Hava Durumu
°C
89.552,610
0 %
6,741
0.098 %
7,289
0.0315 %
351,082
0.1454 %
Hedef, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını artırmak

Hedef, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını artırmak

Türkiye, 2019 ihracat hedefini tutturdu. 2019'da yeni pazarlar bulmak ve yüksek teknolojili ürünleri ihraç etmek konusundaki çaba 2020'de de süreceğe benziyor.

Yüksek teknoloji ürünleri tüm dünyada revaçta. Bu nedenle piyasalarda ihracattaki bu alandaki payın artırılması, böylelikle ithalattaki payın düşürülmesi sağlanmalı görüşü hakim.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İÇİNDEKİ PAYI ARALIK AYINDA YÜZDE 4,3

Aralık ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,3.

İTHALAT ORANI DAHA YÜKSEK

Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,6.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7.