GSYM, 2019 yılında 52 bin 316 lira oldu

Geçen yıla ait Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, yüzde 0,9 arttı.
GSYM, 2019 yılında 52 bin 316 lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,9 yükseldi.


Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,0 artarak 4 trilyon 320 milyar 191 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2019 yılında yüzde 18,3 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 12,4 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 8,6 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR YÜZDE 18,4 İLE EN ÇOK BÜYÜYEN SEKTÖR OLDU

2019 yılında R- Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor yüzde 18,4, D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 12,2 ve K-Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,9 ile en çok büyüyen sektörler oldu. F-İnşaat yüzde 8,6, C-İmalat sanayi yüzde 2,3, N- İdari ve destek hizmetleri faaliyetleri yüzde 2,2 ile en çok küçülen sektörler oldu.

Sektörel büyüme oranları, zincirlenmiş hacim endeks değişim oranları, 2019

KİŞİ BAŞINA GSYH 2019 YILINDA 52 BİN 316 LİRA OLDU

Kişi başına GSYH, 2019 yılında cari fiyatlarla 52 bin 316 lira, ABD doları cinsinden ise 9 bin 213 dolar oldu.

Üretim Yöntemine göre GSYH hesabında sektörlerin payları, cari fiyatlarla, 2018, 2019


HANE HALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI ARTTI

Yerleşik hane halkı nihai tüketim harcamaları 2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 1,5 arttı. Yerleşik hane halkı tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı yüzde 56,5 oldu. Hane halkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları yüzde 21,8 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 15,9 ile ulaştırma ve yüzde 14,5 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2019 yılında yüzde 15,5 olurken sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 25,9 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4,4 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 12,4 azaldı.

Mal ve hizmet ithalatı 2019 yılında zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 5,3 gerilerken ihracatı ise yüzde 4,9 arttı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı yüzde 32,7, ithalatın payı ise yüzde 29,9 oldu.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 20 YÜKSELDİ 

Gelir yöntemiyle GSYH hesaplamalarına göre, iş gücü ödemeleri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20, net işletme artığı/karma gelir yüzde 13,2 arttı.

İş gücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2018 yılında yüzde 33,5 iken geçen yıl bu oran yüzde 34,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2018 yılında yüzde 49,5 iken geçen yıl yüzde 47,5 olarak hesaplandı.

Öte yandan, 2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerindeki revizyonlar nedeniyle ulusal hesaplar sisteminde revizyon yapıldı.