Girişimlerin doğum oranı yüzde 13,4 iken, yüzde 13'e düştü

TÜİK, 2017-2019 yılları arısındaki “Girişimcilik ve İş Demografisi” bilgilerini yayınladı.
Girişimlerin doğum oranı yüzde 13,4 iken, yüzde 13'e düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre girişimlerin 2018 yılındaki doğum oranı yüzde 13,4 iken 2019 yılında yüzde 13'e düştü. 2019 yılında doğan girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.


Girişimlerde en yüksek doğum oranı 2019 yılında yüzde 36,6 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 13,4 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve yüzde 11,3 ile imalat sektörleri takip etti.

GİRİŞİMLERİN 2017 YILINDA ÖLÜM ORANI YÜZDE 12,2

Girişimlerin 2016 yılındaki ölüm oranı yüzde 11,2 iken 2017 yılında 12,2'ye yükseldi. 2017 yılında ölen girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

Girişimlerde en yüksek ölüm oranı 2017 yılında yüzde 36,5 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 13,1 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile yüzde 12,3 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti.


GİRİŞİMLERDEN 2018 YILINDA DOĞANLARIN YÜZDE 81,3'Ü 2019 YILINDA HAYATTA KALDI

Girişimlerin 2017 yılında bir yıllık hayatta kalma oranı yüzde 80,2, iki yıllık hayatta kalma oranı yüzde 64,1 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAMA GÖRE HIZLI BÜYÜYEN GİRİŞİMLER ORANI 2019 YILINDA YÜZDE 12,7, HIZLI BÜYÜYEN GENÇ GİRİŞİMLER (CEYLAN) ORANI YÜZDE 2,1

3 yıllık periyotta yıllık olarak ortalama yüzde 10 büyüyen girişimler anlamına gelen hızlı büyüyen girişimler istihdam ya da ciro değerleri baz alınarak hesaplanabilir. Ceylan girişimler ise hızlı büyüyen girişimler içerisinde en fazla 5 yaşında olan girişimler.

CİROYA GÖRE HIZLI BÜYÜYEN GİRİŞİMLER ORANI 2019 YILINDA YÜZDE 18,3, CEYLAN GİRİŞİMLER ORANI İSE YÜZDE 2,7

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 yılında yüzde 28,7'si imalat, yüzde 20,7'si toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 11,7'si ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 yılında yüzde 30,2'si imalat, yüzde 22,1'si toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 12,4'ü ise inşaat sektöründe gerçekleşti.

İstihdama göre ceylan girişimlerin 2019 yılında yüzde 25,8'i imalat, yüzde 14,8'i toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 14,6'sı ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Ciroya göre ceylan girişimlerin 2019 yılında yüzde 25,2'si imalat, yüzde 19,2'si inşaat, yüzde 14,8'i toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterdi.

İSTİHDAMA GÖRE HIZLI BÜYÜYEN GİRİŞİMLERİN 2019 YILINDA İHRACAT PAYI YÜZDE 17,3, İTHALAT PAYI İSE YÜZDE 15,3

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 yılında istihdam payı yüzde 15,6, ciro payı ise yüzde 15,2 oldu.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 yılında ihracat payı yüzde 29,9, ithalat payı yüzde 26,3, istihdam payı yüzde 18,7, ciro payı ise yüzde 27,6.

İMALAT SANAYİNDE 2019 YILINDA DOĞAN GİRİŞİMLERİN YÜZDE 63,7'Sİ DÜŞÜK TEKNOLOJİ DÜZEYİNE SAHİP GİRİŞİMLER OLDU

İmalat sanayinde 2019 yılında doğan girişimlerin yüzde 25,8'i orta düşük, yüzde 9,7'si orta yüksek, yüzde 0,8'i ise yüksek teknoloji düzeyine sahip girişimler oldu.

KURULUŞ YILI 2016 VE SONRASI OLAN GİRİŞİMLERİN 2019 YILINDAKİ CİRO PAYI YÜZDE 12,3

Girişimlerden 1996-2000 yılları arasında kurulanları yüzde 17,4'lük ciro payına sahip oldu. Bu girişimleri, 1990 ve öncesi kurulan girişimler yüzde 16,4 ile takip etti.

KURULUŞ YILI 2016 VE SONRASI OLAN GİRİŞİMLERİN 2019 YILINDAKİ İSTİHDAM PAYI YÜZDE 17,1 OLDU

En yüksek istihdam payına ise 17,6 ile 2011-2015 yılları arasında kurulan girişimler sahip olurken, 1996-2000 yılları arasında kurulan girişimler için yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.

KURULUŞ YILI 2016 VE SONRASI OLAN GİRİŞİMLERİN 2019 YILINDAKİ İHRACAT PAYI YÜZDE 7,4

İhracat paylarına göre 1990 ve öncesinde kurulan girişimler yüzde 21,6 ile en yüksek orana sahip olurken, bu girişimleri 1996-2000 yılları arasında kurulan girişimler yüzde 19,5 ve 1991-1995 yılları arasında kurulan girişimler yüzde 16,9 ile takip etti.

KURULUŞ YILI 2016 VE SONRASI OLAN GİRİŞİMLERİN 2019 YILINDAKİ İTHALAT PAYI YÜZDE 4,2

İthalat paylarına göre 1990 ve öncesinde kurulan girişimler yüzde 35,3 ile en yüksek orana sahip oldu. 1996-2000 yılları arasında kurulan girişimler için bu oran yüzde 17,4 ve 1991-1995 yılları arasında kurulan girişimler için yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.