Hava Durumu
°C
110.021,830
0.4426 %
6,765
0.1851 %
7,631
-0.3486 %
366,799
-1.4336 %
Afet bölgesindeki faturalara 1 yıl erteleme geliyor

Afet bölgesindeki faturalara 1 yıl erteleme geliyor

Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenmesini de içine alan kanun teklifinin 8 maddesi dana geçti.

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 8 maddesi daha kabul edildi.

GEÇEN 8 MADDENİN KAPSAMI GENİŞ

Buna göre aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek. Ayrıca afet bölgelerinde elektrik, doğalgaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenebilecek; yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek, tabancalarının reklamı, tanıtımı yapılamayacak, -Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit yargılama usulü uygulanacak.

Deprem bölgesinde görev yapan personele tazminat

AFETLERDE ELEKTRİK, DOĞALGAZ TÜKETİM BEDELİ ERTELENMESİ

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, afet yaşanılan yerlerde elektrik, doğalgaz tüketim bedelleri, tahakkuk, tahsilatlarının süresi ve kapsamı belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile dağıtım, tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin gecikme zammı tutarını geçmemek üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

Finansman maliyeti kapsamına girecek maliyet unsurları da dahil olmak üzere bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

BİLDİRİMLER ELEKTRONİK ORTAMDAN

Kimlik Bildirme Kanunu'nda değişiklikle şehir, kasaba ve köy sınırları içinde bulunan ve kanunda belirtilen yerler dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar, buralarda barındırılanlar, öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar, bu yerlerde kalan öğrencilerin bildirimleri, sorumlu işleticilerce genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilecek.

Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan bildirimler, genel kolluk tarafından köy ve mahalle muhtarlarıyla paylaşılacak.