Hava Durumu
°C
89.510,880
0.4779 %
6,609
-1.398 %
7,221
-1.8605 %
342,143
-0.2949 %
Merkez Bankası faizi 75 baz puan düşürdü

Merkez Bankası faizi 75 baz puan düşürdü

TCMB, Para Politikası Kurulu Kararı sonrası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 12’den yüzde 11,25’e indirildiği açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Kararı (PPK) sonrası, ölçülü bir indirim öngörerek, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12’den yüzde 11,25’e indirildiğini kamuoyu ile paylaşıldı.

TCMB, indirimi resmi internet sitesinde "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12’den yüzde 11,25’e indirilmesine karar vermiştir." açıklaması ile gerçekleştirdi.

Siteden yer alan yazılı açıklama metni ise şöyle:

"EKONOMİDE İYİLEŞME VAR YATIRIMLAR ZAYIF"

"Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır.

"EKONOMİK TOPARLANMA DEVAM EDECEK"

Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

RİSK İŞTAHI ARTTI

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Mevcut küresel finansal koşullar ve son dönemde küresel ticarete ilişkin beklentilerdeki kısmi iyileşme gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemektedir.

KORUMACILIK POLİTİKALARI TAKİP EDİLİYOR

Bununla birlikte, korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

ENFLASYON DÜZELİYOR

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte, enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelme sürmektedir. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Döviz kuru, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

ÖLÇÜLÜ BİR İNDİRİM

Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir.

RİSK PRİMİNİN GERİLEMESİ ETKİN

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

TEMKİNLİ DURUŞ SÜRECEK

Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

BEKLENENDEN AZ İNDİRİM GERÇEKLEŞTİ

Piyasalar, genel olarak Merkez Bankası'nın 1 puan faiz indirmesini bekliyordu.

POLİTİKA FAİZİ 5 TOPLANTIDA VE 5 AYDA TOPLAM YÜZDE 12,75 İNDİ

Murat Uysal Merkez Bankası’nın başkanı olduktan sonraki aşamada toplam 5 toplantı gerçekleşti ve faiz toplamda yüzde 12,75 baz puan inmiş oldu.

Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu;

25 Temmuz'da faizi yüzde 24'ten 19,75'e (4,25),

12 Eylül'de ise yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye (3,25),

24 Ekim'de 16,50'den yüzde 14'e (2,5)

12 Aralık'ta ise yüzde 14’ten yüzde 12'ye (2)

16 Ocak’ta yani bugün de yüzde 12’den yüzde 11,25’e inince (0,75)

temmuz ayından bu yana yapılan 5 toplantıyla, faizde toplamda yüzde 12,75'lik indirim sağlandı.