Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borcu azaldı

TCMB verilerine göre ağustos sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 12.8 milyar dolar azalarak, 196.6 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcu ise 3.6 milyar dolar azalarak 11.8 milyar dolar oldu.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıkladı. 


KISA VADELİ BORÇ 12.8 DOLAR AZALDI

TCMB verilerine göre ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 12.8 milyar dolar azalarak 196.6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3.6 milyar dolar azalarak 11.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

BORÇLUYA GÖRE DAĞILIMA BAKILDIĞINDA DA BORÇLARDA AZALMA VAR

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 7.5 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 242 milyon dolar artışla 28.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği saptandı.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.7 milyar dolar azalarak, tahvil stoku ise 547 milyon dolar azalarak 3.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1.9 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 464 milyon dolar artarak 6.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

ABD'den Suriye'deki etnik ve dini azınlıklara 50 milyon dolar
 

KISA VADELİ KREDİ BİÇİMİNDEKİ BORÇLANMADA DÜŞÜŞ

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.1 milyar dolar azalışla 7.3 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 519 milyon dolar azalışla 2.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

ALACAKLILARA GÖRE DAĞILIMA GÖRE BORÇ 12.2 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 12.2 milyar dolar azalarak 133.4 milyar dolar olarak gerçekleşti

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3.6 milyar dolar azalarak 11.4 milyar dolar seviyesinde oldu.

DÖVİZ KOMPOZİSYONUNA GÖRE BORCUN FAZLASI YÜZDE 60,7 İLE DOLARDA

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 196.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,7'sinin dolar, yüzde 33,8’inin euro, yüzde 3,9’unun Türk lirası ve yüzde 1,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 11.8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 51’inin dolar, yüzde 29,1’inin euro, yüzde 19,5’inin Türk lirası ve yüzde 0,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu belirlendi.

UZUN VADELİ TOPLAM KREDİ BORCUNUN ÇOĞU FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARA AİT

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 196.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 53,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

KISA VADELİ TOPLAM KREDİ BORCUNUN ÇOĞU FİNANSAL KURULUŞLARIN

Aynı dönemde, 11.8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 72,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 27,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

1 YIL İÇİNDE ANA PARA GERİ ÖDEMESİ 54.3 MİLYAR DOLAR

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 54.3 milyar dolar tutarında olduğu saptandı.