Hava Durumu
°C
98.012,680
0.7076 %
5,847
-0.1997 %
6,515
-0.2862 %
279,773
0.0579 %
Trafiğe karşı bisikletli hayata finansal destek geliyor

Trafiğe karşı bisikletli hayata finansal destek geliyor

Kalkınma Planının içerdiği pek çok maddenin arasında; toplu taşımada tek kart kullanılması, bisikleti kullanmayı yaygınlaştırarak şehirleri trafik yükünden rahatlatmak, gıda enflasyonuna önlem almak, belediye gelirlerinde düzenleme, mal beyanına otomatik takip en sık dillendirilen kararlardan oldu.

Kalkınma planında ekonomik düzenlemelerin yanı sıra yine ekonomiye dayalı sosyal yaşamla ilgili de yenilikler sıralanıyor. Büyükşehirlerde otopark alanlarının yanı sıra köprü, tünel gibi darboğaz oluşan altyapıların ücretlerinin dinamik fiyatlandırılması, park-et-bin ve tercihli yollar gibi uygulamaların hayatı geçirilmesi de bu maddelerin arasında bulunuyor.

BİSİKLET KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMA

Şehir içinde trafiğe çözüm olarak bisikletli hayata finansal destek sağlanacak.

Çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve motorsuz ulaşım türleri özendirilecek. 

Tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak. 

Bisiklet kullanımını teşvik amacıyla yasal ve finansal destek mekanizmaları kurulacak.

Bisiklet yolu uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet yolları yapılacak.

TOPLU TAŞIMAYA TEK KART ÖDEME SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR

Kalkınma planına göre trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kent içi ulaşımda arz yönlü politikalardan ziyade talep yönlü politikaların uygulanmasıyla özel araç yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanımı özendirilecek. 

Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin tramvay sistemleri için asgari 7 bin yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10 bin yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15 bin yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacak.

GIDA ENFLASYONUNA ÖNLEM

Fiyatları etkileyen etmenler yakından izlenerek, fiyat istikrarını olumsuz etkileyecek ani gelişmeler karşısında, enflasyon hedefinden sapılmamasına yönelik para ve maliye politikası araçları koordineli, hızlı ve etkili bir şekilde devreye alınacak. 

Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik olarak lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemeler yapılacak ve tarımda bölge ve ürün bazında bir planlamanın kurumsal altyapısı hayata geçirilecek.

BELEDİYE GELİRLERİNE DÜZENLEME

Kalkınma planı yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılmasını öngörüyor.

Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecek.

MAL BEYANINA OTOMATİK TAKİP

Yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele edilmesi Kalkınma Planında ayrıntıları ile ele alınmış. 

Kamu görevlilerinin mal beyanlarının doğruluğu araştırılacak ve otomatik takip sistemi kurulacak. 

Yerelde imar değişikliği, kaynak tahsisi, önceliklerin belirlenmesi gibi süreçler internetten yayınlanacak. 

Amaca ulaşabilmek için kamu ihalelerinin süreç ve sonuçları internetten yayınlanacak.