BIST100 102715.01
0.5728% 585.0199
EURO 5.96445
-0.1272% -0.0076
DOLAR 5.27905
0.036% 0.0019
ALTIN 1321.015
0.6315% 8.29
BIST050 100064.27
0.5849% 581.91
BIST030 129612.03
0.6415% 826.2599
KARSU TEKSTIL Beklenti Anketi
%50 %50

KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 121.423.767
Nakit ve Nakit Benzerleri: 27.696.943
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar: 43.650.300
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 43.650.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 2.569.373
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar: 2.310.301
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 259.072
Türev Araçlar
Stoklar: 36.661.945
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 5.453.472
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar: 70.142
Diğer Dönen Varlıklar: 5.321.592
ARA TOPLAM: 121.423.767
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 102.205.694
Finansal Yatırımlar: 156.216
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 21.861
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 21.861
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar: 127.739
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: 1.266.000
Maddi Duran Varlıklar: 100.452.894
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 174.892
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 174.892
Peşin Ödenmiş Giderler: 1.013
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar: 5.079
TOPLAM VARLIKLAR: 223.629.461
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 84.447.581
Kısa Vadeli Borçlanmalar: 4.202.266
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 17.735.349
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar: 313.631
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 17.421.718
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar: 821.365
Diğer Borçlar: 79.110
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar: 38.563
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar: 40.547
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 457.456
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar: 1.827.784
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar: 1.827.784
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler: 4.128.532
ARA TOPLAM: 84.447.581
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 104.453.808
Uzun Vadeli Borçlanmalar: 96.767.906
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 670
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 670
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar: 4.641.981
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar: 4.641.981
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü: 3.043.251
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 188.901.389
Ö Z K A Y N A K L A R: 34.728.072
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 34.728.072
Ödenmiş Sermaye: 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları: 3.331.377
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar: 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler: 30.395.236
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları: 30.508.144
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 223.629.461
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler