Hava Durumu
°C
1.116,200
0.554 %
7,318
1.5698 %
8,629
1.7294 %
456,330
3.0581 %
Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine 15 milyar lira ayrıldı

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine 15 milyar lira ayrıldı

Merkezi Yönetim Bütçesinden 2019 yılında Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar, TÜİK tarafından yayınlandı. Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçesinden 2019’da Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 15 milyar liraya dayandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre, merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 2019 yılı için 14 milyar 924 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2019 yılında Ar-Ge faaliyetleri için bir önceki yıla göre yüzde 14,6 artışla 14 milyar 924 milyon lira harcama yapıldı. Bu sonuca göre 2019 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 0,35 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 14 milyar 307 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için yapılan harcamalarının GSYH içindeki payı, 2008-2019

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Dolaylı Ar-Ge desteği hesaplamalarında kullanılan veri kaynaklarından birisi Kurumlar Vergisi Beyannamesi. Dolaylı Ar-Ge desteği; koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle, bu beyannamenin verilme süresi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasından dolayı 2019 yılı için haber bülteni döneminde hesaplanmadı.

EN ÇOK ÖDENEK GENEL ÜNİVERSİTE FONLARINA AYRILDI

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge harcamaları sosyo-ekonomik hedeflere göre [Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması (NABS)] sınıflandırıldığında, 2019 yılı için en çok harcama yüzde 43,6 ile genel bilgi gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için yapıldı. Bunu yüzde 18,7 ile savunma, yüzde 10,6 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 7,1 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 5,1 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.

Sosyo-ekonomik hedefler, 2019                                                        Sosyo-ekonomik hedefler, 2020

EN ÇOK ÖDENEK YÜZDE 46,6 İLE GENEL BİLGİ GELİŞİMİNE

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak 2020 yılı için yapılan tahmine göre de en çok ödenek yüzde 46,6 ile genel bilgi gelişimine (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) ayrıldı. Bunu yüzde 20,8 ile savunma, yüzde 8,6 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,1 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4,7 ile eğitim takip etti.

Fotoğraf: AA