Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azalmaya gitti

Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin "Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri"ni yayınladı.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azalmaya gitti

Temmuz 2020 tarihli Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni yayınlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),  "Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 16.8 milyar dolar azalarak 162.2 milyar dolar, ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcunun ise 199 milyon dolar azalarak 8,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir." açıklamasını yaptı.


BORÇLUYA GÖRE DAĞILIMI

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,5 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 600 milyon dolar azalışla 20.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

BANKACILIK DIŞI FİNANAS KURULUŞLARININ KREDİ BORCU

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.7 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 1.1 milyar dolar azalarak 2,5 milyar dolar seviyesinde oldu.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9.3 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 684 milyon dolar azalarak 6.9 milyar dolar seviyesine geldi.


KISA VADELİ BORÇ OLARAK

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 589 milyon dolar artışla 6.2 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 370 milyon dolar azalışla 1.2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

ALACAKLILARA GÖRE

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 14.8 milyar dolar azalarak 110.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 206 milyon dolar azalarak 8.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

EN ÇOK DOLAR BORÇLANILDI

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162.2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,8'inin dolar, yüzde 34'ünün euro, yüzde 2,5’inin Türk lirası ve yüzde 0,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,3’ünün dolar, yüzde 43,4’ünün euro, yüzde 15,1’inin Türk lirası ve yüzde 2,2’sinin diğer döviz cinslerinden olduğu görüldü.

SEKTÖR DAĞILIMINA GÖRE

Sektör dağılımı incelendiğinde, temmuz sonu itibarıyla, 162.2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 56,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,5’ini finansal kuruluşların, yüzde 16,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

TOPLAM KREDİ BORCU

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41.9 milyar dolar tutarında.

Fotoğraf: AA