Hava Durumu
°C
97.988,540
0.6828 %
5,831
-0.4625 %
6,497
-0.5525 %
279,023
-0.2102 %
Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'na girdi

Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'na girdi

On Birinci Kalkınma Planı'nda, kıdem tazminatı reformunun sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirilmesi hedefi yer aldı.

2019-2023 Kalkınma Planına göre, kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.

Reformda sosyal tarafların mutabakatı dikkate alınacak. Bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu, sistemde kalış süresi yeniden ele alınarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre edilecek.

Geçen yıl yüzde 47,4 olan istihdam oranının 2023'te yüzde 50,8'e çıkarılması ile yüzde 11 olan işsizlik oranının yüzde 9,9'a düşürülmesi hedeflenen planda, yüzde 33 düzeyindeki kayıt dışı istihdam oranının ise yüzde 28,5'e indirilmesi amaçlanıyor.

ÇİFTÇİLERE YÖNELİK ÖZEL PRİM ÖDEME DÖNEMLERİ BELİRLENECEK

Plana göre, sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetimler yoluyla sistem etkinleştirilecek.

İstihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak, teşvikler sade ve etkin yapıya kavuşturulacak.

Çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçileri gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemleri belirlenecek.

Tamamlayıcı emeklilik kurumlarının kapsamı genişletilecek.

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ YAPISI YENİDEN TASARLANACAK

İmalat sanayisinde çalışan iş gücünün dijital becerileri geliştirilecek. Dijital becerilerin öncelikli sektörlerin ihtiyaç duyduğu seviyeye yükseltilmesi için aktif iş gücü programları düzenlenecek.

Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek amacıyla eğitim-sektör iş birliği protokolleri yapılacak.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu iş gücü profili belirlenecek. Bu ihtiyaca dönük mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim, fen liseleri ve yükseköğretim kurumlarının öğretim programları güncellenecek.

"Turkuaz Kart"a ilave olarak nitelikli ve yüksek deneyimli yabancı iş gücünü teşvik edecek mekanizma oluşturulacak. 

ULUSLARARASI NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ AĞI OLUŞTURULACAK

Türkiye'deki beyin göçünün nedenleri analiz edilecek ve bu analizler çerçevesinde nitelikli iş gücünün ülkede kalmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacak.