Hava Durumu
°C
1.087,690
0.0487 %
7,015
1.6785 %
8,326
1.9594 %
460,196
2.9668 %
Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı

Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı

Ödemeler dengesi nisanda 5 milyar 62 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistiklerini yayınladı. Bir önceki yılın nisan ayında 469 milyon doları açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 5.06 milyar doları açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 3.29 milyar dolar oldu.

TCMB RAPORU GELİŞMEDE ETKİLİ OLAN UNSURLARI AÇIKLADI

TCMB'nin raporunda, "Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.28 milyar ABD doları artarak 3.81 milyar ABD dolarına ulaşması ve geçen yılın Nisan ayında 2.33 milyar ABD doları net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon ABD doları net açık gerçekleşmesi etkili olmuştur." denildi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Nisan ayında 3.25 milyar ABD doları fazla vermişken, bu ayda 3.31 milyar dolar açık verdi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 111 milyon dolar azalarak 1.03 milyar dolar oldu. Bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon dolar çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ay 74 milyon dolar giriş gerçekleşti.

FİNANS HESABINDA

Finans hesabında ise bir önceki yılın aynı ayında 433 milyon dolar giriş kaydeden doğrudan yatırımlar kaleminde, bu ay 133 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2.36 milyar dolar tutarında net çıkış kaydederken alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 847 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.01 milyar dolar net satış yaptığı görülüyor.

YURT DIŞI TAHVİL İHRACI

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.03 milyar dolar ve 763 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.26 milyar dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 742 milyon dolar net artış kaydetti.

YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLER

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 843 milyon dolar, 70 milyon dolar ve 62 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 8.60 milyar dolar net azalış gözlendi.