yapmasına,
  
oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783937


BIST
23 Ağustos Cuma ***DIRIT* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***DIRIT******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [DIRIT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz Diriliş Tekstil San.ve Tic.A.Ş. ile ilgili yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783936


BIST
23 Ağustos Cuma ***INFO* *SAYAS*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***INFO******SAYAS*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [SAYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarına ilişkin ayrılma hakkı kullanımı
 Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 8 Ağustos 2019 tarihli olağan genel kurul toplantısına katılıp toplantı gündeminin 16'ncı maddesinde görüşülen ana faaliyet alanı değişikliğine ilişkin ayrılma hakkına konu madde için olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi veya temsilcisinden bu hakkını kullanmak isteyenlere ilişkin 23.08.2019 tarihi itibarıyla sonuçları bilgilerinize arz ederiz.
23.08.2019 tarihi itibarıyla:
 
Pay Sahibi Sayısı: 0
  
Adet: 0
  
 Kümüle Olarak:
  
Pay Sahibi Sayısı: 2                
   
 
 
 
Adet: 250.000

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783935


BIST
23 Ağustos Cuma ***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Paylarında Yapılan Zorunlu Pay Alım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi SİBEL GÖKALP
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 25725
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 15.08.2019
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 28.08.2019
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, INFO, TREINFM00017 Nâma Değil - 1,91

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, INFO, TREINFM00017 15.08.2019 0 0 0 0 0
B Grubu, INFO, TREINFM00017 16.08.2019 0 0 0 0 0
B Grubu, INFO, TREINFM00017 19.08.2019 0 0 0 0 0
B Grubu, INFO, TREINFM00017 20.08.2019 0 0 0 0 0
B Grubu, INFO, TREINFM00017 21.08.2019 0 0 0 0 0
B Grubu, INFO, TREINFM00017 22.08.2019 0 0 0 0 0
B Grubu, INFO, TREINFM00017 23.08.2019 0 0 0 0 0

Ek Açıklamalar
Sibel GÖKALP'in İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin oy haklarının %52,13'üne tekabül eden 184.673,25 TL A grubu nama ve 8.205.326,75 TL nominal değerli B grubu nama yazılı olmak üzere 8.390.000 TL nominal değerli payları 24.06.2019 tarihi itibarıyla satın alması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine Sibel Gökalp tarafından 1,91 TL'den zorunlu pay alım teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şirketin diğer ortaklarına 1,91 TL'den 15.08.2019 – 28.08.2019 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılmaktadır. Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu 09.08.2019 tarihinde KAP'ta (www.kap.org.tr) ve www.infoyatirim.com internet sitesinde ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 INFO Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf
EK: 2 INFO Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783934


BIST