BORSA
0,000
%
DOLAR
0,000
%
EURO
0,000
%
ALTIN (gr)
0,000
%
Kap Haberleri
24 Kasım Salı ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Sigorta Birliği'nde yayınlanacak bilgiler ile paralel olarak 01.01.2020-31.10.2020 tarihleri arasında ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, bağımsız  denetimden geçmemiş Şirketimizin toplam brüt prim üretimi bilgisi ekli tabloda bilgilerinize sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889862


BIST
24 Kasım Salı ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Smartiks Yazılım A.Ş Yazılım 31862500 2050000 TRY 6,43 İştirak
Intranet Yazılım A.Ş Yazılım 1500000 765000 TRY 51,00 Bağlı Ortaklık
Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş Siber Güvenlik Ürünleri 5000000 2550000 TRY 51,00 Bağlı Ortaklık
Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güvenlik Sistemleri 34375000 3781250 TRY 11,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889861


BIST
24 Kasım Salı ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/11/2020
Karar Sayısı
-
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

ANADOLUBANK A.Ş. 30.09.2020 KONSOLİDE SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889860


BIST
24 Kasım Salı ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/11/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Güvenlik Sistemleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
34.375.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
24.11.2020
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
40.000.000 TL peşin ödenmiş olup, kalan 31.465.625 TL ise 31 Ağustos 2021 vadeli olarak ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.781.250 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
18,90
Toplam Tutar
71.465.625 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
11
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
11
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
11
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
30
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
57,74
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Ömer Özbay
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/11/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.11.2020 tarihli kararı doğrultusunda, Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %11'ine karşılık gelen 3.781.250 adet borsada işlem görmeyen statüde pay, pay başına 18,90 TL bedelle 71.465.625 TL karşılığında (40.000.000 TL peşin, kalan 31.465.625 TL ise 31 Ağustos 2021 vadeli olarak) Borsa dışında satın alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889859


BIST
24 Kasım Salı ***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere gerçekleştirilecek 90 gün vadeli, 75.000.000,- Türk lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889858


BIST
24 Kasım Salı ***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracı için SPK'ya Tertip İhraç Belgesi Müracaatı ve Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 25.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2020
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.02.2021 24.02.2021 25.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.02.2021 24.02.2021 25.02.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere gerçekleştirilecek 90 gün vadeli, 75.000.000,- Türk lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi (75.000.000 TL 90 gün vade).pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889857


BIST
24 Kasım Salı ***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere gerçekleştirilecek 77 gün vadeli, planlanan tutar 400.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 500.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.  Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889856


BIST
24 Kasım Salı ***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracı için SPK'ya Tertip İhraç Belgesi Müracaatı ve Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 77
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2020
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere gerçekleştirilecek 77 gün vadeli, planlanan tutar 400.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 500.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi (500.000.000 TL 77 gün vade).pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889855


BIST
24 Kasım Salı ***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak gerçekleştirilecek 47 gün vadeli, 200.000.000,- Türk lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.   Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889854


BIST
24 Kasım Salı ***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracı için SPK'ya Tertip İhraç Belgesi Müracaatı ve Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 11.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 47
Satış Şekli Tahsisli
Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2020
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak gerçekleştirilecek 47 gün vadeli, 200.000.000,- Türk lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi (200.000.000 TL 47 gün vade).pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889853


BIST
24 Kasım Salı ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
24.11.2020 tarihinde Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak fiyatları 7,90 ile 8,05 TL aralığında 317.697 TL nominal tutarında satış işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonrası  I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'in Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payları 24.11.2020 tarihi itibariyle 92,79% olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/11/2020 100.000 805.000 229.612.763,805 229.512.763,805 % 92,92 % 92,92 % 92,88 % 92,88
24/11/2020 200.000 1.600.000 229.512.763,805 229.312.763,805 % 92,88 % 92,88 % 92,8 % 92,8
24/11/2020 17.697 139.806,3 229.312.763,805 229.295.066,805 % 92,8 % 92,8 % 92,79 nullnull89852


BIST
24 Kasım Salı ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/11/2020
Karar Sayısı
-
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

ANADOLUBANK A.Ş. 30.09.2020 KONSOLİDE SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889851


BIST
24 Kasım Salı ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 2.320.998 3.476 2.324.474
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 2.321.747 3.476 2.325.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 144 441 2.202 0 12.434 22.412 -9.793 0 0 0 308.597 336.437 560 336.997
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.479 -14.066 4.490 0 341.439 -39.533 -89.229 0 1.505.890 -22.883 308.597 2.658.184 4.036 2.662.220
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 0 -2.272 2.493 0 234.109 -63.260 -196.077 0 0 0 319.442 294.435 1.215 295.650
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -18.771 7.865 0 620.904 -87.616 -320.154 0 1.892.417 -22.883 319.442 3.071.025 5.480 3.076.505


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.808.693 14.529.890 24.338.583 5.828.568 11.827.240 17.655.808
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 3.003.107 2.643.832 5.646.939 2.310.041 1.855.215 4.165.256
Teminat Mektupları
2.948.307 942.460 3.890.767 2.310.041 587.840 2.897.881
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
64.553 0 64.553 44.246 5.582 49.828
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
30.978 1.590 32.568 25.013 1.166 26.179
Diğer Teminat Mektupları
2.852.776 940.870 3.793.646 2.240.782 581.092 2.821.874
Banka Kredileri
0 1.095 1.095 0 1.678 1.678
İthalat Kabul Kredileri
0 1.095 1.095 0 1.678 1.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 653.526 653.526 0 548.572 548.572
Belgeli Akreditifler
0 653.526 653.526 0 548.572 548.572
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
54.800 1.046.751 1.101.551 0 717.125 717.125
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 1.258.780 1.023.402 2.282.182 842.235 563.832 1.406.067
Cayılamaz Taahhütler
1.258.780 905.802 2.164.582 842.235 407.117 1.249.352
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
372.536 899.876 1.272.412 149.203 401.541 550.744
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
449.864 5.926 455.790 275.178 5.576 280.754
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
224.849 0 224.849 213.605 0 213.605
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
119.920 0 119.920 89.631 0 89.631
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
788 0 788 739 0 739
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
90.823 0 90.823 113.879 0 113.879
Cayılabilir Taahhütler
0 117.600 117.600 0 156.715 156.715
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 117.600 117.600 0 156.715 156.715
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.546.806 10.862.656 16.409.462 2.676.292 9.408.193 12.084.485
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.546.806 10.862.656 16.409.462 2.676.292 9.408.193 12.084.485
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
473.422 1.421.807 1.895.229 309.206 929.844 1.239.050
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
422.072 516.270 938.342 272.425 354.028 626.453
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
51.350 905.537 956.887 36.781 575.816 612.597
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.316.429 8.510.615 12.827.044 1.389.772 7.299.364 8.689.136
Swap Para Alım İşlemleri
0 4.508.221 4.508.221 302.436 2.987.073 3.289.509
Swap Para Satım İşlemleri
2.316.679 2.096.986 4.413.665 872.586 2.490.589 3.363.175
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.014.750 918.195 1.932.945 214.750 803.861 1.018.611
Swap Faiz Satım İşlemleri
985.000 987.213 1.972.213 0 1.017.841 1.017.841
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
756.955 930.234 1.687.189 977.314 1.178.985 2.156.299
Para Alım Opsiyonları
489.602 351.792 841.394 488.685 589.470 1.078.155
Para Satım Opsiyonları
267.353 578.442 845.795 488.629 589.515 1.078.144
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
269.338.035 10.712.518 280.050.553 238.698.036 7.165.210 245.863.246
EMANET KIYMETLER
106.449.438 887.174 107.336.612 97.930.520 381.108 98.311.628
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
10.548.769 0 10.548.769 11.120.507 0 11.120.507
Emanete Alınan Menkul Değerler
403.145 556.375 959.520 141.670 145.072 286.742
Tahsile Alınan Çekler
3.896.329 316.608 4.212.937 3.522.226 218.161 3.740.387
Tahsile Alınan Ticari Senetler
91.601.195 14.191 91.615.386 83.146.117 17.875 83.163.992
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
162.888.597 9.825.344 172.713.941 140.767.516 6.784.102 147.551.618
Menkul Kıymetler
31.615 0 31.615 8.423 0 8.423
Teminat Senetleri
59.911 20.256 80.167 50.519 27.189 77.708
Emtia
2.681 0 2.681 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.305 0 8.305 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
162.786.085 9.805.088 172.591.173 140.684.899 6.756.913 147.441.812
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
279.146.728 25.242.408 304.389.136 244.526.604 18.992.450 263.519.054


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
38.640 164.815
Alınan Faizler
1.488.616 2.095.369
Ödenen Faizler
-1.041.787 -1.340.516
Alınan Temettüler
132 2.869
Alınan Ücret ve Komisyonlar
171.331 186.319
Elde Edilen Diğer Kazançlar
331.172 233.823
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
156.562 162.672
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-244.595 -222.421
Ödenen Vergiler
-87.767 -87.140
Diğer
-735.024 -866.160
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.278.301 -701.793
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-247.172 -478
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-385.323 -129.528
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.899.500 -1.411.501
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-587.692 -309.951
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-17.202 75.204
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
5.154.881 1.424.125
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
461.015 -153.472
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.799.294 -196.192
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.316.941 -536.978
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.092.256 18.168
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-33.329 -34.456
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.825 10.953
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.271.721 -147.179
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
72.947 162.925
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.752.279 -77.761
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
892.395 108.219
Diğer
-5.094 -4.533
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.138.382 144.910
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
437.355 168.999
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.547.718 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-28.019 -24.089
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
109.351 -23.077
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
195.654 -396.977
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.528.049 2.599.313
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.723.703 2.202.336


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
320.652 309.157
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-25.007 27.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
221 2.787
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.839 551
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.195 2.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-135 -747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-25.228 25.053
Yabancı Para Çevrim Farkları
234.109 12.434
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-81.263 29.141
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-242.567 -12.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
64.493 -4.281
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
295.645 336.997


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.131.700 5.208.713 7.340.413 1.473.234 3.568.774 5.042.008
Nakit ve Nakit Benzerleri
466.908 4.242.863 4.709.771 1.391.849 2.738.809 4.130.658
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 336.594 1.841.549 2.178.143 148.778 1.002.584 1.151.362
Bankalar
V-I-2 50.324 1.735.602 1.785.926 284.521 1.263.170 1.547.691
Para Piyasalarından Alacaklar
80.027 668.117 748.144 960.299 473.386 1.433.685
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-37 -2.405 -2.442 -1.749 -331 -2.080
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 250.229 101.973 352.202 9 74.102 74.111
Devlet Borçlanma Senetleri
250.229 7.886 258.115 9 5.162 5.171
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 94.087 94.087 0 68.940 68.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 1.279.541 817.359 2.096.900 7.819 741.518 749.337
Devlet Borçlanma Senetleri
1.271.722 713.260 1.984.982 0 591.404 591.404
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.819 16.499 24.318 7.819 11.804 19.623
Diğer Finansal Varlıklar
0 87.600 87.600 0 138.310 138.310
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 135.022 46.518 181.540 73.557 14.345 87.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
135.022 46.518 181.540 73.557 14.345 87.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.632.882 6.172.397 22.805.279 10.858.248 4.035.181 14.893.429
Krediler
V-I-6 13.279.451 5.578.762 18.858.213 11.111.853 3.677.334 14.789.187
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
485.098 0 485.098 453.433 0 453.433
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 3.796.017 622.560 4.418.577 173.031 376.181 549.212
Devlet Borçlanma Senetleri
3.796.017 110.250 3.906.267 173.031 165.760 338.791
Diğer Finansal Varlıklar
0 512.310 512.310 0 210.421 210.421
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-927.684 -28.925 -956.609 -880.069 -18.334 -898.403
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 215.723 0 215.723 240.547 0 240.547
Satış Amaçlı
215.723 0 215.723 240.547 0 240.547
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 312.269 4.711 316.980 313.631 3.961 317.592
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 13.825 0 13.825 11.598 0 11.598
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
13.825 0 13.825 11.598 0 11.598
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
21.147 10.806 31.953 0 9.715 9.715
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 37.365 3.821 41.186 33.471 5.426 38.897
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 333.161 149.331 482.492 242.425 36.334 278.759
VARLIKLAR TOPLAMI
19.698.072 11.549.779 31.247.851 13.173.154 7.659.391 20.832.545
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 9.049.001 11.864.303 20.913.304 8.973.593 6.758.131 15.731.724
ALINAN KREDİLER
V-II-2 328.870 815.568 1.144.438 311.219 374.898 686.117
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.547.350 593.113 5.140.463 65.831 465.653 531.484
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 226.921 0 226.921
Bonolar
0 0 0 226.921 0 226.921
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II 67.232 84.792 152.024 53.100 54.989 108.089
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
67.232 84.792 152.024 53.100 54.989 108.089
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
139 0 139 233 0 233
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-3 74.277 5.050 79.327 75.720 3.978 79.698
KARŞILIKLAR
V-II-4 105.257 8.609 113.866 131.739 2.208 133.947
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
62.576 0 62.576 57.890 0 57.890
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
42.681 8.609 51.290 73.849 2.208 76.057
CARİ VERGİ BORCU
V-II-5 43.883 0 43.883 55.008 0 55.008
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-6 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-7 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-9 533.699 50.203 583.902 414.518 83.951 498.469
ÖZKAYNAKLAR
3.083.398 -6.893 3.076.505 2.722.847 58.008 2.780.855
Ödenmiş Sermaye
V-II-10 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-10 61.050 7.865 68.915 63.322 5.372 68.694
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-10 300.750 -87.616 213.134 262.718 -24.356 238.362
Kar Yedekleri
1.892.417 0 1.892.417 1.505.890 0 1.505.890
Yasal Yedekler
116.072 0 116.072 96.746 0 96.746
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.776.345 0 1.776.345 1.409.144 0 1.409.144
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
223.701 72.858 296.559 286.652 76.992 363.644
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-88.415 65.532 -22.883 -88.415 65.532 -22.883
Dönem Net Kâr veya Zararı
312.116 7.326 319.442 375.067 11.460 386.527
Azınlık Payları
5.480 0 5.480 4.265 0 4.265
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.833.106 13.414.745 31.247.851 13.030.729 7.801.816 20.832.545


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1.561.969 2.122.842 567.349 706.412
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.175.656 1.837.628 393.801 605.670
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.147 22.949 1.625 6.968
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 11.029 28.038 1.667 10.654
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
26.645 64.119 1.299 27.251
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 277.567 51.845 149.055 16.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.447 208 7.406 57
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
60.823 25.917 30.551 9.049
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
205.297 25.720 111.098 7.856
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
67.925 118.263 19.902 38.907
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.012.807 -1.383.806 -402.431 -464.759
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -734.747 -1.303.666 -255.991 -437.274
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -26.435 -43.778 -9.235 -14.269
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-207.867 -18.227 -125.203 -4.948
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -12.531 -2.667 -1.065 -2.667
Kiralama Faiz Giderleri
-12.505 -12.292 -3.980 -4.049
Diğer Faiz Giderleri
-18.722 -3.176 -6.957 -1.552
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
549.162 739.036 164.918 241.653
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
151.962 167.040 41.892 54.355
Alınan Ücret ve Komisyonlar
171.331 186.319 49.474 61.071
Gayri Nakdi Kredilerden
32.851 40.683 11.741 12.957
Diğer
V-IV-11 138.480 145.636 37.733 48.114
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-19.369 -19.279 -7.582 -6.716
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-19.369 -19.279 -7.582 -6.716
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 132 2.869 15 2.773
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 80.243 9.500 41.283 -7.917
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.520 4.088 198 2.449
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
45.937 -21.116 27.202 3.740
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
23.786 26.528 13.883 -14.106
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 237.574 212.016 50.503 37.482
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.019.073 1.130.461 298.611 328.346
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -205.328 -358.666 -33.429 -76.606
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -2.730 -2.271 -291 15.502
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-244.595 -222.421 -84.596 -75.600
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -170.052 -157.399 -48.377 -66.559
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
396.368 389.704 131.918 125.083
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 396.368 389.704 131.918 125.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -75.716 -80.547 -25.666 -28.091
Cari Vergi Karşılığı
-14.172 -72.063 16.989 -30.245
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-64.994 4.737 -68.790 -3.045
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.450 -13.221 26.135 5.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 320.652 309.157 106.252 96.992
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-8 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 320.652 309.157 106.252 96.992
Grubun Karı (Zararı)
319.442 308.597 105.732 96.834
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.210 560 520 158
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00534000 0,00515000 0,00177000 0,00162000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889850


BIST
24 Kasım Salı ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fiba Holding A.Ş. 673.807.731,27 TRY 71,59
International Finance Corporation 84.327.750,28 TRY 8,96
European Bank for Reconstruction and Development 84.327.750,28 TRY 8,96
TurkFinance B.V. 93.645.475,05 TRY 9,95
Diğer 5.051.846,37 TRY 0,54
TOPLAM 941.160.553,25 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889849


BIST
24 Kasım Salı ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirket ortaklarımızdan Sayın Ayşegül Peker'in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/11/2020 4.000.000 4.000.000 49.461.358,23 45.461.358,23 % 19,55 % 19,55 % 17,97 % 17,97
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889848


BIST
24 Kasım Salı ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirket ortaklarımızdan Sayın Hasan Peker'in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/11/2020 7.200.000 7.200.000 77.988.758,89 70.788.758,89 % 30,83 % 30,83 % 27,98 % 27,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889847


BIST
24 Kasım Salı ***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    24.11.2020
    Alım
    750,00
    4.790,00

    24.11.2020
    Satım
    750,00
    4.820,00

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889846


BIST
24 Kasım Salı ***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii  A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    24.11.2020
    Alım
    250,00
    7.070,00

    24.11.2020
    Satım
    23,00
    643,46

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889845


BIST
24 Kasım Salı ***KRVGD* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

***KRVGD******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

İlgili Şirketler [KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kervan Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş  Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889844


BIST
24 Kasım Salı ***GMSTR* *USDTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***GMSTR******USDTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GLDTR, GMSTR, USDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

24.11.2020 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemlerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889843


BIST
24 Kasım Salı ***PRZMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

***PRZMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [PRZMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PRZMA.E paylarında 25/11/2020 tarihli işlemlerden  (seans başından) 09/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.  Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889842


BIST
24 Kasım Salı ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 32.250.000 19.198.184 4.559.516 4.092.659 1.284.529 61.384.888 61.384.888
Transferler
-1.284.529 -1.284.529 -1.284.529
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.142.619 12.215.877 -3.371.348 7.827.117 39.814.264 39.814.264
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 32.250.000 42.340.803 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 32.250.000 0 0 0 0 42.340.803 0 0 0 0 0 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624
Transferler
-7.827.117 -7.827.117 -7.827.117
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.139 0 623.630 -356.512 14.675.182 14.978.439 14.978.439
Sermaye Arttırımı
32.250.000 32.250.000 32.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 64.500.000 0 0 0 36.139 42.340.803 0 0 0 0 0 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.945 139.315.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.855.355 5.247.149
Dönem Karı (Zararı)
14.675.182 7.827.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.720.178 4.699.970
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 3.715.165 3.255.537
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 -41.163 22.192
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-28 46.176 1.422.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.459.995 -7.279.938
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 9.887.859 1.165.532
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.490.937 -2.315.801
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.237.154 -7.821.941
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-21 1.394.370 -104.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13-20-21-32 -2.568.451 1.796.813
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.855.355 5.247.149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15-16 -4.316.492 -28.473.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 -4.316.492 -28.036.910
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
11 0 -436.141
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.178.699 27.534.685
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.139 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 52.256 143.969
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7-8 -4.599.697 -3.311.903
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.690.001 30.702.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.717.562 4.308.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.717.562 4.308.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.866.279 7.557.496
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.583.841 11.866.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 51.583.841 11.866.279
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 6.114.786 16.002.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.114.786 16.002.645
Diğer Alacaklar
10 66.784 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 66.784 0
Stoklar
12 17.712.132 13.221.197
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.437.959 171.239
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
21 134.725 6.206
ARA TOPLAM
77.050.227 41.267.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.050.227 41.267.566
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 82.368.445 81.880.580
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 393.338 279.877
Peşin Ödenmiş Giderler
13 365.975 163.979
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 462.175 508.351
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.589.933 82.832.787
TOPLAM VARLIKLAR
160.640.160 124.100.353
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 227.844 175.587
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.653.599 4.617.612
Ticari Borçlar
9 3.252.685 2.015.530
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 646.725 384.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.605.960 1.631.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 303.071 1.207.505
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 140.855
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 222.110 291.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
71.082 73.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
151.028 217.532
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 1.963.113 568.744
ARA TOPLAM
10.622.422 9.017.144
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.622.422 9.017.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 6.728.278 11.363.963
Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.509.235 1.340.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.509.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.464.280 2.464.280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.701.793 15.168.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.324.215 24.185.729
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 139.315.945 99.914.624
Ödenmiş Sermaye
64.500.000 32.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.340.803 42.340.803
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.340.803 42.340.803
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.399.023 16.775.393
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
364.798 721.311
Net Dönem Karı veya Zararı
14.675.182 7.827.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139.315.945 99.914.624
TOPLAM KAYNAKLAR
160.640.160 124.100.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 110.262.772 88.009.143
Satışların Maliyeti
23 -96.310.943 -73.355.139
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.951.829 14.654.004
BRÜT KAR (ZARAR)
13.951.829 14.654.004
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.610.146 -3.198.370
Pazarlama Giderleri
24 -3.581.332 -3.516.530
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 9.424.551 4.002.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -851.370 -3.641.292
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.333.532 8.300.247
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.333.532 8.300.247
Finansman Giderleri
27 -100.932 -46.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 15.232.600 8.253.836
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-557.418 -426.719
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -511.242 -331.809
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -46.176 -94.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 14.675.182 7.827.117
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.675.182 7.827.117
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.675.182 7.827.117
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazan. 29 0,23000000 0,42000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 0 21.869.775
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 23.142.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.272.844
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.272.844
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 21.869.775
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.675.182 29.696.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.675.182 29.696.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819647


BIST
24 Kasım Salı ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/11/2020
Karar Sayısı
16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERİ II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)      01.01.2020 – 30.09.2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızca incelenmiştir.
b)      İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c)      İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 30.09.2020 tarihli finansal tablolar, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
            
Beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889841


BIST
24 Kasım Salı ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

30.09.2020 Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889840


BIST
24 Kasım Salı ***SAFKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

***SAFKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [SAFKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR.E) payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/12/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889839


BIST
24 Kasım Salı ***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM.E) payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/02/2021'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, SANFM.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 25/11/2020 tarihinden  itibaren 6 ay  süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    SÜLEYMAN KABALAK
    12395146

    SEZER SEZİKLİ
    22032962

    SİNAN YURTBAY
    33269104

    KENAN YURTBAY
    34905916

    ADEM KÖSE
    12718031

    GÜLDEN AKAY
    30168187

    AHMET KABALAK
    21786591

    HAKAN HİDAYET KÖKSAL
    14055376

    NERGİZ KABALAK
    44114206

    HATİCE KABALAK
    31735416

    TUĞBA SEZİKLİ
    21502629

    ÖZCAN SEZİKLİ
    12757873

    ESAT ERDEM KÖSE
    44470093

    VURAL ASLAN
    35681609

    EKİNCAN ASLAN
    37113728

    ONUR ŞAFAK
    31172948

    SEMA ŞAFAK
    20320293

    HESNA BALCI
    26159740

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889838


BIST
24 Kasım Salı ***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [IZTAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. (IZTAR.E) payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat Yöntemiyle İşlem Görme", "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Giriş Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır.
IZTAR.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/02/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889837


BIST
24 Kasım Salı ***YESIL* *YGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

***YESIL******YGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [YESIL, YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL.E) ve Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO.E) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 25/11/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    ENVER  ÇEVİK
    12437991

 
Tedbirin uygulanacağı son tarih
24/05/2021
'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889836


BIST
24 Kasım Salı ***YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

***YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL.E) payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/02/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889835


BIST
24 Kasım Salı ***IHLAS* *IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IHLAS******IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulunca Onaylanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler IHLAS

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 665.538.887
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
IHLGM, TRAOKANT91B5 665.538.887 334.461.113,000 50,25418 1,00 IHLGM, TRAOKANT91B5 Hamiline IHLGM(RÜÇHAN), TRRIHMD00032 4.958.907,502

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 665.538.887 334.461.113,000 50,25418 4.958.907,502

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ortaklarımızdan İhlas Holding A.Ş. sermaye artırımı işleminde satılamayıp kalan pay olması halinde, alım taahhüdünde bulunulmuştur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 19.10.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 02.11.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.11.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.11.2020
SPK Başvuru Tarihi 21.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 15.10.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 21.10.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 20.10.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik metninin onaylandığı hususu, Sermaye Piyasası Kurulunun 20.11.2020 tarih E-29833736-105.01.01.01-11777 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.
SPK onaylı Esas Sözleşme Metni ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Metni.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889834


BIST