Hava Durumu
°C
117.819,330
-0.4893 %
6,866
0.0918 %
7,821
0.4766 %
397,383
-0.0399 %
Kurumlar vergisi beyannamesi için yarın son gün

Kurumlar vergisi beyannamesi için yarın son gün

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, geçen yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar vermesi gerekiyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2019 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran Pazartesi gün sonunda dolacak.

SÜRESİ NİSAN AYINDAN HAZİRAN AYINA UZATILMIŞTI

1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin nisan ayında verilmesi gerekiyordu ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan'da dolan süre 1 Haziran'a ertelenmişti.

YARIN BEYANNAME VERİLMELİ VE VERGİLERİ ÖDENMELİ

Bu kapsamda, yarın gün sonuna kadar 2019 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesi gerekiyor.

KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 22

Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınıyor ancak bu oran 2019 yılı için yüzde 22 olarak uygulanıyor.

BORCU OLMAYAN MÜKELLEFLERE YÜZDE 5 İNDİRİM

Kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) belirlenen şartları taşıyanların beyannameleri üzerinden hesaplanan vergisinin yüzde 5'i indirime tabi tutuluyor. Bunun için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi ve vadesi geçmiş borcun bulunmaması gibi şartlar aranıyor.