Çalışan çocuk sayımız 720 bin

TÜİK'in açıklamalarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'ini çocuk nüfus oluşturdu. Çocuk İşgücü Araştırması, 2019 sonuçlarına göre ise 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 720 bin kişi oldu. Bu oranın yüzde 79,7'si 15-17 yaş grubundakiler.
Çalışan çocuk sayımız 720 bin

Çalışan çocuk sayısı, hanfi yaş ve cinsiyette oldukları ve daha çok hangi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2019 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken bunun 22 milyon 876 bin 798'ini çocuklar oluşturdu.


ÇOCUK NÜFUSU ORANI GİDEREK AZALIYOR

Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2019 yılında yüzde 27,5 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 27, 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19  olacağı öngörüldü.

AB'DE ÇOCUK SAYISININ NÜFUSA ORANI DAHA AZ

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde 2019 yılında çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde; AB-28 üye ülkelerinin çocuk nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı yüzde 18,6 oldu. AB-28 üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla; yüzde 24,5 ile İrlanda, yüzde 21,7 ile Fransa, yüzde 21,1 ile Birleşik Krallık ve İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla; yüzde 16  ile İtalya, yüzde 16,2 ile Malta ve yüzde 16,4 ile Almanya oldu.


EKONOMİK FAALİYETTE ÇALIŞAN ÇOCUK SAYISI 5-17 YAŞ GRUBUNDA 720 BİN KİŞİ OLDU

Çocuk İşgücü Araştırması, 2019 sonuçlarına göre; 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 720 bin kişi olup çalışan çocuklar arasında 5 yaşında çocuk gözlenmedi. Ekonomik faaliyette çalışan 5-17 yaş grubundaki çocukların aynı yaş grubundaki çocuklar içinde payını gösteren istihdam oranı ise yüzde 4,4 oldu.

ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN YÜZDE 79,7'Sİ 15-17 YAŞ GRUBUNDAKİLER

Çalışan çocukların yüzde 79,7'sini 15-17 yaş grubundakiler oluştururken yüzde 15,9'unu 12-14 yaş grubundakiler, yüzde 4,4'ünü ise 5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Çalışan çocukların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, çalışan çocukların yüzde 70,6'sını erkek çocukların, yüzde 29,4'ünü ise kız çocukların oluşturduğu görüldü.

ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN YÜZDE 65,7'Sİ AYNI ZAMANDA EĞİTİME DEVAM ETTİ

Çalışan çocukların yüzde 65,7'si eğitime devam ederken bu oran erkek çocuklarda yüzde 65,6, kız çocuklarda yüzde 66 oldu. Çalışan çocuklar yaş gruplarına göre incelendiğinde; 5-14 yaş grubundaki çalışan çocukların yüzde 71,9'u, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 64,1'i aynı zamanda eğitime devam ettiği görüldü.

ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN YÜZDE 45,5'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Çalışan çocukların yüzde 30,8'i tarım, yüzde 23,7'si sanayi, yüzde 45,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Yaş grubuna göre incelendiğinde; 5-14 yaş grubunda çalışan çocukların yüzde 64,1'inin tarım sektöründe, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 51’inin hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.