Hava Durumu
°C
89.552,610
0 %
6,741
0.0965 %
7,290
0.0384 %
351,013
0.1257 %
İş yerinde küfür etmek tazminatsız işten çıkartılma sebebi

İş yerinde küfür etmek tazminatsız işten çıkartılma sebebi

İş yerinde sürekli küfür ve hakaret etmekle suçlanan işçiyi, İş Mahkemesi de suçlu buldu.

İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, iş akdinin haksız feshedildiğini öne sürüp, kıdem ve ihbar tazminatının tahsilini talep etti. Davalıyı da dinleyen mahkeme, davayı reddetti. Davacı işçi, kararı temyiz etti.

İŞ YERİNDEKİ UYUMU OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kararda; "Buna karşılık, işçinin davranışı taraflar arasında bulunması gereken güven temelini çökertecek ağırlıkta bulunmamakla, iş ilişkisine devamı tam anlamıyla çekilmez hale getirmemekle birlikte, işin normal işleyişini bozuyorsa, iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkiliyor ve işverenden bu nedenle iş ilişkisini yürütmesi normal olarak beklenemiyorsa 4857 sayılı Kanun'un 18/1'inci maddesi gereği geçerli fesih hakkı doğar." denildi.

ÇALIŞANLARA VE AMİRLERİNE HAKARET- KÜFÜR

Yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı: "Somut olayda; davacının gerek çalışma arkadaşlarının ve gerekse amirlerinin sürekli olarak şahit oldukları iş yeri ve çalışma ortamı hakkındaki açıktan küfürleri nedeniyle şirket insan kaynakları müdürlüğüne şikayetler gelmeye başladığı ortadadır. Tanıklar da davacının küfür etme ve hakaretler savurma olaylarını iyice abarttığını ve buna bağlı olarak da yapması gereken işleri ve kendisine verilen görevleri aksatmaya başladığını belirtmişlerdir. Kendisini gerek ettiği küfürler ve hakaretler, gerekse görevlerini yerine getirmesi konusunda uyaran kimseleri de tehdit etmeye ve birtakım yalanlarla iftira atmakla tehdit etmeye başlayan davacının amirlerine karşı da aynı tutum ve davranışları göstermeye başladığı ileri sürülmüştür. Davacının kendisine verilen görevleri yapmamak konusunda ısrarlı bir tutum içerisine girdiğinin, işini yaptığı zamanlarda ise gerekli özen ve dikkati göstermeyerek işini layıkıyla yapmadığının, şeflerine ve diğer çalışanlara etmiş olduğu küfür ve hakaretlerin aşırı derecelere vardığı dile getirilmiştir.

"FESİH SEBEPLERİ OLUŞMUŞTUR"

Yargıday, davanın sonunda, eylemin niteliğine göre geçerli fesih sebepleri oluştuğunu söyleyerek, işverenin, davacıyı işten çıkarırken kıdem ve ihbar tazminatını ödemesi gerektiğine hükmetti.