Hava Durumu
°C
122.141,750
0 %
5,948
0.0807 %
6,561
0.1083 %
302,221
0.6199 %
Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün borç stoku 47 milyar dolar

Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün borç stoku 47 milyar dolar

TBB, bir açıklama yaparak, elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar dolar civarında olduğunu belirtti. TBB, ayrıca yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyünün 12-13 milyar dolar düzeyinde olduğunu aktardı.

Doğalgaz santrali kredileri ile ilgili açıklama geldi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son dönemde kamuoyunda doğal gaz santralleri hakkında yer alan tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde yapılmasını teminen açıklamada bulundu.

BORCUN 10 MİLYAR DOLARININ YAPILANDIRILMASI BEKLENİYOR

Açıklanan tutarın yaklaşık 10 milyar doları 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanmasının beklendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır. Bu kredilerinin tamamının 3’nücü gruba alınması halinde dahi sektörün takipteki alacaklar rasyosuna etkisi yüzde 0,22 seviyesinde kalacaktır. Diğer bir değişle, bu kredilere ilişkin en muhafazakâr şekilde hareket edilse bile etkisi oldukça sınırlı, makul ve yönetilebilir düzeydedir."