Bakan Pekcan, Akdeniz ülkelerinin ticari iş birlikteliğinin artmasını istedi

Küresel pandemi nedeni ile İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl sanal ortamda ve yine uluslararası olarak düzenleniyor. Ticaret Bakanı Pekcan, online katıldığı bir toplantıda Akdeniz ülkelerinin arasındaki iş birliğini artırmaktan ve limanların potansiyelini yükseltmekten söz etti.
Bakan Pekcan, Akdeniz ülkelerinin ticari iş birlikteliğinin artmasını istedi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Enternasyonal Fuarı ve İzmir İş Günleri kapsamında düzenlenen "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" forumuna video konferans yöntemiyle katıldı.


“AKDENİZ'DE TİCARETİN LOJİSTİĞİNİ VE PANDEMİ KOŞULLARINDA TİCARETİN GELİŞİMİNİ ELE ALACAĞIZ”

Pekcan, "Bu yıl 'Akdenizlilik' vurgusu ile yola çıktığımız İzmir İş Günleri etkinliği çerçevesinde, özellikle Akdeniz'de ticaretin lojistiğini ve pandemi koşullarında ticaretin gelişimini ele almayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

“AKDENİZ HAVZASI DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 11’LİK KISMINI OLUŞTURUYOR”

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 11’lik kısmını barındıran Akdeniz havzasının 20,4 trilyon dolarlık toplam hasılasıyla dünya ekonomisinin yüzde 23'ünü, dünya ticaretinin ise yüzde 35'ini oluşturduğuna dikkati çeken Pekcan, Akdeniz bölgesinin farklı büyüklüklerde 87 limana ev sahipliği yaptığını bildirdi.

“AKDENİZ LİMANLARI DÜNYANIN EN İŞLEK LİMANLARI ARASINDA YER ALMIYOR”

Pekcan, dünyadaki en işlek limanlar sıralamasına bakıldığında ise Akdeniz limanlarının ilk 20 işlek liman arasında yer almadığı bilgisini vererek, şu değerlendirmede bulundu:


"Sadece Avrupa'nın en işlek limanlarını incelersek en çok konteyner elleçlemesi gerçekleştirilen ilk 20 limanın yarısını Akdeniz limanları oluşturmaktadır. Türkiye’de bulunan Ambarlı, Mersin ve İzmit Limanları Avrupa’nın en çok konteyner elleçlemesi gerçekleştirilen limanları sıralamasında yer almaktadır. Akdeniz limanlarının stratejik konumları, kargo miktarları ve lojistik kapasiteleri ile Avrupa ve dünya ticaretine, ayrıca küresel tedarik zincirlerine önemli katkı sağlamaktadır. Öte yandan bu kapasitenin daha da geliştirilmesine yönelik büyük de bir potansiyel olduğu görülmektedir. Uluslararası ticari iş birlikleriyle ticaretin kolaylaştırılması yönünde atılacak adımlarla söz konusu lojistik kapasitenin çok daha ileri seviyelere gelmemesi için herhangi bir sebep yoktur. Akdeniz havzası, Türkiye için hem bu bölgede önemli ticaret partnerlerimizin olması hem de Akdeniz'in ülkemiz için uzak coğrafyalara çıkış kapısı niteliğinde bulunması nedeniyle büyük önem taşımaktadır."

“AKDENİZ'E KIYISI OLAN ÜLKELER İLE TİCARET HACMİ TOPLAM 82,9 MİLYAR DOLAR”

Türkiye'nin 2019 yılında Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler ile ticaret hacminin toplam 82.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğine işaret eden Pekcan, "Türkiye'nin bölgedeki limanları yük taşıma kapasiteleriyle değerlendirildiğinde, Mersin Limanı, Aliağa Limanı ve İzmir Limanı aktif limanlarımız olarak göze çarpmaktadır. 2019 yılında sadece bu 3 limanımızdan yaklaşık 2.3 milyon konteyner elleçlenmiştir. Öte yandan, Ambarlı, Kocaeli ve Tekirdağ gibi limanlarımız da ticaretimizin ağırlıklı yönü itibarıyla Akdeniz’in trafiğine önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

“AKDENİZ'DE EKONOMİK ENTEGRASYONUN ARTIRILMASI”

Lojistik kapasitenin ilerlemesi için karşılıklı ticaret hacimlerinin de yükselmesi gerektiğini vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

"Akdeniz havzasındaki ülkelerin, kapsamlı ekonomik entegrasyon modelleri ve tercihli ticaret anlaşmaları ağlarıyla ticari iş birliği olanaklarını çeşitlendirmeleri büyük önem arz etmektedir. Barselona Süreci olarak da adlandırılan, ülkemizin de taraf olduğu 'Avrupa-Akdeniz (Euro-Med) Ortaklığı' Akdeniz bölgesinde barış, istikrar ve refah alanı yaratılması hedeflerinin yanı sıra Serbest Ticaret Alanı oluşturulması çabasıyla önemli bir bölgesel ekonomik entegrasyon projesidir. Türkiye olarak 'Akdeniz İçin Birlik' adını almış olan Barselona Süreci'nin bugüne kadar sağladığı tüm ticari ve ekonomik olanakların daha da ilerletilmesi ve geliştirilmesi taraftarıyız. Bu doğrultuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü yapıcı katkı sunmaya hazırız. Türkiye 1996 yılından itibaren AB ile oluşturduğu Gümrük Birliği sayesinde AB üyesi Akdeniz ülkeleri ile Gümrük Birliği ilişkisi içinde olmakla birlikte, diğer Akdeniz ülkeleri ile de Serbest Ticaret Anlaşması akdetmiştir. Halen Serbest Ticaret Anlaşmamız olmayan ülkelerle de bu anlaşmaları en kısa zamanda tamamlamak ve Akdeniz'deki ticari entegrasyonun artırılmasına katkı sağlamak temennimiz. Akdeniz havzasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin daha da güçlendirilmesi tüm bölge ülkelerinin ortak yararına olacaktır."

"TAŞIMACILIĞIN KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILMALI"

Pekcan, pandemi döneminde Akdeniz bölgesi özelinde birçok limanın yolcu taşımacılığı için kısıtlamalara gittiğini ancak bölge limanlarının büyük bölümünün kargo operasyonları yapmaya devam ederek ticaretinin sürdürülebilirliğinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Türkiye'nin bu dönemde dış ticaret güzergah ve kanallarını çeşitlendirme çalışmalarını hızlandırdığına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, pandemi dönemi ve sonrası için öngörülemeyen şoklara daha hazırlıklı olmak adına tüm alternatif lojistik kanallarını kullanma çabasında olacaktır. Diğer taraftan, özellikle bu süreçte, karşılıklı olarak taşımacılığın kolaylaştırılması yönünde somut adımlar atmalıyız. Özellikle, liman ve sınır kapılarında elektronik ticaret ve veri transferi hizmetlerinin iyileştirilmesi, ayrıca kağıtsız işlemlerin yaygınlaştırılması konularına önem ve öncelik vermemiz gerektiğini değerlendiriyoruz. Pandeminin getirdiği süreçte, yenilikçi iş birliği adımlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var."