Yeni nesil mesleklerden koçluk, iş dünyasını hedefliyor

İş yaşamında daha etkin ve başarılı olmayı amaçlayanların başvurduğu, son yıllarda büyük ilgi gören mesleği uzmanlar “Koçluk değişime açık ve değişme konusunda kararlı bireylere, hedeflerine ulaşmak konusunda yardımcı olur” şeklinde tanımlıyor.
Yeni nesil mesleklerden koçluk, iş dünyasını hedefliyor

KOÇLUK 21. YÜZYILIN MESLEĞİ

İş yaşamında veya özel yaşamında daha etkin ve başarılı olmayı amaçlayan bireylerin; takımlarının verimliliğini ve etkinliğini artırmak isteyen yöneticilerin, liderlerin, yaşamını daha verimli, doyumlu geçirmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu koçluk, son yıllarda oldukça ilgi görüyor.


HAREKETE GEÇİREN BİR GÜÇ

Özel hayatımızda ve iş dünyasında “harekete geçmek”, “ilerlemek”, “değişmek” ve “dönüşmek” bazen pek mümkün olmuyor. İşte bu noktada 21. yüzyılın yükselen mesleklerinden biri olan koçluk karşımıza çıkıyor.

KENDİSİNİ DANIŞANIN YERİNE KOYMAK

Koçluk macerasına ilkin danışan olarak başlayan günümüzde ise eğitimlerini tamamlayarak profesyonel koçluk yapan Başak Gezgin Aruca, koç olmak isteyen herkesin önce koltuğun diğer tarafına oturması gerektiğini düşündüğünü belirtiyor. Kendisinin de danışan olduğu süreçte koçluğun hem kişisel hem de iş hayatına etkisini gördükten sonra koç olma yolunda adım attığını ifade ediyor.

“KOÇ, DANIŞANIN GÜÇLÜ YÖNLERİNİ AÇIĞA ÇIKARIYOR”

Danışanın değişim sürecine rehberlik eden koçun ana görevi danışanın hem kişisel hem profesyonel alanındaki potansiyelini açığa çıkarmaya yardımcı olmak olduğunu ifade eden Aruca şunları söylüyor: “Koç, danışanın hedefleri doğrultusunda süreci yönetir. Danışanın bugünkü gündemiyle ve gitmek istediği noktayla çalışır. Danışanın hedefleri doğrultusunda görüşmeler yapar. Danışanın mevcut durumunu ve beklentilerini tespit ederek, güçlü yönlerini, becerilerini ve motive edici etkenlerin açığa çıkmasını sağlar.”


“KOÇLUK GELECEK ODAKLI”

Aruca “Koçluk, Kişisel ve mesleki büyüme ve gelişmeyi destekleyen bir meslektir. Sonuçlar kişisel ya da mesleki başarı ile ilişkilidir. Koçluk hep ileriye doğru hareket eder ve gelecek odaklıdır. Kişinin iş ya da özel hayatında belirli hedeflere ulaşmak için hareketle uygulanabilir stratejiler yaratmayı amaçlar.” şeklinde açıklıyor.