Bankacılık sektörünün aktifleri yükseldi

Temmuz sonu itibarıyla bankacılık sektörünün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 377 milyar 534 milyon lira, menkul değerler 961 milyar 50 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörünün aktifleri yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2019 sonuna göre verilerde artış gözlendi. Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü temmuz sonu itibarıyla 2019 sonuna kıyasla yüzde 25,1 artışla 5 trilyon 618 milyar 836 milyon lira oldu.


RAPOR, TEMMUZ SONU BAZ ALINARAK YAYINLANDI

BDDK tarafından yayınlanan, temmuz ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu son durumu gözler önüne serdi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 1 TRİLYON 128 MİLYAR 19 MİLYON LİRA ARTTI

Bu rapora göre, temmuzda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 618 milyar 836 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 128 milyar 19 milyon lira artış kaydetti.

SEKTÖRÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDE 25,1, KREDİLER TOPLAMI YÜZDE 27,2 VE MENKUL DEĞERLER TOPLAMI İSE YÜZDE 45,4 YÜKSELDİ

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 377 milyar 534 milyon lira, menkul değerler 961 milyar 50 milyon lira oldu. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 25,1, krediler toplamı yüzde 27,2 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 45,4 yükselişe geçti.


Temmuzda kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,25 olarak kayıtlara geçti.

SEKTÖRÜN NET KÂRI 38 MİLYAR 981 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat temmuzda 2019 sonuna göre yüzde 25 artışla 3 trilyon 209 milyar 480 milyon liraya yükseldi.

ÖZKAYNAKLARDA ARTIŞ YAŞANDI

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 14,8 artışla 564 milyar 827 milyon liraya çıktı. Sektörün dönem net kârı 38 milyar 981 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,21 seviyesinde gerçekleşti.