BIST100 94082.34
1.1606% 1079.41
EURO 5.61215
0.157% 0.0087
DOLAR 4.791
-0.3069% -0.0147
ALTIN 1231.04
0.6598% 8.0699
BIST050 90550.82
1.1358% 1016.95
BIST030 115446.38
1.0344% 1182
HEDEF GIRISIM Beklenti Anketi
%58 %42

HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 22.970.368
Nakit ve Nakit Benzerleri: 5.665.393
Finansal Yatırımlar: 17.171.527
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar: 17.171.527
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar: 17.171.527
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 2.868
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 2.868
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 17.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar: 52.548
Diğer Dönen Varlıklar: 60.278
ARA TOPLAM: 22.970.368
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 9.666.397
Finansal Yatırımlar: 9.351.890
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 4.500
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 4.500
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar: 309.913
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 94
- Şerefiye
-Bilgisayar Yazılımları: 94
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR: 32.636.765
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 54.529
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 24.415
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar: 21.218
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 3.197
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar: 30.114
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar: 30.114
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM: 54.529
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 17.271
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar: 17.271
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar: 17.271
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 71.800
Ö Z K A Y N A K L A R: 32.564.965
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 32.564.965
Ödenmiş Sermaye: 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler: 9.791
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları: 9.791
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları): 9.791
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 458.336
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları: 10.572.905
Net Dönem Karı/Zararı: 1.523.933
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 32.636.765
Bist 100 94082.34
Günlük Değişim 1.1606%
Hacim 6.702.516.172,45
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler