Hava Durumu
°C
85.309,580
-1.6847 %
6,050
0.3699 %
6,754
0.2954 %
247,916
0.1066 %
Kap Haberleri
21 Mayıs Salı ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Borsa İstanbul'un 21.05.2019 tarih ve BİAŞ-2-4238 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765149


BIST
21 Mayıs Salı ***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

21.05.2019 tarihinde şirketimizin
 elinde bulunan Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş.
 
 
 
payları ile ilgili olarak 1,33-1,41 fiyat aralığından 2.050.000 adet 
 
 
 
pay satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.
 
 
 
Bu işlemlerle birlikte şirketimizin
 
Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş.
 
sermayesindeki payı 21.
05.2019 tarihi itibariyle %45,10 kalmıştır..

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/05/2019 1.350.000 1.350.000 58.870.245 57.520.245 % 46,72 % 73,09 % 45,65 % 72,67
21/05/2019 150.000 150.000 57.520.245 57.370.245 % 45,65 % 72,67 % 45,53 % 72,49
21/05/2019 150.000 150.000 57.370.245 57.220.245 % 45,53 % 72,49 % 45,41 % 72,43
21/05/2019 150.000 150.000 57.220.245 57.070.245 % 45,41 % 72,43 % 45,29 % 72,37
21/05/2019 50.000 50.000 57.070.245 57.020.245 % 45,29 % 72,37 % 45,25 % 72,35
21/05/2019 50.000 50.000 57.020.245 56.970.245 % 45,25 % 72,35 % 45,21 % 72,33
21/05/2019 50.000 50.000 56.970.245 56.920.245 % 45,21 % 72,33 % 45,17 % 72,31
21/05/2019 50.000 50.000 56.920.245 56.870.245 % 45,17 % 72,31 % 45,13 % 72,29
21/05/2019 50.000 50.000 56.870.245 56.820.245 % 45,13 % 72,29 % 45,1 % 72,27
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765148


BIST
21 Mayıs Salı ***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Mülkiyeti Şirketimize ait  olan   KONYA İli SELÇUKLU İlçesi, FERİTPAŞA Mahallesi, 29097 ada, 1 parselde kayıtlı, 9-16-93-86-197-198-199-200,Seydişehir ilçesi Alaylarbir Mah.157 Ada 59 Pafta,2 Parsel nolu taşınmazların Vakıf Katılım bankasına,KONYA İli SELÇUKLU İlçesi, FERİTPAŞA Mahallesi, 29097 ada, 1 parselde kayıtlı 28-29-30-31-32-34-128 nolu taşınmazların Şekerbank A.Ş.'ye , Şirketimizin ve grup şirketlerinin mevcut kredi borçlarına mahsup edilmek üzere, belirlenen değerleme bedeli üzerinden, Vefa(Geri Alım) Hakkı tesis edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765147


BIST
21 Mayıs Salı ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/05/2019
Karar Sayısı
-
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş 2019 1. 3 Aylık Bildirim (Konsolide ) Sorumluluk Beyanı Ektedir. 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765146


BIST
21 Mayıs Salı ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
225.263 234.289
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-9.837 9.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.837 9.994
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.863 16.990
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-8.149 -6.773
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-7.897 15.230
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-23.607 -21.178
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.953 5.725
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
215.426 244.283


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -60.766 0 927.236 637.291 0 4.587.761 23.054 4.610.815
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Yeni Bakiye
3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -60.766 0 927.236 672.831 0 4.623.301 23.054 4.646.355
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 16.990 -5.283 -1.606 0 0 0 234.182 244.283 0 244.283
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -107 0 4.229 0 0 4.122 1.225 5.347
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -673.991 0 -4.894 0 -4.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.894 0 -4.894 0 -4.894
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -669.097 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 16.990 -15.866 -62.479 0 1.600.562 -1.160 234.182 4.866.812 24.279 4.891.091
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 808.383 0 5.394.422 25.112 5.419.534
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 808.383 0 5.394.422 25.112 5.419.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 22.863 -2.933 -29.767 0 0 0 225.300 215.463 -37 215.426
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 364 0 364
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12) 3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 196.095 -120.083 -118.579 0 1.110.899 808.383 225.300 5.610.249 25.075 5.635.324


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 1.780.019 1.204.834
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.478.177 1.037.256
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
26.967 18.431
Bankalardan Alınan Gelirler
59.451 18.223
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
133.055 80.264
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.867 2.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
114.789 78.024
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
11.399 0
Finansal Kiralama Gelirleri
61.654 45.875
Diğer Kar Payı Gelirleri
20.715 4.785
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-985.742 -524.533
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -730.259 -360.949
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -57.496 -49.928
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-2.514 -14.357
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-181.106 -99.299
Kiralama Kar Payı Giderleri
-14.367 0
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
794.277 680.301
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
119.041 81.107
Alınan Ücret ve Komisyonlar
192.129 123.874
Gayri Nakdi Kredilerden
43.826 33.593
Diğer
148.303 90.281
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-73.088 -42.767
Gayri Nakdi Kredilere
-1.448 -5
Diğer
(5.4.13.) -71.640 -42.762
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 803 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 263.167 52.335
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
13.013 5.494
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
216.135 -31.957
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
34.019 78.798
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 311.465 165.411
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.488.753 979.154
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -649.958 -314.347
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.8.) -47.476 -11.556
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-295.996 -223.436
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-207.437 -153.300
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
287.886 276.515
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
3.270 1.659
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 291.156 278.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -65.893 -43.885
Cari Vergi Karşılığı
-45.423 -51.474
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-199.503 -4.770
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
179.033 12.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 225.263 234.289
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 225.263 234.289
Grubun Karı (Zararı)
225.300 234.182
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-37 107
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.756.835 25.347.637 28.104.472 3.352.422 20.404.674 23.757.096
Nakit ve Nakit Benzerleri
865.740 16.141.104 17.006.844 1.158.339 16.249.232 17.407.571
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 879.060 9.311.757 10.190.817 1.183.109 9.428.812 10.611.921
Bankalar
(5.1.3.) 11.808 6.879.870 6.891.678 12.858 6.884.069 6.896.927
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-25.128 -50.523 -75.651 -37.628 -63.649 -101.277
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
24.969 1.635.607 1.660.576 27.913 75.181 103.094
Devlet Borçlanma Senetleri
6.867 1.556 8.423 18.327 11.770 30.097
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
18.102 1.634.051 1.652.153 9.586 63.411 72.997
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 1.849.927 7.441.355 9.291.282 2.136.687 4.067.733 6.204.420
Devlet Borçlanma Senetleri
1.774.356 6.910.163 8.684.519 2.065.421 3.804.519 5.869.940
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.510 21.507 35.017 10.502 17.046 27.548
Diğer Finansal Varlıklar
62.061 509.685 571.746 60.764 246.168 306.932
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 16.199 129.571 145.770 29.483 12.528 42.011
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16.199 129.571 145.770 29.483 12.528 42.011
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 31.180.812 21.348.701 52.529.513 31.029.723 15.944.851 46.974.574
Krediler
31.712.405 18.074.235 49.786.640 31.238.479 15.220.572 46.459.051
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 1.433.058 1.092.088 2.525.146 1.439.955 1.010.744 2.450.699
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 2.560.766 2.560.766 0 37.156 37.156
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.560.766 2.560.766 0 37.156 37.156
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.964.651 -378.388 -2.343.039 -1.648.711 -323.621 -1.972.332
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
340.004 0 340.004 270.382 0 270.382
Satış Amaçlı
340.004 0 340.004 270.382 0 270.382
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
55.470 0 55.470 52.200 0 52.200
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 31.790 0 31.790 28.520 0 28.520
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
31.790 0 31.790 28.520 0 28.520
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
744.713 8.971 753.684 449.287 7.900 457.187
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
135.883 65.780 201.663 136.932 63.833 200.765
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
135.883 65.780 201.663 136.932 63.833 200.765
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
29.632 0 29.632 29.671 0 29.671
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.12.) 332.658 34.508 367.166 346.640 34.043 380.683
DİĞER AKTİFLER
(5.1.13.) 369.114 2.104.966 2.474.080 904.064 1.986.364 2.890.428
VARLIKLAR TOPLAMI
35.945.121 48.910.563 84.855.684 36.571.321 38.441.665 75.012.986
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 23.596.940 41.300.319 64.897.259 22.516.520 32.713.498 55.230.018
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 94.019 1.742.191 1.836.210 93.394 1.901.902 1.995.296
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 188.003 0 188.003
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.4.) 1.772.328 6.678.618 8.450.946 1.634.934 6.157.936 7.792.870
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
24.843 118.211 143.054 21.045 149.118 170.163
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 24.843 9.783 34.626 21.045 42.766 63.811
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.7.) 0 108.428 108.428 0 106.352 106.352
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6.) 283.668 21.593 305.261 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.2.8.) 585.986 215.459 801.445 615.727 184.795 800.522
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
197.332 762 198.094 228.540 538 229.078
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
388.654 214.697 603.351 387.187 184.257 571.444
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9.) 45.556 4.064 49.620 175.716 1.936 177.652
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.11.) 0 1.986.689 1.986.689 0 1.901.210 1.901.210
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.986.689 1.986.689 0 1.901.210 1.901.210
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.5.) 623.076 126.800 749.876 1.183.827 153.891 1.337.718
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.12.) 5.823.009 -187.685 5.635.324 5.582.198 -162.664 5.419.534
Ödenmiş Sermaye
3.497.322 0 3.497.322 3.497.322 0 3.497.322
Sermaye Yedekleri
24.208 0 24.208 24.208 0 24.208
Hisse Senedi İhraç Primleri
24.208 0 24.208 24.208 0 24.208
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-13.296 0 -13.296 -13.296 0 -13.296
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
35.658 -78.225 -42.567 18.702 -51.432 -32.730
Kar Yedekleri
1.110.899 0 1.110.899 1.110.535 0 1.110.535
Yasal Yedekler
187.583 0 187.583 187.583 0 187.583
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
923.536 0 923.536 923.536 0 923.536
Diğer Kar Yedekleri
-220 0 -220 -584 0 -584
Kar veya Zarar
1.143.143 -109.460 1.033.683 919.615 -111.232 808.383
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
919.615 -111.232 808.383 106.742 -107.902 -1.160
Dönem Net Kâr veya Zararı
223.528 1.772 225.300 812.873 -3.330 809.543
Azınlık Payları
(5.2.13.) 25.075 0 25.075 25.112 0 25.112
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
32.849.425 52.006.259 84.855.684 32.011.364 43.001.622 75.012.986


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
59.321.651 36.857.813 96.179.464 57.546.517 29.212.634 86.759.151
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 6.712.019 5.708.117 12.420.136 6.416.633 5.459.447 11.876.080
Teminat Mektupları
6.506.166 4.177.975 10.684.141 6.206.886 4.184.393 10.391.279
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
211.809 102.232 314.041 217.252 174.971 392.223
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
375.076 170.355 545.431 371.535 167.020 538.555
Diğer Teminat Mektupları
5.919.281 3.905.388 9.824.669 5.618.099 3.842.402 9.460.501
Banka Kredileri
16.931 44.377 61.308 17.516 56.582 74.098
İthalat Kabul Kredileri
16.931 44.377 61.308 17.516 56.582 74.098
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
9.143 1.338.003 1.347.146 11.512 1.068.364 1.079.876
Belgeli Akreditifler
314 273.005 273.319 367 215.062 215.429
Diğer Akreditifler
8.829 1.064.998 1.073.827 11.145 853.302 864.447
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 645 645 0 1.791 1.791
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
179.779 146.180 325.959 180.719 143.999 324.718
Diğer Kefaletlerimizden
0 937 937 0 4.318 4.318
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 50.907.663 2.135.371 53.043.034 50.194.084 1.305.169 51.499.253
Cayılamaz Taahhütler
4.218.865 2.135.371 6.354.236 3.572.418 1.305.169 4.877.587
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
405.344 2.092.546 2.497.890 345.756 1.295.480 1.641.236
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
271.332 0 271.332 214.413 0 214.413
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.435.409 0 1.435.409 1.136.474 0 1.136.474
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.086.980 0 2.086.980 1.858.018 0 1.858.018
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.043 0 2.043 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 42.825 60.582 17.757 9.689 27.446
Cayılabilir Taahhütler
46.688.798 0 46.688.798 46.621.666 0 46.621.666
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
46.688.798 0 46.688.798 46.621.666 0 46.621.666
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.701.969 29.014.325 30.716.294 935.800 22.448.018 23.383.818
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 2.322.555 2.322.555 0 2.165.533 2.165.533
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 2.322.555 2.322.555 0 2.165.533 2.165.533
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.701.969 26.691.770 28.393.739 935.800 20.282.485 21.218.285
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
731.002 1.976.571 2.707.573 652.622 1.755.501 2.408.123
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
418.594 938.560 1.357.154 347.631 862.093 1.209.724
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
312.408 1.038.011 1.350.419 304.991 893.408 1.198.399
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
970.967 24.715.199 25.686.166 283.178 18.526.984 18.810.162
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
339.736.954 154.978.814 494.715.768 316.497.679 142.487.425 458.985.104
EMANET KIYMETLER
11.501.476 10.711.975 22.213.451 10.816.866 5.644.771 16.461.637
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.289.671 292.291 2.581.962 2.159.381 156.528 2.315.909
Tahsile Alınan Çekler
7.628.975 974.857 8.603.832 7.157.340 906.367 8.063.707
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.582.830 260.008 1.842.838 1.500.145 242.668 1.742.813
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 9.184.819 9.184.819 0 4.339.208 4.339.208
REHİNLİ KIYMETLER
328.223.839 144.200.883 472.424.722 305.669.174 136.780.695 442.449.869
Menkul Kıymetler
187.134 105.412 292.546 185.945 99.786 285.731
Teminat Senetleri
101.681 2.273.417 2.375.098 101.681 2.133.522 2.235.203
Emtia
6.828.237 673.092 7.501.329 6.094.405 633.381 6.727.786
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
118.617.346 2.882.230 121.499.576 112.015.122 2.715.023 114.730.145
Diğer Rehinli Kıymetler
202.489.441 138.266.732 340.756.173 187.272.021 131.198.983 318.471.004
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 65.956 77.595 11.639 61.959 73.598
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
399.058.605 191.836.627 590.895.232 374.044.196 171.700.059 545.744.255


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
923.957 1.022.009
Alınan Kar Payları
2.286.691 1.162.016
Ödenen Kar Payları
-940.802 -384.756
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
195.353 127.799
Elde Edilen Diğer Kazançlar
82.347 219.338
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
178.108 166.059
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-375.172 -226.228
Ödenen Vergiler
-181.850 -70.948
Diğer
-320.718 28.729
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.060.511 -2.251.160
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.587.737 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-409.587 560.309
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.228.711 -5.204.359
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.027.504 -61.039
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-235.612 -98.340
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
9.891.122 3.090.754
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 -71.494
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-192.295 129.822
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.204.173 -596.813
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.984.468 -1.229.151
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.766.467 822.434
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-153.158 -16.449
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.392 1.998
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.149.177 -754.965
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
58.984 1.607.726
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.523.610 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-898 -15.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
642.444 662.107
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
658.076 667.001
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-15.632 -4.894
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) 303.615 -86.172
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-835.940 169.218
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 6.710.455 4.078.048
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 5.874.515 4.247.266http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765145


BIST
21 Mayıs Salı ***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [GYHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ile ilgili piyasa  yapıcılığı kapsamında Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki  tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
21.05.2019 300 786,00 300 798,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765144


BIST
21 Mayıs Salı ***GEDIK* *HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***GEDIK******HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [HUBVC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Holding A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
21.05.2019 2.911 7.189,28 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765143


BIST
21 Mayıs Salı ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimiz Kayseri İli Kocasinan İlçesi Himmetdede Beldesinde Himmetdede Altın Madeni işletmesi projesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 14.07.2016 tarihli ÇED olumlu kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davanın, Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 09.11.2017 tarih ve E:2016/814, K:2017/1392 sayılı kararıyla reddedilmiş olduğu hususunu 06/12/2017 tarihinde KAP'ta açıklamıştı. Daha sonra mezkur karar hakkında Danıştay 14. Daire Başkanlığının 2018/150 E.K. 895 sayılı kararı ile bozma kararı verildiğini yine 05.06.2018 tarihinde KAP'ta duyurmuştu.
 
Gelinen neticede söz konusu bozma ilamı uyarınca, yerel mahkemece yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda, Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 08.05.2019 tarih ve E:2018/526, K:2019/332 sayılı kararıyla ilgili  dava reddedilmiştir
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765142


BIST
21 Mayıs Salı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765141


BIST
21 Mayıs Salı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765140


BIST
21 Mayıs Salı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765139


BIST
21 Mayıs Salı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765138


BIST
21 Mayıs Salı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765137


BIST
21 Mayıs Salı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765136


BIST
21 Mayıs Salı ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

21 Mayıs 2019 tarihli Olağan genel kurul toplantısı sonrası şekillenen Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belirlenmiştir. Buna göre Mustafa Latif  Topbaş  Yönetim Kurulu Başkanı ve Mahmud Pyarali Merali Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmışlardır.
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı'nın aynı kişi olması durumunda, bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmekte olup bu durum, Şirket'in, karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edebilmesi ve daha dinamik bir organizasyon yapısının oluşması sebebiyle tercih edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765135


BIST
21 Mayıs Salı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765134


BIST
21 Mayıs Salı ***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/05/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
21/05/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Tarih
29/05/2019
Saati
14:00
Adresi
Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:2 34340 Beşiktaş / İstanbul
Gündem
1) Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi, 2) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi, 3) Şirketin 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi, tasdik ve dönem kar/zararı hakkında karar alınması, 4) 28.12.2018 tarih 2018/15 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen Yönetim Kurulu Üyesi'nin onaya sunulması, 5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri, 6) Denetçi seçimi, 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi, 8) Şirketimizin 28.800.000-TL'den ibaret bulunan sermayesinin 30.000.000-TL'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6' ncı maddesinin değiştirilerek onaya sunulması, 9) Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395-396.nci maddeleri kapsamında muamele yapma izninin verilmesi, 10) Kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Başer Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda Şirketin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınacak gün ve saatte, TTK' nun 416.ncı maddesine göre ilansız olarak "Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:2 34340 Beşiktaş / İstanbul" adresinde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765133


BIST
21 Mayıs Salı ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.08.2018
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 7.000.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 450.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 400.000 0,032 6,3 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 769.049 0,062 6,31 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 530.951 0,042 6,32 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 800.000 0,064 6,33 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 400.000 0,032 6,34 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 1.300.000 0,104 6,35 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 700.000 0,056 6,37 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 200.000 0,016 6,38 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 200.000 0,016 6,39 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 800.000 0,064 6,4 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 600.000 0,048 6,42 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 300.000 0,024 6,43 -
HALKB, TRETHAL00019 26.04.2019 592.499 0,047 5,86
HALKB, TRETHAL00019 26.04.2019 2.150.000 0,172 5,87
HALKB, TRETHAL00019 26.04.2019 2.100.000 0,168 5,88
HALKB, TRETHAL00019 26.04.2019 1.012.012 0,081 5,89
HALKB, TRETHAL00019 26.04.2019 1.145.489 0,092 5,9
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 851.150 0,068 5,11
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 500.000 0,04 5,12
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 324.180 0,026 5,16
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 848.670 0,068 5,17
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 905.572 0,072 5,18
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 315.143 0,025 5,19
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 767.687 0,061 5,2
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 1.187.598 0,095 5,21
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 1.300.000 0,104 5,22
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 100.000 0,008 5,01
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 346.538 0,028 5,02
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 500.000 0,04 5,03
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 479.913 0,038 5,04
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 100.000 0,008 5,11
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 297.390 0,024 5,12
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 1.000.000 0,08 5,14
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 308.621 0,025 5,15
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 1.426.281 0,114 5,16
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 534.482 0,043 5,17
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 706.775 0,057 5,19
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 1.200.000 0,096 5,2

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29.08.2018 tarihli pay geri alım kararı uyarınca 21.05.2019 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765132


BIST
21 Mayıs Salı ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 303.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 607.200.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
BIMAS, TREBIMM00018 303.600.000 303.600.000,000 100,00000 BIMAS, TREBIMM00018 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 303.600.000 303.600.000,000 100,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.04.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.04.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.05.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 303.600.000 TL ödenmiş sermayesinin tamamı 2018 yılı karından 303.600.000 TL artırılarak 607.200.000 TL'ye çıkartılması amacıyla hazırlanan Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Oranları" başlıklı 6. maddesi tadil tasarısı Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765131


BIST
21 Mayıs Salı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765130


BIST
21 Mayıs Salı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765129


BIST
21 Mayıs Salı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765128


BIST
21 Mayıs Salı ***TKURU* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***TKURU******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [TKURU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz Taze Kuru Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. .ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    21.05.2019
    Alım
    995,00
    5.383,64

    21.05.2019
    Satım
    179,00
    951,80

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765127


BIST
21 Mayıs Salı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765126


BIST
21 Mayıs Salı ***OYYAT* *OYA* *SNPAM*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***OYYAT******OYA******SNPAM*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [SNPAM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Piyasa yapıcısı olduğumuz Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    21.05.2019
    Alım
    181,00
    568,34

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765125


BIST
21 Mayıs Salı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765124


BIST
21 Mayıs Salı ***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii  A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    21.05.2019
    Alım
    1.080,00
    4.279,50

    21.05.2019
    Satım
    546,00
    2.156,88

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765123


BIST
21 Mayıs Salı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765122


BIST
21 Mayıs Salı ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.05.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BIMAS, TREBIMM00018 1. Taksit 1,2000000 120 15 1,0200000 102
BIMAS, TREBIMM00018 2. Taksit 1,2000000 120 15 1,0200000 102
BIMAS, TREBIMM00018 TOPLAM 2,4000000 240 15 2,0400000 204

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 12.06.2019 12.06.2019 14.06.2019 13.06.2019
2. Taksit 18.11.2019 18.11.2019 20.11.2019 19.11.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BIMAS, TREBIMM00018 303.600.000 100

Ek Açıklamalar
2018 yılının karından,
- ortaklara ödenmiş sermayenin %240'ına isabet eden brüt 728.640.000 TL 'nin nakden ve ödenmiş sermayenin %100'üne tekabul eden 303.600.000 TL'nin sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz dağıtılmasına,
- 71.346.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 2,40 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 2,40 TL) net 2,04 TL nakit kar payı ödenmesine,
- nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 12 Haziran 2019 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,20 TL olarak, ikinci taksidin ise 18 Kasım 2019 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,20 TL olarak ödenmesine,
- bedelsiz olarak dağıtılacak tutarın tüm yasal süreçlerin tamamlanması sonrasında Şirket Yönetimi tarafından belirlenecek bir tarihte dağıtılmasına,
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2018 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 2018 Profit Distribution Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 303.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 571.193.740
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.626.812.000 1.609.143.943
4. Vergiler ( - ) 376.348.000 353.481.604
5. Net Dönem Kârı 1.250.464.000 1.255.662.339
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.250.464.000 1.255.662.339
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.250.464.000 1.255.662.339
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 12.315.297 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.262.779.297 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.032.240.000 0
* Nakit 728.640.000 0
* Bedelsiz 303.600.000 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 71.346.000 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 146.878.000 152.076.339
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 619.344.000 303.600.000 73,81 3,04 304
TOPLAM 619.344.000 303.600.000 73,81 3,04 304

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Nakit kar payı 12 Haziran 2019 ve 18 Kasım 2019 tarihlerinde iki eşit taksitte ödenecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765121


BIST
21 Mayıs Salı ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 01.03.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/05/2019 232.429 0 232.429 52.273.752 52.506.181 % 16,0404 % 16,0404 % 16,1117 % 16,1117
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765120


BIST