Hava Durumu
°C
1.034,400
0 %
7,259
0.4136 %
8,603
-0.1137 %
482,644
0.6707 %
Kurumlar vergisi beyannamelerinin süresi uzatıldı

Kurumlar vergisi beyannamelerinin süresi uzatıldı

Koronavirüs nedeni ile daralan ekonomiyi genişletmek için kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatılarak piyasaları rahatlatma yoluna gidildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldı.

Bu haber, mükelleflerin olduğu kadar mali müşavirlerin de beklediği bir açıklamaydı.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NIN DUYURUSU

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, "30 Nisan 2020'ye kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 1 Haziran 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır." ifadesi yer aldı.

DİĞER ERTELEMELER

Başkanlık, koronovirüs sürecinin ardından, martta verilmesi gereken 2019 yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi süresini 30 Nisan, şubat dönemine ait KDV beyannamelerinin verilmesi süresini ise 24 Nisan günü sonuna kadar uzatmıştı.

Ayrıca mart sonunda kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi ile e-defterlerin oluşturulma, imzalanma ve e-defter beratlarının yüklenme süresi 30 Nisan'a ertelenmişti.

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu meslek mensuplarından hizmet alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ve ödeme yükümlülükleri de sokağa çıkma yasağının bittiği tarihi izleyen 15'inci günün sonuna kadar ertelenmişti.

Mücbir sebep kapsamına dahil edilen mükelleflerin de nisan, mayıs ve haziranda vermesi gereken muhtasar ve KDV beyanları 27 Temmuz'a kadar, bunların ödemeleri ise 6'şar ay ötelenmişti.