Topraksız çiftçiye hazine arazisi tahsisi

Hazineye ait tarım arazileri, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere, 10 yıl süreyle ve kiralama yoluyla tahsis edilecek.
Topraksız çiftçiye hazine arazisi tahsisi

Hazineye ait tarım arazileri, 10 yıl süreyle topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere tahsis edileceği duyuruldu.


ARAZİLER, BAŞVURANIN İKAMET ETTİKLERİ BÖLGEDE SAĞLANACAK

Çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla, nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan hazineye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilecek.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN MİLLİ EMLAK TEBLİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazine taşınmazlarının topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanmasına ilişkin Milli Emlak Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayınladı.

KİRA BEDELİ, TAŞINMAZIN RAYİÇ BEDELİNİN YÜZDE 1,5'İ OLACAK

Buna göre, çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan hazineye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilecek. Tarım arazilerinin ilk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1,5'u olarak belirlendi.


SÖZLEŞME TARİHİ EKİP VE HASAT DÖNEMİNE GÖRE AYARLANACAK

Sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri, mümkün olduğu hallerde ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilecek. Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, kontrol ekibinin uygunluk raporu üzerine yeniden bedel belirlenmek suretiyle İdarece 10 yıl daha uzatılabilecek.

60 DÖNÜMDEN AZ ARAZİSİ OLANA EN FAZLA 60 DÖNÜME KADAR TOPRAK KİRALIK

Tebliğ ile topraksız veya yeterli toprağı olmayan (60 dönümden az) çiftçilere 60 dönüme kadar hazine taşınmazı kiralanacak.

Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmek üzere ilan edilen taşınmazlara yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması durumunda, söz konusu taşınmazlar topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilerin dışında kalan gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilecek.

3 YILDIR ORADA OTURUYOR OLMAK ŞARTI VAR

Kiracılarda köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olma ve o köyde/mahallede ikamet etme, köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az 3 yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet etme şartı aranacak. Ayrıca köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde/mahallede ikamet etmeyen topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere de kiraya verilecek.

KİRACILAR PUANLAMA İLE BELİRLENECEK

Tarım arazilerinin kime kiraya verileceği nüfus kaydı, ikamet durumu, arazi varlığı, medeni durumu ve aile nüfusu kriterleri esas alınarak yapılacak puanlama sonucunda yüksek puan alanlar arasından kura çekilmesiyle belirlenecek.