Hava Durumu
°C
117.741,100
-0.5553 %
6,855
-0.1311 %
7,822
-0.046 %
399,354
-0.0117 %
Zordaki firmalara kurtarma hamlesi

Zordaki firmalara kurtarma hamlesi

Torba yasa teklifi kapsamında kabul edilen yeni kurtarma hamlesi ile kredilerin bir bölümü silinebilecek. Bu paket zordaki şirket ve bankaları rahatlatmayı amaçlıyor.

Ekonominin kötüye gitmesi sonucunda alınan tedbirlere en son kabul edilen kanun teklifi de eklendi.

Şirketler kredi borçlarını ödeyemediklerinden ticaretlerine devam edemez hale geliyordu. Bunu ortadan kaldırmak için önemli ve kapsamı geniş bir adım atıldı. Firmalara yapılandırma getirilerek ödeme kolaylığı sağlandığı gibi aynı zamanda batık kredilerin ödenmemesini de gündeme getirildi.

KAYITTAN DÜŞÜLECEK ALACAKLAR DEĞERSİZ ALACAK OLACAK

Şirketlerin kredi borçlarını ödeyememesi Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, şirket tarafından özel karşılık ayrıldıktan sonra tahsil imkanı kalmaması nedeniyle kayıttan düşülen alacaklar, değersiz alacak olarak tanınmasına karar verildi.

BORÇLARINI GÖRE ÖDEYEMEYECEKLER İÇİN

Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınmayacak.

KREDİLERDEN TAMAMEN VAZGEÇİLMESİ MÜMKÜN

Finansal yeniden yapılandırmalarda; kredilerin vadelerini uzatmak, kredileri yenilemek, ilave kredi vermek, anapara, faiz, temerrüt faizi, gecikme cezaları ve kar payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek, bunlardan kısmen veya tamamen vazgeçmek mümkün olacak.

ZİMMET SUÇU ORTADAN KALDIRILDI

Düzenleme uyarınca yapılacak teminat azaltma, anapara ve diğer alacaklardan vazgeçilerek kayıttan düşme yahut benzer işlemlerle kredilerin yeniden yapılandırılması Bankacılık Kanunu ile düzenlenen zimmet suçunu oluşturmayacak.