Hava Durumu
°C
115.748,470
-0.9916 %
6,860
0.1006 %
7,728
0.3154 %
392,135
0.2046 %
Meslek Lisesi, Memleket Meselesi

Meslek Lisesi, Memleket Meselesi

Yakın geçmişte 'Meslek lisesi, Memleket Meselesi' sloganı ile bir eğitim seferberliği başlamış, düzenlediği toplantı ve çıkardığı yayınlarda aslında herkesin üniversite mezunu olacağı bir düzenden çok, ara elaman yetiştirmenin önemine ve ciddiyetine dikkat çekilmişti.

Koç Holding’in Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğiyle 2006-2007 yıllarında düzenlediği bu sosyal sorumluluk projesi mesleki eğitime büyük destek verdi.

İSTİHDAM NOKTASINDA ÖNEMLİ BİR ADIMDI

Türkiye’de, üniversite mezunları da dahil olmak üzere, binlerce genç işsizlikle boğuşurken, işverenlerinde ihtiyaçları olan nitelikli elemanları bulamazken, bu kısır döngüyü kırmak için önemli bir adım atılmıştı.

PROJENİN AMACI KONUYA DİKKAT ÇEKMEKTİ

Bu soruna büyük ölçüde çözüm oluşturacak mesleki teknik liseler konusunda kapsamlı bir proje başlattı. Mesleki Teknik Eğitimi Özendirme Programı bir yandan gençleri mesleki eğitime özendirmeyi, bir yandan da ilgili tüm kesimlerin dikkatini bu konuya çekmeyi hedefliyorlardı. Bu proje ile genç nüfusun nitelikli işgücüne dönüştürülmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştı.

Bu proje şu anda dillendirilmese de "Mesleki Teknik Eğitimi Özendirme Programı" nitelikli ara eleman ihtiyacına yönelik çalışmalara kaynak olmaya devam ediyor.

HEM ÖĞRENCİLERE HEM DE ÜLKEMİZE ÖNEMLİ BİR DESTEK SAĞLADI

Proje kapsamında Türkiye’nin her ilinden en az bir meslek lisesini kapsayarak, sanayi ve hizmet sektöründe toplam 183 okula girecek öğrencilere Staj Destekli Meslek Lisesi Bursları verildi. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında verilmeye başlanan burslar, yedi yıllık bir dönemi kapsadı. Bursiyer seçimi kademeli olarak gerçekleştirilecek ve bu eğitim-öğretim yılından başlamak üzere dört yıl boyunca, her yıl 2 bin yeni bursiyerin programa dahil edilmesi ile dört yılda 8 bin öğrenciye ulaşılıldı. Yedinci yılın sonunda ise bu öğrencilerin tümü mezun olana kadar, başarı kriterlerini yerine getiren öğrencilere kesintisiz sağlandı. Program, İstanbul’da 6, Türkiye genelinde toplam 203 okulda uygulandı. 

MUSTAFA KOÇ'UN DERİN KATKISI VAR

O zaman hayatta olan Mustafa Koç, bu proje için etkin tanıtım düzenledi ve projeyi anlatmak için bütün imkanlarını serefber etti.

Bu sıcak ilgi ile tüm dünyada tanınan bilinen ara elaman yetiştirmek gerekliliğini ülkemizde de yerleştirmek çabası, marka ve isimlerin ötesine geçti.