Aksa Akrilik ilk Entegre Raporu’nu yayımladı

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan ilk Entegre Raporu’nu yayımladı
Aksa Akrilik ilk Entegre Raporu’nu yayımladı

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan ilk Entegre Raporu’nu yayımladı.


Raporda tüm paydaşlar için uzun vadeli ortak değer oluşturan iş modeline ve yeni hedeflere yer verildi.Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak, sürdürülebilirlik alanında dünyanın en büyük inisiyatifi Global Compact üyelerinden Aksa Akrilik’in ilk Entegre Raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Sosyal, çevresel ve ekonomik alanda geleceğe değer kazandırmayı hedefleyen şirket, Entegre Rapor yayımlayan sayılı şirketler arasında yer aldı.Rapor; risk yönetimi, hedefler, paydaşlarla kurulan diyalog ve ortak değerler ile çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansını içeriyor.

Global Compact standartları göz önünde bulundurularak hazırlanan raporda, şirketin BM tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik katkıları ve ‘Entegre Yönetim Yaklaşımına’ da yer verildi.Küresel standartlarda değerlendirildiVerilen bilgiye göre şirketin 1 Ocak ve 31 Aralık 2019 arasındaki 12 aylık faaliyet dönemini kapsayan rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (IIRC) ‘Temel’ ölçüt seçeneğine uyumlu olarak hazırlandı.


IIRC tarafından önerilen altı farklı sermaye ögesi çerçevesi kapsamındaki raporda, şirketin sürdürülebilirlik performansı, etik ilkeleri, yatırımları ve Ar-Ge çalışmaları hakkında entegre düşünce anlayışıyla şeffaf analizler yapılıyor.Raporda görüşlerine yer verilen Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, paydaşlar için oluşturulan ortak uzun vadeli değerin altını çizdi.

Taş, şunları söyledi: “Yönetim stratejimiz doğrultusunda, entegre düşünce modelini içselleştiriyoruz.

Böylece organizasyonumuzun bütünsel düşünebilen, uzun vadede kalıcı değer oluşturacak hale gelmesini sağlıyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri odağında sorumlu tüketim anlayışını teşvik ediyoruz.

Bu sayede hem ülkemiz için üretiyor, hem de tüm paydaşlarımız için ortak katma değer sağlıyoruz”.