Hava Durumu
°C
108.097,270
0 %
6,703
-0.0343 %
7,511
0.1279 %
372,308
0.0481 %
Firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri arttı

Firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri arttı

TCMB, 2019 yılı Aralık ayına ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosunu yayınladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Aralık 2019 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Kasım 2019'da varlıklar 308 milyon dolar , yükümlülükler 117 milyon dolar arttı.

NET DÖVİZ POZİSYONU AÇIĞI AZALDI

Yine aynı tabloda Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 175 bin 128 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Kasım 2019 dönemine göre 191 milyon dolar azaldı.

Aralık 2019 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat 268 milyon dolar azalırken, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 283 milyon dolar ve 274 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 308 dolar yükselmiş oldu.

YÜKÜMLÜLÜK DAĞILIMI

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtdışından sağlanan nakdi krediler 2 bin 433 milyon dolar azalırken, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 732 milyon dolar ve 1.818 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 117 milyon dolara yükseldi.

Aralık 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 103 bin 994 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 94 bin 241 milyon dolar olarak gerçekleşti.

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 9 bin 753 milyon dolar gerçekleşerek Kasım 2019 dönemine göre 189 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde.