BIST100 96861.42
-0.0258% -25.0599
EURO 6.54295
0.1714% 0.0112
DOLAR 5.8095
0.1361% 0.0079
ALTIN 1275.805
-0.0054% -0.0699
BIST050 93808.45
-0.0488% -45.88
BIST030 121121.65
-0.1457% -176.83
Ekonomi 18-10-2018

BDDK'dan yönetmelik değişikliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) , mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar belirleyen yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

BANKALAR ZORLA KREDİ KARTI VEREMEYECEK

Artık bankalar hesap sahibinden alınacak onay ya da kanıtlanabilir ayrı bir talep olmaksızın, hesap sahibi adına kredili hesap açamayacak. Bankada hesabı olan bir kişiye kendi talebi dışında kredi kartı çıkarılamayacak.

Buna göre yönetmelikte tanımların yer aldığı 3'üncü maddede değişiklik yapılarak tahmini kâr tanımı eklendi. Mevduat ve katılım fonu kabulünü esaslarının belirlendiği 4'üncü madde değişiklik yapıldı.

Yönetmelikte katılım fonuna ilişkin esasların belirlendiği 6'ncı maddede de değişikliğe gidildi.

ÖZEL FON HAVUZLARI

Özel fon havuzları oluşturulmasına ilişkin detayların yer aldığı 7'nci madde, şöyle değiştirildi:

"Katılım bankaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit edilen vade ve türlerine bağlı kalmaksızın belirli bir projenin veya yatırımın ya da bu amaçla kurulan ortaklıkların finansmanında kullanılmak üzere müstakil hesaplarda fon toplamak suretiyle vadesi bir aydan daha az olmayan özel fon havuzları oluşturabilir. Hesap sahibi ile katılım bankası arasında düzenlenecek sözleşmede, projenin veya yatırımın içeriğine, öngörülen vadesine ve tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümlerin yer alması ve projenin veya yatırımın tamamlanmasına kadar geçen süre zarfında katılım bankasının ilgili fon tutarını bu hükümler çerçevesinde kullanması zorunludur. Bu şekilde toplanan fonlara ait katılma hesapları diğer hesaplardan bağımsız olarak ayrı havuzlarda işletilir ve toplanan fonlar projenin veya yatırımın tamamlanmasına kadar geçen süre zarfında diğer fon havuzlarına aktarılamaz. Özel fon havuzları ile ilgili olarak, oluşturulmasını ve tasfiyesini izleyen 15 gün içinde Kuruma bilgi verilir. Projenin veya yatırımın öngörülen vadesinde veya hesap sahiplerinin onayının alınması ve kuruma bilgi verilmesi şartıyla projenin veya yatırımın tamamlanmasını müteakip özel fon havuzları tasfiye edilir."

ZAMANAŞIMI

Yönetmelikte zamanaşımına ilişkin esasların belirlendiği 8'inci maddenin 2'nci fıkrası, "Bankalar bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 250 lira ve üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır. Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 250 liranın altındaki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar şubat ayının başından itibaren bankanın kendi internet sitesinde liste halinde dört ay müddetle ilan edilir. Banka, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, şubat ayının 15 gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk 5 gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan eder. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eşzamanlı olarak ayrıca Kuruluş Birliklerine ve Fona gönderilir. Kuruluş Birlikleri ve Fon bu listeleri mayıs ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar." şeklinde değiştirildi.

1 Kasım 2006 tarihli 2633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlana yönetmelikte ilgili tutar 50 TL olarak belirlenmişti.

Yönetmeliğin 9'uncu 2'nci fıkrası "Ergin olmayanlar adına açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar." şeklinde değiştirilirken, aynı yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesi de yürürlükten kaldırıldı.

Benzer Haberler
Turist bollaşınca otelciler peşin satışa döndü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki oteller, Avrupalı turist sayısındaki artış nedeniyle rezervasyon sisteminden çıkarak oda satışlarında vade yerine peşin çalışmaya başladı.
M3 para arzı azaldı En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,69 azalarak 1 trilyon 666 milyar lira seviyesine geriledi.
Tekstil Aksesuarları etkinliğinin sektöre yön vermesi bekleniyor Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD) Başkanı Murat Özpehlivan, düzenlenecek 3. Tekstil Aksesuarları Trend ve İnovasyon Etkinliği'nin, küresel açıdan yeni moda trendlerine yön vereceğini belirtti.
Altının gramı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 163 lira seviyelerinde dengelendi.
Cavit Çağlar, TMSF'ye tüm borçlarını ödedi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 7 Ocak 1999'da fona devredilen İnterbank AŞ'nin hakim ortağı Cavit Çağlar'ın, tüm borçlarını ödediğini bildirdi.
Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,13 azalarak 113.722,59 puana geriledi.
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler