Hava Durumu
°C
105.520,470
0.1525 %
6,820
0.1262 %
7,566
0.2477 %
379,237
0.7462 %
Devlet destekli ticari alacak sigortasında düzenlemeye gidildi

Devlet destekli ticari alacak sigortasında düzenlemeye gidildi

Artık, tüm KOBİ'ler ticari alacak sigortası kapsamına alınırken, belirlenen şartları sağlayan mikro ve küçük büyüklükteki işletmelerin yanı sıra orta büyüklükteki işletmelere de alacak sigortasından yararlanabilecek.

Devlet destekli alacak sigortası sistemi bir süre önce ticari kuruluşların hayatına girerek önemli bir garanti görevi üstlenmişti.

TİCARİ ALACAK SİGORTASININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamanın kapsamı genişletildi.

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER DE FAYDALANACAK

Buna göre, tüm KOBİ'ler ticari alacak sigortası kapsamına alınırken, belirlenen şartları sağlayan mikro ve küçük büyüklükteki işletmelerin yanı sıra orta büyüklükteki işletmelere de alacak sigortası olanağı tanınacak.

FAYDALANMANIN ŞARTLARI VAR

Bu çerçevede söz konusu işletmelerin, bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatının 125 milyon liradan az olması gerekecek. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak.

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda buna ilişkin sorgulama ücreti alınmayacak.

CİRO TUTARI ARTIRILDI

Prim hesabında esas alınacak alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği ciro tutarı da 25 milyon liradan 125 milyon liraya çıkarıldı.

VADE ÇEŞİTLENDİRİLDİ

Cironun vade gününe göre belirli bir yüzdesi alınarak tespit edilen net prim ve teminat tutarları 120, 180 ve 360 güne kadar vadeli satışların yanı sıra 240 güne kadar vadeli olanlar için de hesaplanabilecek.

TEMİNAT LİMİTİ 750 BİN LİRA

Alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Azami teminat limiti, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği teminat limiti ve risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecek. Bu hüküm, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.

1 NİSAN’DAN İTİBAREN

Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı 40 milyon lira ve daha az olan orta büyüklükteki işletmelere bugün, bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı 40 milyon 1-125 milyon lira arasında olan orta büyüklükteki işletmelere ise 1 Nisan'dan itibaren alacak sigortası sunulacak.