Ağustos merkezi yönetim bütçe dengesi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Ağustos Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu yayınladı.
Ağustos merkezi yönetim bütçe dengesi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı 2020 Ağustos Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na göre 2020 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 80.3 milyar lira, bütçe gelirleri 108.6 milyar lira ve bütçe fazlası 28.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 68.4 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 40.1 milyar lira oldu.


AĞUSTOS AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (Milyon TL)
Bütçe Giderleri                                                  80.345
Faiz Dışı Giderler                                              68.444
Bütçe Gelirleri                                                   108.566
Vergi Gelirleri                                                    98.456
Dengesi                                                            28.220
Faiz Dışı Denge                                                40.122

 

BÜTÇE AÇIĞININ GSYH’YE ORANININ YÜZDE 3’ÜN ALTINDA KALMASI, FAİZ DIŞI DENGENİN GSYH’YE ORANININ İSEBİNDE 3 OLMASI HEDEFLENİYOR

Bakanlık, yaptığı açıklamada vergi tahsilatında etkinliğin artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması konusunu öncelediklerine vurgu yaparak şunları aktardı:

: "2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 2020-2022 Yeni Ekonomi Programının (YEP) temel amacı; 2019-2021 YEP çerçevesinde fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesidir.

MALİ DİSİPLİNE KARARLILIKLA DEVAM EDİLECEK

2020 yılı merkezi yönetim bütçesi, 2020-2022 YEP’te belirlenen makro değişkenler ile programın temel hedef ve öncelikleri kapsamında hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Program döneminde mali disipline kararlılıkla devam edilecektir. Bu kapsamda kaynakların verimli kullanılması sağlanacak ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir. Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları ile vergi tahsilatında etkinliğin artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması hedeflenmektedir. Program döneminde bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 3’ün altında kalması, faiz dışı dengenin GSYH’ye oranının ise dönem sonunda binde 3 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir."


Fotoğraf: AA