Mükelleflere, vergi cezalarına indirim isteyebileceği hatırlatıldı

Mükelleflerin, adlarına uygulanan vergi ve kesilen cezalar için indirim talep etme, dava açma ve uzlaşma hakları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bastırılan bir broşürle anlatıldı.
Mükelleflere, vergi cezalarına indirim isteyebileceği hatırlatıldı

Mükellefler bazen vergi cezasına çaptırılır. Yapılanhatalı bir uygulamadan dolayı yaşanan bu olumsuz duruma uygulanan vergi ve cezalarda dava açma, uzlaşma ve cezada indirim hakları saklıdır.


KONU İLE İLGİLİ BROŞÜR YAYINLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların yargı yoluna gitmeden kısa yoldan çözümlenmesine ilişkin uygulamalara yönelik bir broşür hazırladı.

MÜKELLEFLERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER

Vergi cezalarında indirim uygulamasına ilişkin broşürde, son mevzuat değişiklikleri doğrultusunda mükelleflere yönelik çözümler yer aldı.

TALEP, TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE YAPILMALI

Buna göre, mükellefler, adlarına uygulanan vergi ve cezalar için düzenlenen ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep edebiliyor.


VERGİ ZİYAI CEZASINDA BELLİ ORANLARDA İNDİRİM YAPILIYOR

Bu kapsamda mükelleflere, kesilmiş vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile uzlaşılması halinde vergi ziyaı cezasında belli oranlarda indirim yapılarak, kalan tutarın ödenmesine imkan sağlanıyor. İndirim, bir vergi aslına bağlı olmadan kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanabiliyor.

Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabiliyor.

DAVA KONUSU YAPILMAMASI ŞARTI VAR

Cezalarda indirim uygulamasından yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçeyle başvurularak vergi ve cezaların vadesinde veya teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekiyor.

Uzlaşma olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergi veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezasının yüzde 75'inin belirlenen sürede ödenmesi önem taşıyor. Ayrıca, ihbarnamenin dava konusu yapılmamış olması şartı aranıyor.

Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla davadan vazgeçilmesi halinde de cezada indirim talep edilebiliyor.