Sigara ve alkol satış belgelerinin yeni tarifesi belli oldu

Sigara ve alkol ticareti ile ilgili alınması gerekli belgelerin 2020 yılı için uygulanacak yeni bedelleri belli oldu. Çok çeşitli kalemlerde belirlenen fiyatlar 1 Ocak'tan itibaren olmak üzere uygulamaya konacak.
Sigara ve alkol satış belgelerinin yeni tarifesi belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayınlandı.


Tebliğe göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belgeleri 8 bin 700 lira, perakende satış belgeleri, il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 450 lira, ilçe merkezlerinde 300 lira, diğer mahallerde 110 lira olarak uygulanacak.

AÇIK İÇKİ SATIŞ BELGESİ

Açık içki satış belgeleri için, il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 1.870 lira, diğer mahallerde 720 lira alınacak. Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 4 bin 590 lira, diğer mahallerde 4 bin 180 lira olacak.

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN BEDELLER

Bu yıl uygulanacak tesis kurma ve faaliyet uygunluk belgeleriyle tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri de belirlendi.


YETKİ VE VİZELER İÇİN

Buna göre, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi 66 bin 300 lira, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi 132 bin 600 lira, tütün ticareti yetki belgesi 66 bin 300 lira ve tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri yıllık 6 bin 630 lira olarak uygulanacak.

TESİS KURMA BELGE ÜCRETLERİ

Bakanlığın bir diğer tebliğiyle de tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında sigara üretimi tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 22 bin 280 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 265 lira alınacak.

PROJE TADİLATI İÇİN

Proje tadilatı uygunluk belgesi de sigara üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 22 bin 280 lira, diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 265 lira olarak uygulanacak. Bandrollerin her 1.000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 4.16 lira tahsil edilecek.

PURO İTHALATI YETKİ BELGESİ

Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 129 bin 430 lira, söz konusu yetki belgelerinin yıllık süre uzatımı için 10 bin 860 lira talep edilecek.

Öte yandan, tesis kurma uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon makaron üretim kapasitesi başına 22 bin 280 lira, proje tadilatı uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 4 bin 170 lira, her bir piyasaya arz uygunluk belgesi için 4 bin 180 lira ödeme yapılması gerekecek.

MAKARON İTHALATI İLE İLGİLİ

Makaron ithalatı uygunluk belgesi için 4 bin 180 lira, bandrollerin her 1.000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 20,92 lira alınacak.

YAPRAK SİGARA KAĞIDI

Yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretinde tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında, üretim tesisleri için her 100 milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına veya proje tadilatı uygunluk belgesi karşılığında her 100 milyon kağıt üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 11 bin 710 lira ödenecek.

SİGARA KAĞIDININ İTHALATI İÇİN

Piyasaya arz uygunluk belgesi ve yaprak sigara kağıdı ithalatı uygunluk belgesi için 4 bin 180 lira ve her 1.000 adet yaprak sigara kağıdının satış hizmet bedeli olarak 87 kuruş alınacak.