BIST100 99677.11
0% 0
EURO 6.0793
0.2217% 0.0134
DOLAR 5.3435
0.0458% 0.0024
ALTIN 1284.315
-0.0097% -0.125
BIST050 96984.46
0% 0
BIST030 125973.93
0% 0
KONFRUT GIDA Beklenti Anketi
%50 %50

KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 67.298.284
Nakit ve Nakit Benzerleri: 35.050
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar: 5.771.394
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar: 1.922.319
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 3.849.075
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 912.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 912.000
Türev Araçlar
Stoklar: 55.294.291
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 420.345
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar: 4.865.204
ARA TOPLAM: 67.298.284
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 19.411.306
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar: 750.008
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 750.008
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 418
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 418
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar: 17.415.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 13.890
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 13.890
Peşin Ödenmiş Giderler: 167.086
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler: 167.086
Ertelenmiş Vergi Varlığı: 1.064.759
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR: 86.709.590
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 16.070.119
Kısa Vadeli Borçlanmalar: 4.451.880
- Banka Kredileri: 4.451.880
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 9.328.553
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar: 1.604.982
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 7.723.571
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar: 529.345
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 906.366
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar: 853.975
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar: 45.085
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar: 808.890
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM: 16.070.119
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 1.343.947
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar: 1.343.947
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar: 1.343.947
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 17.414.066
Ö Z K A Y N A K L A R: 69.295.524
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 69.295.524
Ödenmiş Sermaye: 6.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları: 6.231.348
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar: 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları: 44.328.153
Net Dönem Karı/Zararı: 9.887.534
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 86.709.590
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler