Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksi 47 oldu

TÜİK, Satınalma Gücü Paritesi (Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları), 2019 verilerini açıkladı.
Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksi 47 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi.


ENDEKS 100’DEN BÜYÜK İSE PAHALI KABUL EDİLİYOR

Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN PARA BİRİMİ İLE TÜRK LİRASININ SATIN ALMA GÜCÜ HESAPLANIYOR

Türkiye'nin 2019 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 47 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 47 euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık kapsandı.


TÜKETİM MAL VE HİZMETLERİNDE EN PAHALI ÜLKE İSVİÇRE OLDU

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 37 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 162 ile İsviçre, en düşük ülke ise 47 ile Türkiye oldu. 

TÜRKİYE'DE EN YÜKSEK FİYAT DÜZEYİ ENDEKSİ KİŞİSEL ULAŞIM ARAÇLARINDA YAŞANDI

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 106 oldu ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının yüzde 6 üzerinde olduğu görüldü.

Diğer alt gruplar bazında ise; tüketici elektroniği endeksi 99 oldu ve bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara nispeten yüksek olduğu görüldü. Buna karşılık lokanta ve oteller endeksi 51 oldu ve bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi. Giyim grubunda ise Türkiye, 45 endeks değeri ile karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke olarak kayıtlara geçti.