Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ocakta azaldı

Özel sektörün ocak sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 1.8 milyar dolar azalarak 189.8 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise ticari krediler hariç 1.1 milyar dolar azalarak 8.4 milyar dolar oldu.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ocakta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinde, borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 850 milyon dolar azaldı.


TAHVİL İHRACI BİÇİMİNDEKİ BORÇLANMALARI ARTTI

Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 210 milyon dolar artışla 27.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 308 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 3.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 681 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 6 milyon dolar azalarak 7.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 786 milyon dolar azalışla 5.4 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 101 milyon dolar azalışla 1.6 milyar dolar düzeyine geldi.

ALACAKLIYA GÖRE DAĞILIM İNCELENDİĞİNDE

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1.8 milyar dolar azalarak 125.9 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1  milyar dolar azalarak 8  milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

DÖVİZ KOMPOZİSYONUNA BAKILDIĞINDA ÇOĞU DOLAR

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 189.8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,7'sinin dolar, yüzde 32,9’unun Euro, yüzde3,7’sinin Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu belirlendi.

8.4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 44,9’unun dolar, yüzde 32’unun euro, yüzde 22,4’ünün Türk lirası ve yüzde 0,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

SEKTÖR DAĞILIMI İNCELENDİĞİNDE FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR ÖNDE

Sektör dağılımı incelendiğinde, ocak sonu itibarıyla, 189.8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 53,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 8.4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 77,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 22,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturduğu kayıtlara geçti.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 48,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.