Haberi olmadan gelen kartın harcamalarını ret etti ve kazandı

Bir bankanın müşteri adresine gönderdiği kredi kartını, 3'üncü bir şahıs teslim aldı. Bu kişi banka kartı ile alışveriş yaptı. Banka müşterisi icradan gelen yazı ile gerçeği anladı. Bankayı ve kargo firmasını suçlayan müşteri haklı bulundu.
Haberi olmadan gelen kartın harcamalarını ret etti ve kazandı

Bankalar için emsal oluşturan bu davanın kararından sonra kredi kartlarını müşteri istemeden yollamak ve yanlış kişilere teslim etmenin sorumluluğu bankaların olarak kabul edildi.  


Herhangi bir müracaatı ve sözleşmesi bulunmamasına rağmen kimlik bilgileri kullanılarak adına kredi kartı çıkartılan tüketici, mahkemeye başvurdu. 10 yıldan sonra Yargıtay tarafından haklı bulundu.

Bilgisi dışında çıkartılan kredi kartının ödenmeyen borcundan ötürü hakkında icra başlatılan vatandaş, ilk şoku atlattıktan sonra soluğu 3'üncü Tüketici Mahkemesi'nde aldı. Mağdur tüketici; herhangi bir müracaatı ve sözleşmesi bulunmamasına rağmen kimlik bilgileri kullanılmak suretiyle adına kredi kartı çıkartıldığını dile getirdi.

BAŞKASI KULLANDI, İCRA GELDİ

Davacı, kartın kendisine ait olmayan bir adreste kurye şirketi elemanı tarafından, kimlik kontrolünde gerekli dikkat ve özen gösterilmeden dava dışı üçüncü kişiye teslim edildiğini söyledi. Kredi kartının bilgisi dışında üçüncü kişi tarafından kullanılmasından doğan borç nedeniyle aleyhine bankaca icra takibi yapıldığını dile getiren davacı, bu şekilde oluşan maddi ve manevi zararın tazmini isteminde bulundu.


Haberi olmadan gelen kredi kartı başını yaktı

KABUL ETMEDİLER

Davalı banka ve kurye şirketi, davanın reddi gerektiğini savundu. Mahkeme; icra takibi ve haciz işlemlerinin davacının kişilik haklarına zarar verdiğinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle manevi tazminat isteminin reddine, davacının, maddi zararının ne şekilde ortaya çıktığını açıklamadığı, zararını ispatlayamadığı gerekçesiyle ise maddi tazminat talebini de geri çevirdi. Kararı davacı tüketici, temyiz etti.

"ÖNLEM ALMAKTA BANKA YÜKÜMLÜDÜR" UYARISI

Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 8'inci maddesinde kart çıkaran kuruluşların yükümlülükleri düzenlendiği hatırlatıldı. Bankaların; kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremeyecekleri, banka kartı ve kredi kartlarının asıl kart sahiplerine teslim edilmesini sağlayacak önlemleri almakla yükümlü oldukları belirtildi.

Haberi olmadan gelen kredi kartı başını yaktı

TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİLER

Kararda şöyle denildi:

''Kredi kartı başvurusunun internet ortamından yapıldığı ve kurye aracılığı ile üçüncü kişiye teslim edildiği anlaşılmıştır. O halde yaptırılan imza incelemesi ve açıklanan kanun maddesi uyarınca davalı bankanın, basiretli bir tacir gibi kendisinden beklenen dikkat ve özeni göstermeyerek, davacı adına kredi kartı çıkartılmasına ve davacının haksız icra takibine uğramasına neden olduğu ortadadır. Diğer davalı kurye şirketinin ise gerekli kimlik kontrolünü yapmadan, kimlik numaralarını karşılaştırmadan, kredi kartını kimlik numarası farklı olan üçüncü bir kişiye gerekli dikkat ve özeni gösterilmeksizin teslim ettiği anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle mahkemece, davacı yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile manevi tazminat istemi yönünden davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.''