Hava Durumu
°C
113.749,750
-1.2342 %
6,170
0.2779 %
6,749
0.7644 %
326,507
0.7771 %
Binek otomobil kiralanması giderlerine sınır getirildi

Binek otomobil kiralanması giderlerine sınır getirildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nde kiralanan otomobillerle ilgili hükümler de var.

Bazı özel şirket sahiplerinin iş yerinde kullandığı ve kiralama bedelini vergiden muaf gösterdiği araçları aslında kendi aracı olarak kullandığı tespit edildiği için bu konuda yeni uygulamalar gerek duyuldu. Artık iş yerinde kullanılan araçların kiralanmasına ve amortismana bazı sınırlar getirilerek bu konuda gerçekçi bir yaklaşım sergilenmeye çalışıldı. Komisyondan geçen tasarı Meclis'te onaylandığında da yürürlüğe girecek.

AYLIK KİRA GİDERİNE 5 BİN 500 LİRA SINIRI GETİRİLDİ

Teklifle, binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla yüzde 70'i ve kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5 bin 500 liraya kadarlık kısmıyla binek otomobillerin iktisabında ödenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) toplamının en fazla 115 bin liraya kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.

BİNEK OTOMOBİLLERİN KİRALANMASI

Teklife göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5 bin 500 liraya kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin ÖTV ve Katma KDV toplamının en fazla 115 bin liraya kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135 bin lirayı, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250 bin lirayı aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, gider yazılabilecek.

Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacak. Kabul edilen maddelere göre, ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespitinde, binek otomobillere ilişkin gider kısıtlamaları getirilecek.

Otomotiv ihracatı ilk 9 ayda gaz kesti

GİDER OLARAK YAZILABİLECEK RAKAMLAR

ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135 bin lirayı aşan otomobiller için ayrılan amortismanın en fazla bu tutara isabet eden kısmı gider yazılabilecek.

Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde de amortismana tabi tutarı 250 bin lirayı aşan binek otomobilin en fazla bu tutara isabet eden kısmı gider olarak baz alınabilecek. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacak.