Hava Durumu
°C
1.034,400
0 %
7,269
0.5519 %
8,612
-0.0046 %
480,181
0.157 %
Merkez Bankası aldığı önlemlerle koronavirüsle mücadeleye devam ediyor

Merkez Bankası aldığı önlemlerle koronavirüsle mücadeleye devam ediyor

TCMB, koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan ilave tedbirleri yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), piyasa derinliğinin korunması, para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve Piyasa Yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla ilave önlemler aldı

TCMB koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan ilave tedbirlere ilişkin 31 Mart 2020 tarihli duyuruda, 2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde belirlenmiş limitler çerçevesinde yürütülen Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföyü doğrudan alım işlemlerinin önden yüklemeli olarak gerçekleştirilebileceği ve gerektiğinde söz konusu limitlerin piyasa koşullarına göre güncellenebileceği açıkladı.

DAHA ÖNCE ALINANLARA İLAVE ÖNLEMLER

Merkez Bankası, ayrıca, geçici bir süre için Piyasa Yapıcı bankalara sağlanan, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan satın aldıkları DİBS’leri TCMB tarafından belirlenen koşullar ve tutarlar dâhilinde TCMB’ye satma imkanı kapsamında yapılan alımların, bu limitlerin dışında değerlendirileceği belirtilmişti. Bu çerçevede, piyasa derinliğinin korunması, para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve Piyasa Yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla aşağıdaki ilave önlemler alındı.

TCMB'dan açıklanan bu önlemler şöyle:

2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde 2020 yılı için TCMB analitik bilanço aktif toplamının azami yüzde 5’i olarak belirlenmiş olan APİ portföyü nominal büyüklüğünün TCMB analitik bilanço aktif toplamına oranı azami yüzde 10 olarak güncellenmiştir.

Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğine sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı sistemine sağlanan desteğin artırılması amacıyla Piyasa Yapıcı (PY) bankalara tanınan TCMB’ye DİBS satım imkânında değişikliğe gidilmiştir.

Bu kapsamda;

PY bankalara tanınan TCMB’ye doğrudan DİBS satım imkânına ilişkin limitlerin, repo işlem limitlerinden bağımsız olarak uygulanmasına ve PY bankalara repo işlem limitlerine eşit büyüklükte DİBS satım limiti tanımlanmasına,

Söz konusu alımların da APİ portföyü için belirlenen azami yüzde 10’luk toplam limit dâhilinde gerçekleştirilmesine,

Bu çerçevede alımı gerçekleştirilecek DİBS’lerin ve alım miktarlarının TCMB tarafından belirlenmesine,

Alımların açılacak miktar ihaleleri yoluyla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.