Reel Kesim Güven Endeksi şubatta 2,8 puan yükseldi

TCMB, şubat ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni (RKGE) paylaştı. 2020 yılı Şubat ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 106,9 seviyesinde gerçekleşti.
Reel Kesim Güven Endeksi şubatta 2,8 puan yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni paylaştı.


RKGE 106,9 OLDU

2020 yılı Şubat ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 106,9 seviyesinde gerçekleşti. 

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 106,7 seviyesinde gerçekleşti.

SON ÜÇ AYDA YAŞANAN GELİŞMELER

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi. İhracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği görüldü.


ÜFE BEKLENTİSİ AZALDI

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşti.

GELECEK 3 AY AÇISINDAN

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği saptandı.

MAL STOKU AÇISINDAN

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği gözlendi.

GÜVEN ENDEKSİNİ ETKİLEYEN ETMENLER

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

1.799 İŞYERİ ARAŞTIRMAYA KATILDI

2020 yılı Şubat ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.799 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Fotoğraf: AA