Hava Durumu
°C
117.741,100
-0.5553 %
6,856
-0.1194 %
7,823
-0.0357 %
399,224
-0.0443 %
Yabancı film yapımları desteklenecek

Yabancı film yapımları desteklenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, sinema sektörüne sanatçısından salonuna varana kadar uzanan destekler geliyor. Yabancı film ve dizilere verilecek destekler ülke tanıtımı için ve sektörün kendisini geliştirmesi adına planlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan "Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" uyarınca, "Yabancı Film Yapım Desteği" uygulamaya konulacak.

Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli yapımcıya, bir kısmı ya da tamamı Türkiye'de çekilecek yabancı uzun metrajlı kurgu, belgesel ve dizi filmler için çekim başlangıcından gösterime sunulmasına kadar geçen aşamaların desteklenmesi amacıyla "Yabancı Film Yapım Desteği" verilecek.

AMAÇ ÜLKE FİLM ÜRETİM MERKEZİ OLSUN

Yönetmelikle, bu artışın ve Türk sinemasındaki değişim, gelişim ve büyümenin sürdürülebilir hale getirilebilmesi, sektörün uluslararası rekabet gücünün artırılması ve ülkenin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

"ÜLKE İÇİNDE HARCANACAK TUTARIN YÜZDE 30’U VERİLECEK"

Yönetmelikle bir kısmı ya da tamamı Türkiye'de çekilecek yabancı uzun metrajlı kurgu film, belgesel film ve dizi filmler için çekim başlangıcından gösteriminin yapılabilir hale getirilmesine kadar geçen aşamalarının desteklenmesi amacıyla ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın yüzde 30'unu aşmamak üzere, yerli ortak yapımcıya ya da hizmet sağlayan yerli yapımcıya destek verilecek.

ORTAK YAPIMLAR DESTEKLENECEK

Yönetmelikle farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getiren, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim, potansiyel pazarlar oluşturulma ve tanıtım faaliyetlerinin gelişmesi gibi sebeplerle sinema sektöründe oldukça önemli hale gelen ortak yapımlar Bakanlık tarafından desteklenecek.

DİZİ FİLMLER İLK DEFA DESTEKLENECEK

Bu arada, yönetmelikle milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki dizi filmler de desteklenecek.

"ETKİNLİK VE PROJE, SİNEMA SANATÇISI VE SİNEMA DONANIM DESTEĞİ"

Bakanlıkça verilecek destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin yüzde 50'sini aşmayacak. Destek alan, başvuru belgeleri ile taahhüt edilen proje geliştirme sürecine ilişkin gerçekleşme raporu ile güncellenmiş senaryoyu veya yaklaşım metnini Bakanlığa teslim etmekle yükümlü olacak.

SİNEMA SANATÇISI DESTEĞİ İHTİYACI OLANLARA İLETİLECEK

Sinema sanatçısı desteği, sinema alanında faaliyet gösteren meslek örgütlerinden bu alanda çalıştığını belgeleyen ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına veya sinema sektörü çalışanlarına sağlık, bakım ve rehabilitasyon giderlerinin karşılanması için verilecek.

SALONLAR DA DESTEKTEN NASİBİNİ ALACAK

Sinema donanım desteği ise kamu kurum, kuruluş ve kamu tüzel kişilerine, yapımı tamamlanmış en az 100 koltuk kapasiteli sinema salonlarında düzenli gösterim yapılması kaydıyla sinema projektörü, ses sistemi, sinema perdesi ve Genel Müdürlükçe uygun görülen diğer ekipmanların temini için destek almaya hak kazananlara aktarılacak.