Ortak Pazar'ın kurulması Avrupa'yı parlatmıştı

İtalya'nın başkentinde bir araya gelen 6 Avrupa ülkesinin temsilcileri Roma Antlaşmasını imzalayarak, Avrupa Ortak Pazarı'nı kurdu.
Ortak Pazar'ın kurulması Avrupa'yı parlatmıştı

Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından 25 Mart 1957'de Ortak Pazar'ın kurulması, Türkiye'nin de içinde yer almayı planladığı bir çekim merkezi oluşturdu.


Toplam 160 milyonluk nüfusa sahip bu ülkeler arasındaki iş birliği, paranın serbest dolaşımı ilkesinden dolayı kendilerine ekonomik alanda büyük avantaj sağladı. Bu oluşum bir anlamda da "Gümrük Birliği" içeriği taşıyordu.

Fotoğraf: Almanya heyetinin başkanı Konrad Adenauer Roma Antlaşması'nı imzalarken.