Hava Durumu
°C
88.125,040
-3.7175 %
6,449
0.8427 %
7,185
1.772 %
338,061
0.7624 %
Kap Haberleri
28 Mart Cumartesi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833042


BIST
28 Mart Cumartesi ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/03/2020
Karar Sayısı
2020/10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:II, NO:14.1) UYARINCA SORUMLULUK BEYANI
İlişikte sunduğumuz Investrade Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait
a) Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini,
b) Şirket'deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirket'deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Şirketin aktifleri pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Dr. Hakan BEROOĞLU        Dr. Amer ALSHAVA
Yönetim Kurulu Üyesi          Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833041


BIST
28 Mart Cumartesi ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. 31.12.2019 Tarihli Faaliyet Raporu ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833040


BIST
28 Mart Cumartesi ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -341.549 658.451 658.451
Transferler
13 -341.549 341.549
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -251 -2.492.541 -2.492.792 -2.492.792
Dönem Karı (Zararı)
13 -2.492.541 -2.492.541 -2.492.541
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -251 -251 -251
Sermaye Arttırımı
13 3.990.000 3.990.000 3.990.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659
Transferler
13 -2.492.541 2.492.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.229 -667.578 -669.807 -669.807
Dönem Karı (Zararı)
13 -667.578 -667.578 -667.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -2.229 -2.229 -2.229
Sermaye Arttırımı
13 2.010.000 2.010.000 2.010.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
13 -1.609 -1.609 -1.609
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-769.928 -4.324.553
Dönem Karı (Zararı)
-667.578 -2.492.541
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-667.578 -2.492.541
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
680.366 -580.187
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 509.820 133.108
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.751 16.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 34.239 16.299
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 -35.990
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -13.034 -729.594
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 185.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-782.716 -1.251.825
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 255.251 -755.251
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -979.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-14 -87.242 -7.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-14 -87.242 -7.274
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -14.501 -31.287
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.066 -547.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 5.066 -547.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 15.184 100.240
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 22.914 -10.759
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 22.914 -10.759
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-769.928 -4.324.553
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.133 -125.837
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.133 -125.837
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.133 -125.837
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.660.605 3.990.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.010.000 3.990.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.010.000 3.990.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -349.395
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
886.544 -460.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
886.544 -460.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
171.220 631.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.057.764 171.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.057.764 171.220
Finansal Yatırımlar
4 500.000 755.251
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
4 755.251
Diğer Finansal Yatırımlar
4 500.000
Ticari Alacaklar
5 830.047
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 830.047
Diğer Alacaklar
6 26.791 31.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 26.791 31.135
Peşin Ödenmiş Giderler
7 45.788 31.287
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 45.788 31.287
Diğer Dönen Varlıklar
14 99.520 7.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 99.520 7.934
ARA TOPLAM
2.559.910 996.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.559.910 996.827
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
Maddi Duran Varlıklar
8 411.088 548.973
Mobilya ve Demirbaşlar
8 133.054 172.868
Özel Maliyetler
8 278.034 376.105
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 755.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 839.370 825.707
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.028.150 1.396.734
TOPLAM VARLIKLAR
4.588.060 2.393.561
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 357.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 357.562
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 357.562
Ticari Borçlar
5 23.030 17.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 23.030 17.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 209.606 191.397
Diğer Borçlar
6 36.170 11.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 36.170 11.647
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 167
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 167
ARA TOPLAM
626.368 221.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
626.368 221.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 416.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 416.483
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 416.483
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 50.966 16.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 50.966 16.727
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
467.449 16.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.093.817 237.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.494.243 2.155.659
Ödenmiş Sermaye
13 7.000.000 4.990.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -2.480 -251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -2.480 -251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -2.480 -251
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.835.699 -341.549
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -667.578 -2.492.541
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.494.243 2.155.659
TOPLAM KAYNAKLAR
4.588.060 2.393.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.303.298 15.456
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 1.303.298 15.456
BRÜT KAR (ZARAR)
1.303.298 15.456
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -4.306.458 -3.475.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.462.331 147.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -68.003 -23.540
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-608.832 -3.336.148
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-608.832 -3.336.148
Finansman Gelirleri
20 32.043 114.013
Finansman Giderleri
20 -103.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-680.612 -3.222.135
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.034 729.594
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 13.034 729.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-667.578 -2.492.541
DÖNEM KARI (ZARARI)
-667.578 -2.492.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-667.578 -2.492.541
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.229 -251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -2.858 -322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
629 71
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 629 71
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.229 -251
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-669.807 -2.492.792
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-669.807 -2.492.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833039


BIST
27 Mart Cuma ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SUZAN SABANCI DİNÇER Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 22.09.1997 Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 0.63 - Bağımsız Üye Değil - -
EYÜP ENGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Bankacı 25.03.2019 Murahhas Üye, Teftiş Kurulu Başkanı Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Telekomünikasyon A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TT Mobil A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, TT Net A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye - Denetim Komitesi Başkanı, Üst Düzey Risk Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi
AHMET FUAT AYLA Erkek Murahhas Üye Bankacı 12.07.2017 İcrada Görevli Murahhas Üye, Genel Müdür Yardımcısı - Evet - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Başkanı, Üst Düzey Risk Komitesi Üyesi
ŞAKİR YAMAN TÖRÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.03.1998 Yönetim Kurulu Üyesi Milliyet Gazetesi - Köşe Yazarı, Basın Konseyi - Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye - Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
EMRE DERMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2010 Yönetim Kurulu Üyesi İleri Eğitim Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, RC UK - Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Kolej - Mütevelli Heyet Üyesi, Turcas Petrol A.Ş. ? Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Dragut Limited - Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - -
NAFİZ CAN PAKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2015 Yönetim Kurulu Üyesi CNR Holding - İcra Kurulu Üyesi, B.O.Y. Hiz. Paz. Dış Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Inovent GOSB Teknopark - Yönetim Kurulu Başkanı, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - -
İSMAİL AYDIN GÜNTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.03.1998 Yönetim Kurulu Üyesi Sabancı Üniversitesi - Mütevelli Heyet Üyesi, Karel Elektronik Sanayi A.Ş. - YK Üyesi, Akın Holding A.Ş. - YK Üyesi, Turkish Yatırım A.Ş. - YK Üyesi, Akın Faktoring A.Ş. - YK Üyesi, SS Otelcilik A.Ş. - YK Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirildi -
KEMAL ÖZGÜR DEMİRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Sabancı Üniversitesi - Finans Kürsü Başkanı, Enfen Group Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirildi -
MEHMET TUĞRUL BELLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2020 Sera Filmcilik San. Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 05.01.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür - Evet - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Üyesi, Üst Düzey Risk Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SUZAN SABANCI DİNÇER Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi.
EYÜP ENGİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Bankacı Murahhas Üye, Teftiş Kurulu Başkanı Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Telekomünikasyon A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TT Mobil A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, TT Net A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET FUAT AYLA Murahhas Üye Bankacı Murahhas Üye, Genel Müdür Yardımcısı -
ŞAKİR YAMAN TÖRÜNER Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Milliyet Gazetesi - Köşe Yazarı, Basın Konseyi - Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
EMRE DERMAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi İleri Eğitim Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, RC UK - Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Kolej - Mütevelli Heyet Üyesi, Turcas Petrol A.Ş. ? Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Dragut Limited - Yönetim Kurulu Üyesi
NAFİZ CAN PAKER Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi CNR Holding - İcra Kurulu Üyesi, B.O.Y. Hiz. Paz. Dış Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Inovent GOSB Teknopark - Yönetim Kurulu Başkanı, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
İSMAİL AYDIN GÜNTER Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Sabancı Üniversitesi - Mütevelli Heyet Üyesi, Karel Elektronik Sanayi A.Ş. - YK Üyesi, Akın Holding A.Ş. - YK Üyesi, Turkish Yatırım A.Ş. - YK Üyesi, Akın Faktoring A.Ş. - YK Üyesi, SS Otelcilik A.Ş. - YK Üyesi
KEMAL ÖZGÜR DEMİRTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Sabancı Üniversitesi - Finans Kürsü Başkanı, Enfen Group Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür -

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
GAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU Hazine Genel Müdür Yardımcısı
ÖNER KOZAN Hazine Pazarlama Bölüm Başkanı
KORHAN TOKER Trading Bölüm Başkanı
İBRAHİM TOPRAK Bilanço Yönetimi Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833036


BIST
27 Mart Cuma ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.960.911 -9.504.828
Net Dönem Karı (Zararı)
5.444.748 11.666.322
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.100.816 -383.652
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.100.816 -383.652
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.405.659 -21.171.150
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.372.468 3.158.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.033.191 -24.329.832
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.061.727 -9.888.480
Alınan Temettü
13 193.692 383.652
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 4.907.124 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.957.950 9.509.717
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 6.780.046 9.509.717
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.822.096 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.961 4.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.961 4.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.899 6.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.938 10.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.938 10.899
Finansal Varlıklar
5 14.686.546 12.771.267
Diğer Varlıklar
6,7 65.954.640 60.836.728
TOPLAM VARLIKLAR
80.649.124 73.618.894
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 3.771.575 5.144.043
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.771.575 5.144.043
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 76.877.549 68.474.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 68.474.851 47.298.812
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.444.748 11.666.322
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.780.046 9.509.717
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.822.096 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 76.877.549 68.474.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 193.692 383.652
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 6.268.739 17.118.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.907.124 1.467.613
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.369.555 18.969.628
Yönetim Ücretleri
15,10 -1.444.323 -1.250.246
Performans Ücretleri
10 -3.582.322 -4.907.122
Saklama Ücretleri
10 -79.293 -67.612
Denetim Ücretleri
10 -10.781 -9.075
Danışmanlık Ücretleri
10 -463.224 -687.181
Kurul Ücretleri
10 -14.843 -12.870
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -4.701 -50.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -325.320 -318.356
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.924.807 -7.303.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.444.748 11.666.322
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.444.748 11.666.322
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 5.444.748 11.666.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833035


BIST
27 Mart Cuma ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/03/2020
Karar Sayısı
2020/20
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

31.12.2019 Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833034


BIST
27 Mart Cuma ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/03/2020
Karar Sayısı
2020/20
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

    31.12.2019 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833033


BIST
27 Mart Cuma ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-774.780 -36.817.457
Net Dönem Karı (Zararı)
2.270.273 8.607.553
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.036.702 -664.461
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.036.702 -664.461
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.045.053 -49.468.031
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.677.540 201.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.367.513 -49.669.932
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.811.482 -41.524.939
Alınan Temettü
13 11.869 664.461
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.024.833 4.043.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
771.820 36.824.438
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 771.820 36.824.438
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.960 6.981
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.960 6.981
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.981 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.021 6.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.021 6.981
Finansal Varlıklar
5 2.646.279 3.477.318
Diğer Varlıklar
6,7 48.391.166 46.192.614
TOPLAM VARLIKLAR
51.041.466 49.676.913
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 2.567.382 4.244.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.567.382 4.244.922
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 48.474.084 45.431.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 45.431.991 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.270.273 8.607.553
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
771.820 36.824.438
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 48.474.084 45.431.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 11.869 664.461
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 2.266.009 14.208.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.024.833 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.302.711 14.872.792
Yönetim Ücretleri
15,10 -924.516 -564.655
Performans Ücretleri
10 -2.461.807 -4.024.833
Saklama Ücretleri
10 -51.521 -31.707
Denetim Ücretleri
10 -10.782 -6.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -403.147 -276.684
Kurul Ücretleri
10 -9.349 -6.302
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -4.217 -538.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -167.099 -816.478
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.032.438 -6.265.239
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.270.273 8.607.553
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.270.273 8.607.553
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.270.273 8.607.553http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833032


BIST
27 Mart Cuma ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/03/2020
Karar Sayısı
2020/20
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

31.12.2019 Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833031


BIST
27 Mart Cuma ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.060.403 -183.096.034
Net Dönem Karı (Zararı)
26.272.987 33.282.995
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-27.812.286 -2.714.618
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-27.812.286 -2.714.618
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.333.390 -216.379.029
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
117.053 -141.718
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.133.477 17.303.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-29.316.966 -233.540.836
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-33.872.689 -185.810.652
Alınan Temettü
14 150.310 1.457.861
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 27.661.976 1.256.757
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
637.499 130.311.372
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 637.499 131.413.593
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.102.221
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.422.904 -52.784.662
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9 5.417.423 52.803.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.481 19.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.267 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.786 19.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.786 19.267
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.367.993 5.454.855
Finansal Varlıklar
5 6.368.835 734.156
Diğer Varlıklar
5,6,7 251.145.640 227.493.544
TOPLAM VARLIKLAR
262.896.254 233.701.822
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8,9 72.391.401 70.107.455
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.391.401 70.107.455
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12 190.504.853 163.594.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 163.594.367
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
26.272.987 32.180.774
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
637.499 131.413.593
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 190.504.853 163.594.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 150.310 834.399
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 25.540.934 73.016.030
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15 -4.806.056 -10.803.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14,15 27.661.976 1.256.757
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.547.164 64.303.416
Yönetim Ücretleri
16,11 -2.601.213 -2.069.356
Performans Ücretleri
11 -13.736.222 -17.463.690
Saklama Ücretleri
11 -138.282 -95.570
Denetim Ücretleri
11 -17.781 -3.500
Danışmanlık Ücretleri
11 -371.242 -418.261
Kurul Ücretleri
11 -35.439 -29.968
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -646.029 -2.392.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -2.152.544 -6.470.042
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-19.698.752 -28.942.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.848.412 35.360.818
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -2.575.425 -2.077.823
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.272.987 33.282.995
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12 26.272.987 33.282.995http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833030


BIST
27 Mart Cuma ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
32 adet rapor
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri bölümünde sunulmuştur.
Yönetim kurulu başkanının adı
Adnan Bali
İcra başkanı / genel müdürün adı
Prof. Dr. Ahmet Kırman
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Ana ortak Türkiye İş Bankası A.Ş., Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile Yönetici Sorumluluk Sigortası? kapsamında sigorta poliçesi düzenletmiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
4 Kişi olup, oranı %44'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833029


BIST
27 Mart Cuma ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2019 Yılında 144 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştir.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 99
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Net zaman belirtilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
www.sisecam.com.tr kurumsal internet adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde, Kurumsal Yönetim ve Kimlik sekmesinde, Esas Sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Şirketin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin bu şirketlerin yönetiminde de yer almalarının, Topluluk menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışındaki bu görevleri alması sınırlandırılmamıştır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206123
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Dinç Kızıldemir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Aysun Mercan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Dinç Kızıldemir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Zeynep Hansu Uçar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İzlem Erdem Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Şener Oktik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Başak Öge Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Dinç Kızıldemir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Aysun Mercan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Şener Oktik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Senar Akkuş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Zeynep Hansu Uçar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833028


BIST
27 Mart Cuma ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/03/2020
Karar Sayısı
2020/20
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

31.12.2019 Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833027


BIST
27 Mart Cuma ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/03/2020
Karar Sayısı
2020/20
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

31.12.2019 Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833026


BIST
27 Mart Cuma ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/03/2020
Karar Sayısı
2020/20
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

31.12.2019 Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833025


BIST
27 Mart Cuma ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.194 -1.954
Net Dönem Karı (Zararı)
5.574 -13.399
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.550
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-24.550
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.768 11.445
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.710 15.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.058 -3.989
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.744 -1.954
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 24.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 7.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 7.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.194 5.046
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.194 5.046
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.000 1.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.806 7.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.806 7.000
Diğer Varlıklar
7 7.047 3.989
TOPLAM VARLIKLAR
9.853 10.989
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 8.724 15.434
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.724 15.434
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 1.129 -4.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 -4.445 1.954
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.574 -13.399
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 7.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.129 -4.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 24.550 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.550 0
Saklama Ücretleri
10 -12 0
Denetim Ücretleri
10 -9.538 -4.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -4.821 -6.896
Kurul Ücretleri
10 -12 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -26 -968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -4.567 -1.035
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.976 -13.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.574 -13.399
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.574 -13.399
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.574 -13.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833024


BIST
27 Mart Cuma ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.200 -11.969
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.835 -15.649
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.148 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16.148 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.365 3.680
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.693 17.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.058 -14.004
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.348 -11.969
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 16.148 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 7.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 7.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.200 -4.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.200 -4.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.000 11.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.800 7.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.800 7.000
Diğer Varlıklar
7 17.062 14.004
TOPLAM VARLIKLAR
19.862 21.004
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 19.377 17.684
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
19.377 17.684
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 485 3.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 3.320 11.969
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.835 -15.649
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 7.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 485 3.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 16.148
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.148
Saklama Ücretleri
10 -2 0
Denetim Ücretleri
10 -9.541 -4.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -4.821 -9.146
Kurul Ücretleri
10 -1 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -51 -968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -4.567 -1.035
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.983 -15.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.835 -15.649
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.835 -15.649
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 -2.835 -15.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833023


BIST
27 Mart Cuma ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
225.842
Net Dönem Karı (Zararı)
229.628
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-310.082
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-310.082
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.786
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.658
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-84.240
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 310.082
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 6.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
231.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
231.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
-229.555
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.287 0
Diğer Varlıklar
7 17.658
TOPLAM VARLIKLAR
19.945 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 13.872
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.872
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 6.073 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 -229.555
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
229.628
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 6.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 310.082
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
310.082
Saklama Ücretleri
10 -2
Denetim Ücretleri
10 -9.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -4.821
Kurul Ücretleri
10 -1
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -2.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -63.428
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
229.628
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
229.628
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 229.628http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833022


BIST
27 Mart Cuma ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

27 Mart 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan
1- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in ve üyeliğe Aysun Mercan'ın 
2- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in ve üyeliklere Zeynep Hansu Uçar, İzlem Erdem, Şener Oktik ve Başak Öge' nin,
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in ve üyeliklere Aysun Mercan, Şener Oktik, Senar Akkuş ve Zeynep Hansu Uçar'ın,
seçilmelerine karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833021


BIST
27 Mart Cuma ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

27.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulunun toplantısında Adnan Bali 'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına, Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın Başkan Vekilliğine seçilmesine, karar verilmiştir. İlgili duyuru olması gereken şablon üzerinden tekrar yayınlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833020


BIST
27 Mart Cuma ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 04.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
SISE, TRASISEW91Q3 Peşin 0,1422222 14,22222 15 0,1208888 12,08888

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 29.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 01.06.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
SISE, TRASISEW91Q3 0 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" 'ne göre hazırlanan 2019 Yılı konsolide finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan 1.904.534.000 Türk Lirası tutarındaki 2019 Yılı net konsolide finansal durum tablosu (bilanço) kârın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 25. maddesi ve "Kar Dağıtım Politikası"'nda belirtilen esaslara göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, mevcut çıkarılmış sermayenin %14,22222 oranına tekabül eden 320.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, stopaja tabi olan pay sahiplerine ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesi, nakit temettü ödeme tarihinin 29 Mayıs 2020 olarak belirlenmesi hususları 27 Mart 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Dividend Distribution Schedule of 2019.pdf
EK: 2 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.250.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 187.643.906,25
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.596.138.000 751.035.171,68
4. Vergiler ( - ) -68.460.000 31.853.445,36
5. Net Dönem Kârı 1.904.534.000 719.181.726,32
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 34.487.868,1 34.487.868,1
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.840.621.767,52 655.269.493,84
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 12.493.582,12 43.600
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.853.115.349,64 655.313.093,84
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 320.000.000 320.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 1.520.621.767,52 335.269.493,84
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 272.000.000 14,78 0,1208888 12,09
TOPLAM 272.000.000 14,78 0,1208888 12,09

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Ortaklığın net dönem karı (2.596.138.000 + 68.460.000=) 2.664.598.000 Türk Lirası olup, bu tutarın 795.785.000 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 35.721.000 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi giderine isabet ettiği için, bu alanda (2.664.598.000- 795.785.000 + 35.721.000=) 1.904.534.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.
(**) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833019


BIST
27 Mart Cuma ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla,İstanbul,Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2 - Şirketimizin 2019 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İle Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
3 - 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
8 - 2019 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
9 - Yönetim Kurulu'na 2020 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2020 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 2019 General Assembly Announcement .pdf - İlan Metni
EK: 3 2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2019 Ordinary Assembly Meeting Informative Documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 18.2 Genel Kurul Tutanak-Kimlik No.suz.pdf - Tutanak
EK: 2 2.2 Hazirun Cetveli - Yayınlanan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 19 Minutes of General Assembly.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince 27.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimizin internet sitesi www.sisecam.com.tr adresinde de bulunmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833018


BIST
27 Mart Cuma ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 171.370.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 46
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,9
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM32011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 171.370.000
İhraç Fiyatı 0,98767
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.03.2020
Kayıt Tarihi 26.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir. Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın itfası 27.03.2020 itibari ile gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833017


BIST
27 Mart Cuma ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 14.02.2020 tarihinde ihraç edilen 3.500.000 TL nominal tutarlı, 42 gün vadeli TR0AKYM018S3 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 27.03.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833016


BIST
27 Mart Cuma ***USDTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***USDTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [USDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

27/03/2020 Piyasa Yapıcı İşlemlerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833015


BIST
27 Mart Cuma ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Söğüt maden sahasına ilişkin olarak kamuoyu ile paylaşıldığı üzere  Şirketimiz tarafından Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ("Koza") aleyhine İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2015/1344 E. sayılı dosyası tahtında ikame olunan davada, taraflar arasındaki rödovans sözleşmesinin feshi, Koza'nın maden sahasından tahliyesi ve anılan maden sahasına ilişkin maden işletme ruhsatlarının yeniden Şirketimiz adına tescili talep edilmişti. Anılan dava kapsamında yapılan yargılama sürecinin neticesinde yerel mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi tarafından 2019/616 E. 2019/2254 K. sayılı ve 17.12.2019 tarihli karar ile
Şirketimiz ile Koza arasında yapılmış bulunan "Bilecik ili Merkez ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan 1151632 erişim no.lu 5534 sicil numaralı IR-3141 ruhsat no.lu maden sahasındaki madenlerin işletilme hakkının devrine yönelik 02.07.2007 tarihli sözleşme ile ek-1 rödovans hesaplanması başlıklı hasılat kirası niteliğindeki sözleşmelerin" akde aykırılık nedeniyle feshine,
Koza'nın maden arama faaliyetine son verilerek dava konusu maden sahasından tahliyesine ve sahanın Şirketimize teslimine,
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 24.02.2003 tarihinde verilmiş işletme izni gereğince dava konusu maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın Şirketimiz adına yeniden tesciline
kesin olarak karar verilmiştir. Alınan kesin karar üzerine Şirketimiz tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İleri Genel Müdürlüğü'ne (‘'MAPEG'') Söğüt maden sahasındaki madenleri işletme hakkına ilişkin ruhsatın Şirketimiz adına tescil edilmesi için gerekli başvuru yapılmış ve MAPEG tarafından 14.01.2020 tarihinde söz konusu ruhsat Şirketimiz adına tescil edilmiştir.
Söğüt maden sahasının ve maden işleme ruhsatının mahkeme kararı ile Şirketimize geçmesinin ardından, Şirketimizin yönetim kurulu tarafından 22.01.2020 tarihinde söz konusu sahadaki maden yatırımlarını gerçekleştirmek üzere Şirketimizin % 100 hissedar olduğu Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin kurulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin kurulması için gerekli başvurular yapılmış olup, şirketin tescil sürecinin bitmesini müteakip, aynı gün KAP'ta kamuoyuna duyurulacaktır.
Bu noktada Söğüt altın maden sahasına ilişkin olarak, rezerv ve kaynaklar hakkında gerek Şirketimizin gerekse Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda bildirdiği bilgilerin dışında elimizde KAP'a açıklanmasını gerektirecek önemde bir bilgi bulunmamaktadır. Bu hususta söz konusu maden sahasının Şirketimiz bakımından en verimli ve etkin şekilde değerlendirilebilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, konu ile alakalı önemli nitelikteki bilgiler, elde edildiği tarih itibariyle kamuoyu ile paylaşılacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833014


BIST
27 Mart Cuma ***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MEHMET ÇOLAKOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 16.03.2020 0-216-578-85-00 [email protected] SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANS 203267
MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 01.01.2018 0-216-578-85-97 [email protected]
BURAK BERKİ KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.02.2018 0-216-578-86-47 [email protected] SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANS-KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI-TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 205796 - 701414 - 306080
ALPASLAN EMECEN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 01.01.2018 0-216-578-86-28 [email protected]
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833013


BIST
27 Mart Cuma ***MTRYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

***MTRYO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [MTRYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

   27.03.2020 Tarihinde Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş (MTRYO) payları ile ilgili olarak 4,44-4,56 TL fiyat aralığından 105.680 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve  89.750 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş (MTRYO)  sermayesindeki paylarımız 27.03.2020 tarihi itibariyle % 10,30 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/03/2020 105.680 89.750 15.930 2.147.907,37 2.163.837,37 % 10,23 % 47,19 % 10,3 % 47,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833012


BIST
27 Mart Cuma ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 16.03.2020 50.000 0,096 3,06 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 16.03.2020 100.000 0,192 3,07 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,01 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,02 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,03 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,04 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,05 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,06 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,07 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,08 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,09 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 17.03.2020 20.000 0,038 3,1 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 10.000 0,019 3,09 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 10.000 0,019 3,1 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 10.700 0,021 3,11 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 75.000 0,144 3,12 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 50.000 0,096 3,14 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 18.03.2020 30.000 0,058 3,15 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 994 0,002 3,06 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 20.000 0,038 3,07 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 30.000 0,058 3,08 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 55.000 0,106 3,09 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 15.000 0,029 3,1 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 75.021 0,144 3,11 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 19.03.2020 10.000 0,019 3,12 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 10.000 0,019 3,13 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 50.000 0,096 3,14 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 20.000 0,038 3,15 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 30.000 0,058 3,16 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 20.000 0,038 3,17 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 40.000 0,077 3,18 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 20.03.2020 40.000 0,077 3,19 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 23.03.2020 10.000 0,019 3,02 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 23.03.2020 10.000 0,019 3,03 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 23.03.2020 10.000 0,019 3,04 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 27.03.2020 14.747 0,028 3,35 -
B Grubu, VERTU, TREVRSA00019 27.03.2020 3.538 0,007 3,36 -

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 12.03.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında bugün yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.
Şirketimizin geri aldığı payların toplam nominal değeri 1.000.000 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı % 1,923)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833011


BIST