Hava Durumu
°C
97.927,410
0.62 %
5,844
-0.2372 %
6,510
-0.3581 %
279,749
0.0493 %
Kalkınma Programı'na göre OSB'lerin alt yapısı iyileştirilecek

Kalkınma Programı'na göre OSB'lerin alt yapısı iyileştirilecek

11. kalkınma Planında OSB'lerin alt yapılarının iyileştirilmesi de dikkat çeken maddeler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 11 Kalkınma Planı'nın sunuş konuşmasında vurgu yaptığı konulardan birisi de Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) iyileştirmesi konusu oldu.

YATIRIM İÇİN ARAZİYE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Oktay "Plan döneminde sağlanacak ilave kaynaklarla toplam 64 OSB, 31 KSS, 18 endüstri bölgesi tamamlanarak yatırım için araziye erişim kolaylaştırılacak, mevcut OSB'lerin altyapıları iyileştirilerek daha nitelikli hizmetler sunması temin edilecektir." diye konuştu.

YATIRIM OFİSLERİ AKTİF ÇALIŞACAK

Oktay, uluslararası yatırımların daha fazla çekilebilmesi için proje bazlı teşvik sisteminde stratejik ürünlere, yüksek teknoloji ve ihracata yönelik yeni yatırımlara öncelik verileceğini, Yatırım Ofisinin tek durak ofis olarak yetkilendirilmesinin sağlanacağını, yatırım süreçlerine ilişkin izin, onay ve lisans süreçlerine yönelik sektörel yatırım yol haritaları hazırlanacağını, Yatırım Ofisi bünyesinde ilgili kurumların izin, onay süreçlerine ilişkin bilgi girişi yapacağı yatırım süreçlerini hızlandıran Merkezi Yatırım Bilgi Sistemi kurulacağını, yerli şirketlerin uluslararası yatırımcılar ile eşleştirilmesi sağlanarak iş birlikleri geliştirileceğini, teknoloji transferine dayalı yatırımların ilave olarak destekleneceğini açıkladı.