BIST100 102715.01
0.5728% 585.0199
EURO 5.96445
-0.1272% -0.0076
DOLAR 5.27905
0.036% 0.0019
ALTIN 1321.015
0.6315% 8.29
BIST050 100064.27
0.5849% 581.91
BIST030 129612.03
0.6415% 826.2599
ATAKULE GMYO Beklenti Anketi
%50 %50

ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR: 38.882.231
Nakit ve Nakit Benzerleri: 29.062.093
Finansal Yatırımlar: 3.423.658
Ticari Alacaklar: 252.574
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar: 252.574
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 43.828
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 43.828
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler: 161.428
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar: 5.938.650
ARA TOPLAM: 38.882.231
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR: 283.348.440
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar: 28.357
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar: 28.357
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: 270.635.470
Maddi Duran Varlıklar: 3.381.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 40.920
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 40.920
Peşin Ödenmiş Giderler: 9.261.831
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler: 9.261.831
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR: 322.230.671
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 3.779.380
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar: 1.176.837
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar: 1.176.837
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar: 43.646
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar: 43.646
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler: 368.326
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar: 108.061
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar: 99.072
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar: 8.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler: 557.253
ARA TOPLAM: 3.779.380
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 9.427.162
Uzun Vadeli Borçlanmalar: 6.622.651
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar: 129.548
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar: 129.548
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler: 2.674.963
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: 13.206.542
Ö Z K A Y N A K L A R: 309.024.129
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR: 309.024.129
Ödenmiş Sermaye: 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları: 34.771.919
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler: 7.144.690
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları: 162.655.732
Net Dönem Karı/Zararı: 20.496.640
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR: 322.230.671
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler