SPK, özel fon mal varlıklarına ilişkin yönetmelik yayınladı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı.
SPK, özel fon mal varlıklarına ilişkin yönetmelik yayınladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan özel fon mal varlığının yönetimi ile nemalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan yönetmelik, 3 bölümden oluşuyor.


YÜRÜTMEDE BAŞKAN YETKİLİ

Yönetmeliğin hükümleri, Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülecek. Bu kapsamda özel fon mal varlığının yönetimi ve korunması için gerekli işleri yapmaya başkan yetkili kılınırken, bu yetki; sınırları açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredilebilecek.

YÖNETİM KARAR HÜKÜMLERİNCE YAPILACAK

Özel fon mal varlığının yönetimi ile nemalandırılması, "Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Karar" ile "Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek.

İFLAS ÖDEMELERİ KARARI YÖNETİM KURULUNDA

İflas idarelerine yapılacak ödemeler ise yönetim kurulu kararıyla yapılacak.