Hava Durumu
°C
114.212,730
-0.8322 %
6,163
0.1657 %
6,740
0.639 %
326,582
0.8003 %
Zaman içinde ticaret sorunları ile beraber gelişti

Zaman içinde ticaret sorunları ile beraber gelişti

Osmanlı Dönemi'nde, tüm dünyayı etkileyen olanaksızlıkların getirdiği şartlarda esnaf ve sanatkarların yaşadığı sıkıntılar bugün modern ve olanakları geniş ortamda farklı şekillerde sürmeye devam ediyor.

Günümüze kalan fütüvvetnameler ve fotoğrafları ele aldığımızda geçmişi gözümüzde canlandırabiliyoruz.

O dönemlerde bir takım meslek sahipleri dükkanlarını açıp çalışırken, bazıları da seyyar olarak yollara düşüyorlardı. Giysilerden, tabelalara ve oturulan sedirlerden ayaklardaki çarıklara kadar her şey günümüzdekiyle mukayese götürmeyecek eksiklikteydi.

OLANAKSIZLIKLAR EL İŞÇİLİĞİNİ GELİŞTİRDİ

Eski dönemlerde bir iş sahibi olunsa bile durum bu kadar zorken, hammadde yokken, makineler ve sanayi gelişmemişken, yol gösteren eğitim kurumları kurulmamışken ne kadar gelişilebilirdi.

İşte bu şartlarda insanlar zorlukların altından kalkabilmek için el becerilerine ağırlık verdiler. Çıkışı, disiplinli çalışmada gördüler.

ZAMAN GEÇTİKÇE ZORLUKLAR AZALACAĞINA ARTTI

Onların zorlukları bu saydığımız eksiklikler yerine gelse bile farklı biçimde sürdü. Bu kez de kalitesiz üretim, haksız rekabet devreye girdi. Zaman ilerledikçe yeni tehditler ortaya çıktı. Bu kez insanlar, donanımlarına eğitimin yanına yabancı dil bilmek ve öz sermayeyi artırmak gibi unsurlar eklediler.

EKONOMİ DÖNEMİNE GÖRE ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Sorun her çağda kendine göre boşluklar açıyor ve o boşluklar kendi ihtiyacına göre doluyor. Ticaret de diğer dünya olguları gibi hiç durmadan kendi çözümlerini içinde arayan ve deneyimler ışığında geliştirilen bir kavram olmaya devam ediyor.