BIST100 100215.66
-3.0869% -3192.1299
EURO 6.35395
2.0485% 0.1275
DOLAR 5.62465
2.9156% 0.1593
ALTIN 1312.225
0.2103% 2.7549
BIST050 97275.22
-3.1434% -3157.08
BIST030 125786.86
-3.1076% -4034.44
TEK-ART TURIZM Beklenti Anketi
%52 %48

TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 100.680.798
Nakit ve Nakit Benzerleri: 6.302.981
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar: 2.177.286
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar: 59.133
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 2.118.153
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 85.806.121
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar: 85.796.731
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 9.390
Türev Araçlar
Stoklar: 59.164
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 899.775
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar: 5.435.471
ARA TOPLAM: 100.680.798
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 204.399.898
Finansal Yatırımlar: 700.000
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 16.240
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: 51.083.945
Maddi Duran Varlıklar: 146.515.088
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 10.698
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 10.698
Peşin Ödenmiş Giderler: 6.073.927
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler: 6.073.927
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR: 305.080.696
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 53.493.983
Kısa Vadeli Borçlanmalar: 37.499.402
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 2.081.909
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 2.081.909
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar: 402.605
Diğer Borçlar: 3.060.758
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar: 2.262.467
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar: 798.291
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 2.048.137
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü: 15.989
Kısa Vadeli Karşılıklar: 1.898.812
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM: 53.493.983
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 84.150.625
Uzun Vadeli Borçlanmalar: 81.547.448
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar: 225.561
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar: 476.887
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar: 476.887
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü: 1.900.729
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 137.644.608
Ö Z K A Y N A K L A R: 167.436.088
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 167.436.088
Ödenmiş Sermaye: 145.817.119
Sermaye Düzeltme Farkları: 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar: 4.927.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler: 100.628.639
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 1.042.165
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 305.080.696
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler