"Gelir vergisinde son tarih 31 Mart"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ülkemizde yaklaşık 2 milyon 275 bin kira geliri vergisi mükellefi bulunuyor

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ülkemizde yaklaşık 2 milyon 275 bin kira geliri vergisi mükellefi bulunuyor.


2022 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi ve 1.

taksit ödemesinde ise süre 31 Mart Cuma günü doluyor" dedi.Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ülkemizde yaklaşık 2 milyon 275 bin kira geliri vergisi mükellefi bulunuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler ’gayrimenkul sermaye iradı’ olarak ifade edilmekte olup bu gelirler belirli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır.


Mükelleflerin 2022 yılında tahsil ettikleri kira bedeli konutlarda 9 bin 500 TL, iş yerlerinde ise 70 bin TL ve üzerinde ise 31 Mart tarihine kadar beyannamelerini vermeleri ve ilk taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor” dedi.Beyannamenin verilme şekliMükelleflerin, 2022 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında beyannamelerini vermeleri gerektiğini ifade eden Özelmacıklı, “Beyannameler Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamından, Hazır Beyan mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan, e-Beyanname Sistemi ile elektronik ortamdan ve herhangi bir vergi dairesinden verilebiliyor.

Hazır Beyan Sisteminde, kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayıyor” ifadelerini kullandı.Verginin ödeme zamanıÖzelmacıklı, “2022 yılında elde edilen gelirlere ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2023 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere ödenecek.

Birinci taksidin, damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2023 tarihine kadar, ikinci taksidin ise 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor” dedi."Gerçek gider mi götürü gider mi?"Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde iki ayrı yöntem olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Götürü gider yönteminde, kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i götürü gider olarak hasılattan indirilir.

Gerçek gider yönteminde ise, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebilir ancak bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez.

İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekiyor.

Götürü gideri yöntemini seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemez.

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak da düşebilirler” dedi."Hazır Beyan Sistemi ile verilebilir"Kira geliri bulunan mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden de verebileceklerini ifade eden Özelmacıklı, “Hazır beyan sistemi, mükelleflerin beyannamelerinin Gelir İdaresi Bakanlığı tarafından hazırlandığı ve internet ortamında kişilerin onayına sunulan sistem altyapısıdır.

Sistemde eksik ya da hatalı olan bilgiler düzeltilebilir ve düzeltilmiş şekliyle onaya gönderilebilir.

Vergi dairesine gitmeden kolay, hızlı ve güvenli şekilde beyanname verebilir” şeklinde konuştu."Deprem yaşanan illerimizdeki durum"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki beyannameler hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışındaki mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannameler 15.08.2023 tarihine kadar verilebilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergiler ise 31.08.2023 tarihine kadar ödenebilecek” dedi.